Atur desembre, el 2012 acaba com el pitjor any de la crisi, amb 652.091 persones aturades a Catalunya

desempleoCatalunya tanca l’any amb 125.216 persones menys afiliades a la Seguretat Social, un 4,14% menys que fa un any

210.420 persones registrades a les Oficines de Treball, un 32,3%, ja no cobren prestació o subsidi per desocupació

Catalunya ha tancat l’any 2012 amb un total de 646.956 persones desocupades al mes de desembre, xifra que representa una reducció d’un 0,79% respecte al mes anterior (5.135 persones menys), però un increment interanual d’un 5,33%, és a dir, 32.712 persones més desocupades que el mes de desembre de l’any 2011.

A l’Estat espanyol, l’atur es redueix també en 59.094 persones, amb un total de 4.848.723 persones en situació de desocupació, un 1,20% menys respecte al mes anterior, però un increment interanual d’un9,64% (426.364 persones més que al desembre de l’any 2011).

Per províncies, respecte al mes anterior a totes elles s’ha reduït lleugerament l’atur: Girona, en un 1,15% (amb un total de 59.889 persones en situació d’atur), Barcelona en un 0,87%  (481.112), Tarragona, en un 0,28% (74.015) i Lleida, en un 0,03% (31.940). Però si comparem les dades respecte al mes de desembre de l’any 2011, les quatre províncies han experimentat un increment de l’atur, destacant Barcelona amb un increment d’un 5,75%, Lleida amb un 5,54% més, Tarragona, amb un 5,13% i, finalment, Girona, amb un 2,16%.

En relació als diferents grups de població, l’atur entre les dones s’ha incrementat un 7,81% respecte a l’any anterior (22.771 dones més en situació de desocupació que al desembre de 2011) i entre els homes l’increment ha estat d’un 3,08% (9.941 homes més en situació d’atur respecte al mateix període de l’any anterior). Pel que fa a la variació mensual, l’atur s’ha reduït més entre les dones, amb 4.412 menys aturades que al mes anterior (-1,38%), que entre els homes, amb 723 menys aturats que al mes anterior (-0,22%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de desembre en 43.499 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 4,32%, i un descens respecte al mes de desembre passat d’un 11,71%.

L’any 2012 ha finalitzat amb un total de 135.825 persones estrangeres en situació de desocupació (20,99% del total d’aturats a Catalunya), un 0,5% menys que en el mes anterior, i un 3,4% menys que al mes de desembre de 2011. Del total, 71.484 procedeixen del sector serveis i 30.691 de la construcció.

Respecte al mes de novembre, l’atur s’ha reduït lleugerament a tots els sectors, destacant la reducció en el sector dels serveis (4.757 persones en desocupació menys que al mes anterior, -1,15%), però aquest sector experimenta un increment interanual d’un 8,80%, amb 33.054 persones més que al mes de desembre passat. Destaca també l’increment d’un 13,69% a l’agricultura (1.573 persones més en situació de desocupació) i a la indústria, amb un increment d’un  2,84% (2.682 persones més). Baixa l’atur en les persones sense ocupació anterior (-4,11%) i en la construcció (-3,27).

Durant aquest mes de desembre s’han signat 143.859 contractes, 22.901 menys que el mes anterior (-13,73%) i 15.379 menys que ara fa un any (-9,66%). La contractació, respecte l’any 2011, ha caigut a Barcelona (-11.377contractes), Girona (-534 contractes), i Tarragona (-3.816 contractes), mentre que a Lleida s’ha incrementat (+348 contractes).El 89,31% de la contractació realitzada durant el desembre de 2012 ha estat temporal. La contractació indefinida ha caigut un 22,57% respecte el mes de novembre, però s’ha incrementat d’un 13,08% respecte el desembre de 2011.  La contractació temporal ha caigut d’un 12,54% respecte el mes de novembre i d’un 11,78% respecte el mes de desembre de 2011.

Al llarg del 2012 s’han signat 2.048.430 contractes, 89.019 menys que l’any anterior (-4,16%), dels quals el 11,15% han estat indefinits.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, Catalunya tanca l’any amb 2.895.837 persones afiliades, xifra que representa una pèrdua de 125.216 persones afiliades i un descens d’un 4,14% respecte al mes de desembre de l’any anterior.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 67,7%. En aquest sentit, són 210.420 les persones registrades a les oficines de treball, un 32,3%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Malgrat el lleuger descens de l’atur d’aquest mes de desembre, fruit de la campanya nadalenca i de l’inici de les actuacions ocupacionals adreçades a persones en situació d’atur, l’any 2012 ha estat el pitjor any des de l’inici de la crisi pels efectes que ha tingut sobre les persones treballadores del nostre país. En aquest sentit, aquest any s’ha assolit la xifra de persones en situació de desocupació més alta registrada a les oficines de treball des de l’any 1996, inici de la sèrie històrica comparable: 652.091 persones en situació de desocupació.

Ha estat un any on ha pujat l’atur i ha caigut la contractació i l’afiliació a la seguretat social.

Des de la UGT de Catalunya considerem quede res han servit les mesures impulsades pels governs, tant estatal com autonòmic, basades en una reforma laboral injusta i en retallades als serveis públics fonamentals, especialment la sanitat i l’educació. Al llarg de tot l’any hem denunciat que aquestes mesures no només no milloren la situació sinó que estan retardant encara més la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, augmentant l’atur, debilitant els drets laborals i socials de les persones, que tants anys i esforços hem invertit per assolir-los, i estan provocant més desigualtats socials, més pobresa i més risc d’exclusió social.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Posar en marxa polítiques de reactivació econòmica per tal que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, amb l’objectiu de generar confiança, incentivar el consum i crear ocupació.
  • Una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari. En aquest sentit, cal  incrementar la taxa impositiva a les rendes més altes, crear nous impostos sobre grans fortunes i no limitar-se a la recuperació de l’impost sobre el patrimoni, adoptar mesures per eradicar l’economia submergida i el frau fiscal, així com gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.
  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat. Les dades demostren que la darrera reforma laboral no està creant ocupació, únicament ha servit per precaritzar el mercat de treball, empitjorar les condicions laborals de les persones treballadores i abaratir l’acomiadament.
  • Aturar les retallades als serveis públics, especialment en sanitat i educació, per tal d’evitar la pèrdua de drets socials de les persones i de més llocs de treball.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys a bonificacions a les empreses.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

Comments are closed.