Atur Agost: Les dades de l’atur confirmen el fracàs de les polítiques laborals

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

La suspensió del límit a l’encadenament de contractes temporals augura un mercat de treball encara més precari

La contractació temporal creix fins el 91,5% a Catalunya, i ja tenim 161.262 persones sense cobertura

Durant aquest mes d’agost, el nombre de persones desocupades a Catalunya ha patit un increment del 2,4%, cosa que situa la xifra total de persones registrades a l’atur en 584.648.

Per províncies, respecte el juliol, Barcelona concentra el 80% del creixement de l’atur d’aquest mes amb un creixement mensual de l’atur del 2,6%. A Girona i a Tarragona l’atur s’ha incrementat un 3,12% i, un 1,34% respectivament. Aquest fet demostra que la campanya d’estiu estava tenint molta incidència, ja que precisament són les províncies costeres les que han patit més aquest increment de persones desocupades.

En relació als diferents grups de població, cal destacar que hi ha hagut un major creixement de l’atur entre les dones, del 2,73%, en total 17.707 dones més a l’atur que fa un any. Pel que fa a les persones joves (menors de 25 anys), torna a pujar l’atur en aquest col•lectiu, però de manera més suau ja que la campanya d’estiu ja estava iniciada.

Pel que fa a la població estrangera, s’han enregistrat 129.318 persones, la meitat procedeix del sector serveis i una quarta part de la construcció.

En relació a la contractació, cal dir que no ha augmentat el ritme de contractes i que en el que portem d’any s’han fet gairebé el mateix nombre de contractes que en el mateix període de l’any anterior: en realitat s’han realitzat 2.174 contractes menys. L’elevada temporalitat continua sent la marca del nostre mercat de treball, del total de contractes signats a l’agost el 91,5% eren de caràcter temporal. Amb aquestes xifres la contractació indefinida acumulada continua sent anecdòtica, només l’11,26% de la contractació realitzada aquest any és indefinida, fins i tot inferior a la contractació realitzada en el mateix període de l’any passat que va ser del 11,81%

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones desocupades, la taxa de cobertura a Catalunya només cobreix al 71,8% de les persones desocupades, mentre només el 41% de persones desocupades rep la prestació contributiva.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem de forma especialment negativa l’impacte que tindrà en l’ocupació el decret de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, aprovat pel Consell de Ministres divendres passat. Considerem que aquesta nova norma empitjora les condicions laborals de les persones treballadores i incideix en la temporalitat, la qual cosa no servirà per la recuperació econòmica ni per crear ocupació de qualitat que ens dirigeixi al canvi de model productiu del qual tant parlem.

En aquest sentit, entenem que certes mesures recollides per aquest nou reial decret llei són clarament negatives i perjudicials per als treballadors i treballadores, especialment la suspensió, en dos anys, al límit d’encadenament de contractes temporals i l’increment fins als 30 anys l’edat per accedir al contracte de formació i aprenentatge, i demostra l’aposta del govern per la temporalitat i la precarietat laboral.

D’altra banda, recordem que el 28,2% de les persones registrades a l’atur no reben prestació ni subsidi per desocupació, un nombre que en els darrers anys ha anat creixent  degut a les conjuntures del mercat de treball, que ha expulsat a moltes persones treballadores dels seus llocs de treball i ha dificultat molt el trobar una feina. En molts casos, l’accés al PIRMI és l’última xarxa de protecció per evitar que aquestes persones caiguin en la pobresa severa i en l’exclusió.

El Govern de la Generalitat, amb la reforma de la RMI, es vol oblidar d’aquestes persones i desprendre’s de la responsabilitat d’atendre-les, i de reconèixer aquesta prestació econòmica com a exercici d’un dret subjectiu de tot individu a disposar d’uns ingressos bàsics però suficients que permetin donar cobertura a les necessitats econòmiques essencials per a dur una vida digna. La RMI ha de ser un dels eixos del sistema de protecció social a Catalunya, per la seva capacitat de cobertura de situacions de pobresa econòmica i com a instrument de lluita contra l’exclusió social.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a l’orientació, la formació, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació.

L’impuls dels processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència laboral.

 

  • Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

Comments are closed.