Atur Agost: La dependència del sector de serveis provoca l’augment d’aturats

OTG
La crisi ha generat un nou perfil de feina: contractes temporals, parcials i salaris baixos

L’atur torna a pujar el mes d’agost a Catalunya en 4.521 persones, situant-se en 506.306 el número de persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un increment d’un 0,90% respecte al més anterior, i un descens d’un 11,43% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 65.310 persones menys en situació de desocupació.

A l’Estat espanyol, l’atur també s’ha incrementat en 21.679 persones (+0,54%) respecte al mes anterior, i s’ha reduït en 359.975 persones (-8,13%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.067.955 persones.

Per províncies, al mes d’agost l’atur s’ha incrementat a Barcelona, en un 1,25% (382.717 persones en situació d’atur, 4.736 persones més); a Girona, en un 0,68% (43.572 persones en situació d’atur, 296 persones més); i a Lleida, en un 0,38% (23.410 persones aturades, 88 persones més). Por contra, a Tarragona, l’atur a baixat en un 1,05% (56.607 persones en situació d’atur, 599 persones menys). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 11,01% de Lleida i el 11,48% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que aquest mes l’atur s’ha incrementat més entre els homes, amb 2.515 homes més en situació d’atur (+1,08%), que entre les dones, amb 2.006 dones més aturades (+0,74%). Respecte a l’atur registrat del mes d’agost de l’any anterior, observem que aquest s’ha reduït: un 15,61% en el cas dels homes (43.466 aturats menys) i un 7,45% en el de les dones (21.844 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes d’agost en 28.546 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 1,05%, amb 303 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes d’agost de l’any passat d’un 16,22%, amb 5.526 joves menys aturats.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 93.064 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció d’un 6,7% respecte al mes anterior, i un descens d’un 11,4% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes d’agost el 18,38% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, aquest mes, l’atur s’ha incrementat als serveis, en un 1,54% i 5.124 persones més en situació d’atur, a la construcció, en un 1,34% i 769 persones més aturades, i a la indústria, en un 1,18% i 795 persones més en atur. Per contra, s’ha reduït a l’agricultura, en un 6,01%, amb 734 persones desocupades menys i entre les persones sens ocupació anterior, en un 4,54 i 1.433 persones menys en situació d’atur. Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: en la construcció, en un 20,74% (15.253 persones menys), en la indústria, en un 16,13% (13.064 persones menys), en l’agricultura, en un 9,34% (1.182 persones menys), en els serveis, en un 9,20%, (34.280 persones menys) i entre les persones sens ocupació anterior, en un 4,84% (1.531 persones menys en situació d’atur).

En relació a la contractació, aquest mes d’agost s’han signat un total de 179.251 contractes, 111.249 contractes menys que al mes anterior (-38,30%). La contractació s’ha reduït a totes les províncies: a Barcelona s’han signat 82.325 contractes menys que al mes anterior (-40,18%), a Girona, 14.104 contractes menys (-42,66%), a Tarragona, 11.446 contractes menys (-36,75%) i a Lleida, 3.370 contractes menys (-15,76%). Si comparem aquestes dades amb el mes d’agost de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 13,70%, amb 21.601 contractes més, augmentant a totes les províncies.

S’han signat 15.769 contractes indefinits, 12.263 contractes menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 43,75%. Respecte el mes d’agost de l’any anterior, aquesta s’ha incrementat en un 10,96%. La contractació indefinida representa el 8,80% del total de la contractació d’aquest mes, mentre que l’any passat era el 9,01%.

S’han signat 163.482 contractes temporals, 98.986 menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 37,71% i un increment d’un 13,97% respecte al mateix mes de l’any passat. El 91,20% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 74,99% de la contractació ha estat del sector serveis (134.414 contractes) i el 67,8% del total de la contractació del mes d’agost ha estat temporal i del sector serveis (121.540 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes d’agost hi havia 3.066.078 persones afiliades, xifra que representa un descens de 42.352 personesafiliades (-1,36%) respecte al mes de juliol, i 99.584 persones més (+3,36%)respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 58,71%. En aquest sentit, 207.180 de les persones registrades a les oficines de treball, el 41,29%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 51,94% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 153.030 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 360.210 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res.Aquesta xifra representa el 71,79% del total de l’atur registrat.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

En resum, aquest mes d’agost l’atur s’ha incrementat, s’ha reduït la contractació, i de la que s’ha fet més del 90% ha estat temporal, i ha baixat l’afiliació a la seguretat social.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya no podem fer una valoració positiva de les dades de l’atur d’aquest mes d’agost.

Des de la nostra organització lamentem que la recuperació econòmica i la sortida de la crisi de la qual tant se’n parla, només fan referència a les dades macroeconòmiques que, en cap cas, no estan revertint en les persones treballadores ni el la ciutadania.

La crisi ha generat un nou mercat de treball de baixa qualitat, on les contractacions cada vegada més temporals i parcials i de salaris baixos són les més habituals, i on la precarietat s’està normalitzant i convertint en un factor estructural.

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

  • La derogació immediata de la Reforma Laboral RD 3/2012 i RD 16/2013, amb l’objectiu de poder impulsar i iniciar  mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat.
  • La implementació de polítiques que fomentin la creació d’ocupació estable i de qualitat en la indústria del nostre país, incidint especialment en els sectors industrials emergents.
  • L’impuls d’una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial i la recuperació de tot el que s’ha perdut aquests anys, i que situï el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
  • L’increment de les mesures de control de la contractació i agilització de les vies de demandes per a les persones treballadores que presumptament es trobin contractades en frau de llei, amb més inversió al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social, per apropar-nos a les ràtios de la Unió Europea.
  • El reforçament els Serveis Públics d’Ocupació i la intermediació laboral pública, amb més recursos econòmics, materials i humans, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.
  • La regulació i transparència de les ofertes de treball de les empreses col·laboradores dels serveis públic d’ocupació, mitjançant l’elaboració d’un codi de bones pràctiques perquè les ofertes de treball que s’ofereixen a través de portals d’internet i operadors privats o públics tinguin uns mínims estandarditzats de qualitat i d’informació, amb uns mínims requisits que incloguin: salari, contractació, horari, experiència i formació.
  • El compromís dels empresaris i les empresàries amb els col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral (joves, dones, majors de 45 anys, persones immigrades…).
  • El foment dels processos d’acreditació de les competències professionalscom a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.

Comments are closed.