Atur agost: Les polítiques del govern enfonsen fins i tot la campanya d’estiu

Durant el mes d’agost la contractació ha caigut un 33,63%

Ja són 192.730 les persones registrades a les oficines de treball, un 31,3%, que no cobren prestació o subsidi per desocupació

A Catalunya al mes d’agost l’atur s’ha incrementat en 8.090 persones, situant en 622.882 les persones registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un increment d’un 1,32% respecte al mes anterior i un increment interanual d’un 6,54% (38.234 persones més respecte al mes d’agost de l’any passat). Catalunya és la segona Comunitat Autònoma on més ha pujat l’atur, per darrera d’Andalusia, i Barcelona la província amb l’increment més elevat, amb 6.972 persones desocupades més.


A l’Estat espanyol l’atur s’ha incrementat també, concretament en 38.179 persones, i ja són 4.625.634 el total de les persones en situació de desocupació. L’augment estatal ha estat d’un 0,83% respecte al mes anterior, i d’un 11,98% respecte a l’agost de fa un any (494.707 persones més).

 

Pel que fa a les províncies catalanes, l’atur s’ha incrementat a Barcelona en 6.972 persones (+1,49%); a Girona, en 911 persones (+1,75), i a Tarragona, en 404 persones (+0,60%), mentre que a Lleida l’atur s’ha reduït en 197 persones (-0,68%). És rellevant que totes les províncies han incrementat el nombre de persones en situació de desocupació respecte al mes d’agost de l’any 2011, destacant Barcelona, amb un increment d’un 7%, i Tarragona, amb un 6,57%. Girona ha incrementat l’atur en un 4,19% i Lleida en un 3,44%.

 

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha incrementat tant entre els homes, amb 4.457 aturats més que el mes anterior (+1,41%), com entre les dones, on l’atur s’ha incrementat en 3.633 dones, un 1,21% més que al mes de juliol. Si comparem l’atur registrat del mes d’agost d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha incrementat a tots dos gèneres: l’atur masculí en un 6,62% i el femení en un 6,45%.

 

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes d’agost en 43.411. Aquesta xifra representa un descens respecte al mes anterior del 0,53%, amb 231 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes d’agost de l’any anterior del 6,21%.

 

Quant a la població estrangera, el mes d’agost registra un total de 127.433 persones en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 1,2% respecte al mes anterior i d’un 1,5% respecte al mateix període de l’any anterior. 63.698 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 32.112 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes d’agost el 20,46% del total de l’atur a Catalunya.

 

L’atur del mes d’agost s’ha incrementat fonamentalment al sector dels serveis, amb 7.302 persones més respecte al mes de juliol (+1,93%), amb un increment interanual d’un 9,81%. Més del 90% de les noves persones en situació d’atur provenen del sector serveis. L’atur també ha augmentat a la indústria, amb 1,448 persones més (+1,53%), i a la construcció, en 1.213 persones (+1,17%). Pel que fa a l’agricultura, l’atur s’ha reduït en 673 persones (-6,13%) i les persones sense ocupació anterior en 1.200 (-3,80%).

 

En relació a la contractació, aquest mes d’agost s’han signat un total de 145.704 contractes, 73.814 menys que el mes anterior (-33,63%), i 6.026 menys que ara fa un any (-3,97%). La contractació cau a totes les províncies catalanes, destacant Barcelona, amb 53.535 contractes menys (-34,56%), i Girona, amb 11.254 contractes menys (-43,91%). La contractació a Tarragona ha caigut un 30,99% (6.905 contractes menys) i a Lleida un 12,68%, amb 2.120 contractes menys que al mes de juliol.

 

La contractació d’aquest mes d’agost, però, ha estat fonamentalment temporal, amb 133.540 contractes temporals signats (el 91,65% del total) enfront els 12.164 contractes indefinits, però aquest mes d’agost s’ha reduït tant la contractació indefinida com la temporal. La contractació indefinida ha caigut un 40,25%, amb 8.194 contractes menys i la contractació temporal un 32,95%, amb 65.620 contractes menys.

 

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 68,7%. En aquest sentit, són 192.730 les persones registrades a les oficines de treball, un 31,3%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

 

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 

Des de la UGT de Catalunya valorem aquestes dades molt negativament. Ni tan sols la campanya d’estiu ens ha salvat aquest anys i l’atur torna a incrementar-se amb una caiguda de la contractació al mes d’agost. El que demostra que ni la reforma laboral i ni les darreres mesures adoptades pel Govern de l’estat serveixen per a la creació d’ocupació.

 

Des de la UGT de Catalunya considerem que les darreres mesures adoptades pel Govern central, la pujada de l’IVA, les retallades en les prestacions per desocupació i en les prestacions socials perjudiquen principalment les persones més afectades per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada, els joves, els pensionistes. Cap d’aquestes mesures serviran per reactivar l’economia ni per crear ocupació.

 

Des del nostre sindicat considerem que la pressió social, sindical y política ha obligat el Govern a prorrogar el programa PREPARA, dirigit persones que ja no tenen dret a cap prestació, però ha optat per un programa restrictiu, que redueix els potencials beneficiaris i introdueix mesures regressives i deixa els joves desocupats en una situació de desprotecció, no es potencien les polítiques actives d’ocupació, ni els serveis públics.

 

Des de la UGT de Catalunya animem als ciutadans i ciutadanes a participar en la Gran Marxa a Madrid, convocada per al proper 15 de setembre, on esperem aplegar més d’un milió de persones, amb l’objectiu de forçar al Govern de l’Estat a canviar de política i ocupar-se de les persones.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Alternatives a l’increment de l’IVA i la retallada de les prestacions per tal d’augmentar els ingressos públics perquè no serviran per activar l’economia ni per crear ocupació, sinó per desincentivar encara més el consum.
  • La posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.
  • Un pacte fiscal que doni resposta a la necessitat d’un nou finançament per a Catalunya que enforteixi l’Estat del Benestar i la competitivitat de la nostra economia. Un pacte fiscal de consens, ampli i de país, harmonitzat fiscalment i social amb la UE, amb el qual la recaptació, la gestió, la inspecció i la capacitat normativa recaigui en Catalunya, i amb una Agència Tributària única per a Catalunya.
  • La reforma del programa PREPARA, de manera que recuperi els objectius pel qual va ser creat, en base a l’Acord Social i Econòmic, i esdevingui un veritable programa de requalificació professional de les persones que exhaureixin la seva protecció per desocupació, i no una fórmula per reduir el nombre de potencials beneficiaris.
  • L’increment del pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la formació i la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball.

El reforçament del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país.

Comments are closed.