Atur desembre 2010: un any dels més retrògads pels drets laborals i amb rècord d’atur

construction-worker

La mitjana de persones desocupades l’any 2010 ha estat la més alta de la història de Catalunya, amb 571.160 persones, un 11,64% més que l’any anterior

Durant aquest mes de desembre, Catalunya ha tingut un petit descens de 1.868 persones desocupades, concretament la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur s’ha situat en 562.673 persones, el que representa un insignificant decrement d’un 0,33%.

Una dada molt significativa i que mostra com ha estat aquest 2010 fa referència a la mitjana de persones desocupades de l’any 2010, que ha estat la més alta de la història de Catalunya amb 571.160 persones, un 11,64% més que l’any anterior.

Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha disminuït més, concretament un 0,60%. Girona també han tingut un sensible decrement que no arriba ni al 0,45%, mentre que tant Lleida com Tarragona han patit un increment d’un 0,96%.

Respecte als diferents sectors de producció, considerem molt negatiu l’increment produït, tant a la indústria com a la construcció, justament els sector que han de ser el motor de canvi del nostre model productiu. Per contra, els sectors on ha disminuït més l’atur han estat l’agricultura i serveis.

En relació als diferents grups de població, destaquem que la gran majoria de persones que han deixat les llistes de l’atur han estat dones. Pel que respecte a les persones joves (menors de 25 anys),  aquest mes han tingut un petit respir registrant un decrement d’un 7,21% respecte al mes anterior. En relació a la població estrangera, s’han enregistrat 131.294 persones, gairebé la mateixa xifra que el mes anterior.

En relació a la contractació catalana, aquest mes s’han realitzat 166.825 nous contractes, dels quals només un 11,14% han estat contractes indefinits. Respecte a la contractació acumulada, a l’any 2010, tot i que s’han realitzat més contractes (+4,69%), la contractació indefinida ha caigut un 8,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Assenyalar que mentre el percentatge de contractació indefinida de l’any 2009 va ser d’un 13,94%, durant aquest any el percentatge ha estat d’un 11,94%.

Per últim, seguint la dinàmica dels últims mesos, el nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant. Concretament, només el 45,2% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 80,8%.

Valoració i propostes

En aquest sentit, la nostra organització, per enèsima vegada, torna a rebutjar contundentment la reforma laboral del Govern de l’Estat: és una reforma que no ajudarà a donar sortida aquesta crisi, que no generarà nous llocs de treball i no ajudarà al canvi de model productiu. Tot el contrari, la reforma laboral té l’objectiu de retallar les condicions de treball, augmentar la precarietat laboral del nostre mercat de treball, abaratir l’acomiadament, incentivar l’acomiadament amb diners públics, precaritzar els serveis públics d’ocupació, debilitar la negociació col•lectiva, en definitiva per a acontentar els que ens han portat aquesta crisi i castigar les persones treballadores que no han estat les culpables.

Per si no n’hi havia prou amb la retallades produïdes al sector públic, la reforma laboral i totes les tisorades socials que el Govern de l’Estat ha portat a terme durant els últims mesos, Zapatero va presentar el passat mes un conjunt de mesures dirigides privatitzar importants serveis públics i a rebaixar encara més les condicions de la població treballadora. Una d’aquestes mesures anunciades serà que no es renovarà el PRODI (Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción) a partir de febrer. El nostre sindicat considera aquesta mesura un autèntic despropòsit, un més del Govern. El pitjor de tot és que ja no ens sorprèn, ja que totes les mesures van en la mateixa direcció: retallar als que més dificultats tenen.

La següent reforma que sembla ser que vindrà, és la reforma del sistema públic de pensions,  mesura dirigida a retallar i empitjorar les condicions de les pensions de totes les persones jubilades del nostre país. Les reformes proposades són diverses: privatització del sistema, retard de l’edat de jubilació, ampliació dels anys de cotització mínima, rebaixa de la quantia de les pensions; i totes responen a una categòrica i falsa afirmació: el sistema de pensions no és viable, farà fallida.

Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, a les persones que menys tenen.  En aquest sentit la nostra organització exigeix al Govern de l’Estat que deixi de portar a terme mesures que només perjudiquen als treballadors i treballadores:

• Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.

•  Millorar el finançament del sistema de seguretat social mitjançant mesures per una millor distribució en el pagament d’impostos i una reducció del frau fiscal.

En matèria de polítiques d’ocupacíó, reforçar els serveis públics d’ocupació, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació. Polítiques actives de qualitat dirigides als col•lectius més castigats per la crisi (persones estrangeres, jovent i majors de 45 anys), i no eliminar-les com ha passat amb les Escoles Taller. Millorar la intermediació pública en el mercat de treball, tant en quantitat com en qualitat i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.

• Impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional i la promulgació d’una Llei de Formació Professional de Catalunya.

• Ja és hora que les entitats financeres retornin el capital públic injectat, per facilitar la concessió de crèdits a empreses i particulars, cosa que no han fet.

Comments are closed.