Atur del mes d’octubre – Continuem amb un mercat de treball estacional i precari: puja l’atur per a fi de la temporada turística i l’ocupació que es crea és bàsicament temporal

Alertem també sobre la reducció de la protecció social de les persones sense feina: els aturats que no reben prestacions sobrepassa el 45%, i el 73,37% té uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res

Aquest mes d’octubre l’atur torna a pujar a Catalunya, situant-se en 415.071 el nombre de persones en situació de desocupació, 14.698 persones més que el mes anterior (+3,67%), però 43.335 persones menys que ara fa un any (-9,45%).

L’atur també creix a l’Estat espanyol:
Se situa en 3.467.026 persones, 56.844 persones més (+1,67%) respecte al mes anterior, però 297.956 persones menys (-7,91%) que l’any passat.

Per províncies, puja l’atur a totes:

 • Barcelona: 5.952 persones més (+2%), 303.188 persones en situació de desocupació.
 • Girona: 3.722 persones més (+10,21%), 40.165 persones desocupades.
 • Lleida: 2.122 persones més (+11,08%), 21.266 persones en situació d’atur.
 • Tarragona: 2.902 persones més (+6,10%), 50.452 persones desocupades.

En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil•la entre el 7,42% de Tarragona i el 10,01% de Barcelona.

L’atur s’incrementa tant entre els homes com entre les dones:
7.008 homes més en situació d’atur (+4,01%) i 7.690 dones més (+3,41%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït un 12,64% en el cas dels homes (26.311 desocupats menys) i un 6,80% en les dones (17.024 dones aturades menys).

Torna a incrementar-se l’atur entre les persones més joves:
2.234 joves més en situació d’atur. En total 29.444 persones menors de 25 anys en atur (+8,21%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 4,56%, amb 1.408 joves menys.

L’atur entre la població estrangera s’incrementa en 7.392 persones i representa aquest mes el 20,12% del total de l’atur:
Amb un total de 83.515 persones estrangeres en situació de desocupació, 7.392 persones més que el mes anterior (+9,7%), però un 6,1% menys respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, l’atur s’incrementa fonamentalment en els serveis, amb 12.561 persones més desocupades (+4,52%) i l’agricultura, amb 1.219 persones més desocupades (+12,65%). L’atur també s’incrementa entre les persones sense ocupació anterior, amb 779 persones més (+2,86%), i a la indústria, amb 286 persones més en situació d’atur (+0,59%). Per contra, es redueix en 147persones en la construcció (-0,39%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït a tots els sectors: als serveis, en 24.988 persones (-7,92%); a la indústria, en 8.576 persones (-15,06%); a la construcció, en 7.672 persones (-17,13%); entre les persones sense ocupació anterior, en 1.066 persones, (-3,66%), i a l’agricultura, en 1.033 persones (-8,69%).

Puja la contractació:
Al mes d’octubre s’han signat un total de 297.849 contractes, 5.388 contractes més que al mes anterior (+1,84%). La contractació s’ha incrementat a Barcelona, amb 7.676 contractes més (+3,47%) i a Tarragona, amb 3.373 contractes més (+11,96%). Per contra, la contractació s’ha reduït a Lleida, amb 4.176 contractes menys (-23,51%) i a Girona, amb 1.485 contractes menys (-5,90%).

Comparant aquestes dades amb les del mes d’octubre de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 11,37%, amb 30.407 contractes més, augmentant a totes les províncies.

La contractació cau a tots els sectors a excepció dels serveis, on puja un 5,50%, amb 12.602 contractes més que el mes anterior.

S’ha reduït la contractació indefinida i s’incrementa la temporal:
S’han signat 41.038 contractes indefinits, 1.218 contractes menys que al mes anterior, amb una reducció del 2,88%. En relació a l’octubre de l’any anterior, hi ha 4.886 contractes indefinits més (+13,52%). La contractació indefinida representa el 13,78% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 256.811 contractes temporals, 6.606 més que al mes anterior, amb un increment del 2,64%, i 25.521 contractes més que al mateix mes de l’any passat (+11,03%). El 86,22% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 81,12% de la contractació ha estat del sector serveis (241.629 contractes) i el 69,55% del total de la contractació del mes d’octubre ha estat temporal i del sector serveis (207.146 contractes).

El 51,44% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (153.219 contractes), mentre que les dones han signat el 48,56% del total de la contractació (144.630 contractes).

Puja l’afiliació a la Seguretat Social:
Aquest mes es comptabilitzen 3.304.074 persones afiliades a la Seguretat Social, 1.702 persones més que el mes de setembre (+0,05%). En comparació al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 119.638 persones (+3,76%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 54,19%. Així,183.393 de les persones registrades a les oficines de treball, el 45,81% no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 50,87% del total de les persones que reben una prestació: 110.369 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

El número de persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res, se situa aquest mes en 293.762 persones, el 73,37% del total de l’atur registrat.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Per tercer mes consecutiu, i com succeeix habitualment al mes d’octubre, l’atur torna a pujar a Catalunya, com a efecte de la finalització de la temporada turística, arrossegant el nostre mercat de treball novament cap a la pèrdua d’ocupació. A més, Catalunya ha estat la comunitat autònoma on més ha pujat l’atur en termes absoluts.

Destaquem l’augment de l’atur entre les persones joves i les immigrades i la caiguda de la contractació a tots els sectors a excepció dels serveis, on s’ha incrementat, compensant la resta de sectors.

Alertem també sobre la reducció de la protecció social de les persones que es troben sense feina: aquest mes el percentatge de persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball que no reben prestacions sobrepassa el 45%, i el 73,37% té uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res.

Per una altra banda, tot i l’evolució positiva de les dades quantitatives en relació amb l’any anterior, no podem perdre de vista la precarietat dels llocs de treball que es creen: temporals, amb jornades parcials, salaris baixos i pitjors condicions laborals que abans de l’inici de la crisi.

 • En l’actualitat hi ha 157.059 persones més en situació d’atur.
 • Hi ha 128.702 persones menys afiliades a la seguretat social.
 • Tenim més joves en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • La temporalitat és 3,65 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït en més de 31 punts percentuals.

 

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • La derogació de les darreres reformes laborals imposades, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 • Garantir la capacitat adquisitiva de les persones treballadores augmentant els salaris, situant el salari mínim interprofessional al mateix que l’europeu: 1.000 euros
 • .Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.

Comments are closed.