Atur Abril: UGT denuncia que la meitat de les persones desocupades no rep cap prestació contributiva

escola-taller

La contractació precària i temporal continua castigant la població catalana: de cada 10 contractes realitzats 9 són temporals

Durant el mes d’abril la xifra de persones desocupades a Catalunya s’ha situat en 593.656 persones, el que representa un decrement de 10.382 persones. Tot i que la xifra pugui semblar positiva, no hem d’oblidar que mes d’abril acostuma a ser un bon mes per l’ocupació degut a la setmana santa i al començament de a campanya d’estiu. En aquest sentit, el sector serveis acumula el 56% del total de persones que han deixat d’estar a l’atur.

Per províncies, respecte el mes anterior, Girona és on l’atur ha disminuït més (-2,93%), seguit de Tarragona i Barcelona amb un decrements d’un 2,49% i un 1,86%. En xifres absolutes, Barcelona és la província que ha experimentat un major decrement, amb una disminució de 7.191 persones.En relació als diferents grups de població, cal destacar que 6 de cada 10 persones que han deixat d’estar a les llistes de l’atur han estat homes. Un dels motius d’aquest increment és els sectors de la indústria i la construcció han tingut un petit respir, acumulant el 36% de persones que s’han reincorporat al mercat de treball.

Pel que respecta a les persones joves (menors de 25 anys), aquest mes han patit un decrement bastant considerable, concretament d’un 8,44%. Del total de persones que s’han reincorporat al mercat laboral, 5 de cada 10 han estat persones joves. Això es pot explicar degut a la Setmana Santa i al començament de la campanya d’estiu, ja que molts joves treballen en aquest període per poder estudiar la resta de l’any i fer front a les seves despeses mentre no treballen. Pel que fa a la població estrangera, s’han enregistrat 133.883 persones, el que representa un decrement d’un 1,2% respecte al mes anterior, és a dir, 1.619 persones menys.

En relació a la contractació, a Catalunya aquest mes s’han realitzat 165.123 nous contractes, dels quals només un 13,51% han estat contractes indefinits. En aquest sentit, tot i que la contractació total s’ha incrementat un 9% i la contractació temporal un 13% respecte l’any passat, la contractació indefinida ha caigut un 15%. Respecte a la contractació acumulada, en el que portem d’any, tot i que s’han realitzat més contractes, la contractació indefinida ha caigut un 11% respecte el mateix període de l’any anterior .

Per últim, seguint la dinàmica dels últims mesos, el nivell de cobertura a Catalunya ha disminuït respecte al mes passat de forma alarmant. Concretament, el 47,1% de persones desocupades no rep la prestació contributiva, un 2% menys que el passat mes, mentre que el nivell de cobertura total també ha disminuït gairebé 2 punts percentuals, per situar-se en un 80,8%.

La UGT de Catalunya reclama al Govern que generi confiança i incentivi el consum fent que el crèdit arribi a famílies i empreses. Només d’aquesta manera aconseguirem sortir d’aquesta crisi, que és bàsicament de consum. En aquest sentit, demanem que -igual que s’ha fet amb l’automòbil- es posin en marxa diferents “plans renove”, com per exemple del moble, la rehabilitació d’habitatges i els productes de la llar.

La nostra organització reclama al Govern un sistema de protecció molt més potent i reivindica apropar-nos al model d’altres països europeus on el subsidi és il·limitat i les quanties totals són bastants superiors.

El nostre sindicat també exigeix noves polítiques actives d’ocupació dirigides als col·lectius més castigats per la crisi, com són les persones estrangeres, les persones més joves i les persones majors de 45 anys.

Tanmateix demanem un augment de la despesa pública per impulsar l’economia productiva i combatre l’atur i l’exclusió social, i el retorn social del capital públic injectat al sector financer, exigint la concessió de crèdits a empreses i particulars.

En aquest sentit, la nostra organització considera que el Govern ha d’apostar per

impulsar d’una vegada per totes els processos d’acreditació de adquirides per la via de l’experiència professional. competències professionals

Comments are closed.