Atur abril: UGT demana una moratòria en els ERO fins que l’atur baixi del 15%

atur-registratInfografia atur abril 2012 – Catalunya

La reforma laboral provoca 21.274 persones més en situació de desocupació respecte al mes d’abril del 2012

En el darrer any la contractació indefinida ha caigut un 16,03% i l’afiliació a la Seguretat Social es redueix en 114.019 persones

A Catalunya, l’atur s’ha reduït en 7.055 personesal mes d’abril. Actualment, 656.995 persones es troben en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 1,06% respecte al més anterior, però un increment interanual d’un 3,35%, amb 21.274 persones més en situació de desocupació respecte al mes d’abril de l’any anterior.

 

 

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, s’ha reduït en 46.050 persones (-0,91%) respecte al mes de març, però s’ha incrementat en 244.958 persones (+5,16%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.989.193 persones.


Per províncies, al mes d’abrill’atur s’ha reduït a Girona
, en un 2,68% (59.009 persones en situació d’atur); Tarragona, en un 2,17% (74.430 persones aturades), i Barcelona, en un 0,78% (490.334 persones en situació d’atur), mentre que a Lleida l’atur s’ha incrementat en un 0,19%, amb 33.222 persones en situació d’atur. Però comparant amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat un increment de l’atur superior al 2,5%: Tarragona, +3,49%; Barcelona, +3,45%; Girona, +2,73, i Lleida, +2,53%.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha reduït l’atur tant entre els homes com entre les dones. Així, aquest mes d’abril l’atur entre els homes s’ha reduït en un 1,47% (5.018 homes menys en situació d’atur) i en un 0,63% entre les dones (2.037 menys en situació d’atur). Però si comparem l’atur registrat del mes d’abril amb el mateix període de l’any anterior, observem que aquest s’ha incrementat en un 5,14% en el cas de les dones (15.611 dones aturades més) i un 1,71% en el dels homes (5.663 aturats més).

Pel que fa a la població treballadora més jove,el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes d’abril en 45.147 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 2,40%, amb 1.112 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte el mes d’abril de 2012 d’un 11,73%, amb 6.002 joves menys aturats.

 

Pel que fa a la població estrangera, el mes d’abril registra un total de 135.066 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció  d’un 2% respecte al mes anterior, i un descens d’un 4,2% respecte al mateix període de l’any anterior. 71.184 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 29.665 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes d’abril el 20,56% del total de l’atur a Catalunya.

 

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors, excepte a les persones sense ocupació anterior, que s’ha incrementat en un 0,37% (117 persones més en situació d’atur).Així, l’atur al sector dels serveis s’ha reduït en 4.034 persones (-0,96%),la construcció, en 1.677 persones (-1,69%), la indústria, en 1.076 persones (-1,10%) i l’agricultura en 385 persones (-2,79%).Però pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha incrementat en els serveis, amb 29.181 persones més en situació de desocupació, respecte el mes d’abril de l’any anterior (+7,51%), i en l’agricultura, amb un augment interanual d’un 9,78% (1.194 persones més). S’ha reduït l’atur a la construcció, amb 6.182 persones menys en situació de desocupació respecte el mes d’abril de l’any anterior (-5,97%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 2.056 persones menys aturades (-6,12%) , i en la indústria, amb 863 persones menys en situació d’atur que l’any anterior (-0,88).

 

En relació a la contractació, aquest mes d’abril s’han signat un total de 165.473 contractes, 12.293 contractes més que al mes anterior (+8,03%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies. Així a Barcelona, s’han signat 6.296 contractes més que el mes anterior (+5,32%); a Girona, 1.802 contractes més (+13,03%); a Lleida, 1.264 contractes més (+20,65%), i a Tarragona, 2.931 contractes més (+19,77%).Si comparem aquestes dades amb el mes d’abril de l’any anterior,observem que la contractació s’ha incrementat un 3,39%, amb 12.293 contractes més, però aquesta ha baixat a Tarragona, amb 445 contractes menys (-2,44%) i a Girona, amb 403 contractes menys (-2,51%) respecte a l’any anterior.

 

La contractació indefinida s’ha reduït en un 3,35% respecte al mes anterior, i un 16,03% respecte el mes d’abril de 2012. La contractació indefinida representa el 12,06% del total de la contractació del mes d’abril, un 2,79% menys que el mateix període de l’any anterior. El 87,94% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.

 

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes d’abril hi havia 2.870.564 persones afiliades, xifra que representa un increment de 12.641 persones afiliades (+0,44%) respecte al mes de març, però un descens de 114.019 persones (-3,82%) respecte el mateix període de l’any anterior.

 

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el64%. En aquest sentit, 238.934 de les persones registrades a les oficines de treball, un 36%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

 

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 

Des de la UGT de Catalunya valorem negativament aquestes dades, ja que entenem que la reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC respon a la contractació realitzada per a cobrir les necessitats del sector serveis, amb l’arribada del bon temps i del turisme, que és directament proporcional a l’increment de la contractació temporal.

 

Això queda demostrat amb la reducció d’un 3,35% de la contractació indefinida respecte el mes anterior i d’un 16,03% respecte el mateix període de l’any anterior, mentre que la contractació temporal s’ha incrementat un 9,80% en aquest mes i un 6,78% respecte el mes d’abril de l’any 2012. Novament la reforma laboral no serveix per crear ocupació estable, ni de qualitat.

 

Des de la UGT de Catalunya entenem que aquestes dades reflecteixen la contractació estacional, temporal i precària que es realitza al llarg d’aquests mesos i, en cap cas representa una millora de la situació del nostre mercat de treball, ni un punt d’inflexió en la greu situació en que es troba el nostre país.

Des de la UGT de Catalunya tornem a denunciar que la reforma laboral i les mesures adoptades pels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, basades en polítiques d’ajust i retallades, només condueixen a més atur i a més recessió.

La sortida de la crisi i la recuperació econòmica passa per impulsar polítiques de reactivació econòmica, que afavoreixin el desenvolupament econòmic, el desenvolupament tecnològic dels nostres productes, la competitivitat de les nostres empreses i la internacionalització del nostre mercat, sense deixar de banda l’estat del benestar (la sanitat, l’educació i els serveis públics) com a pilars del nostre sistema social, i el respecte als drets de les persones.

 

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Un pacte per l’ocupació dialogat i concertat entre l’administració i els agents econòmics i socials, amb les persones treballadores en situació de desocupació com a protagonistes, on es prioritzi la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació.
  • La retirada immediata d’una reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • Una moratòria en l’aplicació dels Expedients de Regulació d’Ocupació.
  • Un canvi de rumb en les polítiques econòmiques dels governs que serveixin realment per impulsar l’activitat econòmica.
  • Donar resposta a totes les persones treballadores que ja no cobren prestacions per desocupació, garantint la seva cobertura social.
  • L’increment de les partides pressupostàries destinades a les polítiques actives d’ocupació: l’orientació, la qualificació professional, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i la millora dels serveis públics d’ocupació, ja que en l’actualitat són del tot insuficients per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país.
  • Agilitar, per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, la incorporació de les 160 persones orientadores per a les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur del nostre país.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: la creació de nous impostos sobre grans fortunes, la lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.