Atur: el descens del nombre d’aturats és un miratge per l’inici de la setmana santa

unemployment
La UGT de Catalunya exigeix al Govern que prengui nota de les desenes de milers de persona que el 29-M van sortir al carrer per rebutjar la reforma laboral imposada

A Catalunya, el mes de març, l’atur s’ha reduït en 3.701 persones, situant en 638.247 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 0,58% respecte el més anterior, però un increment interanual d’un 4,41%, amb 26.978 persones més en situació de desocupació respecte el mes de març de l’any anterior. A l’Estat espanyol, però, l’atur registrat s’incrementa en 38.769 persones, i ja són 4.750.867 persones en situació de desocupació, marcant un nou rècord.

El nombre de persones en situació de desocupació s’ha reduït en totes les províncies catalanes. Destaquen Girona (-1.807) i Tarragona (-1.377), seguides per Barcelona (-371) i Lleida (-146). Girona presenta la variació mensual relativa més alta (-2,95% i 59.363 persones en situació d’atur), seguida de Tarragona (-1,85% i 73.082 persones aturades), Lleida (-0,45% i 32.109 persones aturades) i Barcelona (-0,08% i 473.693 persones en situació d’atur). Si comparem aquestes dades amb les obtingudes el mes de març de l’any anterior, però, totes les províncies han experimentat un increment de l’atur entre el 2,81% de Girona, i el 6,66% de Lleida.

Per grups de població, els homes són els que han experimentat una major reducció (-2.257 homes menys, -0,67%, respecte el mes anterior), mentre el nombre de dones a l’atur s’ha reduït en 1.444 dones (0,47%). Tot i això, si comparem de nou aquestes dades amb les del mateix període de 2011, observem que l’atur s’ha incrementat notablement en tots dos gèneres: +4,72% atur femení, i +4,13% atur masculí.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de març en 52.725, un 2,6% menys que el mes anterior. El descens també es produeix en el col·lectiu de població estrangera: malgrat que augmenta un 0,8% respecte el mateix període de l’any anterior, el total suposa un 1,3% menys que el mes anterior. La població estrangera representa ja el 22,40% del total de l’atur a Catalunya.

L’atur del mes de març s’ha reduït bàsicament al sector dels serveis, amb 3.144 persones menys (-0,80% respecte el mes anterior), seguit de la construcció, amb 614 persones menys en situació d’atur (-0,53% respecte el mes de febrer) i la indústria, amb 127 persones menys aturades (-0,13%). S’ha incrementat, però, el número de persones sense ocupació anterior (144 persones més aturades) i les persones provinents del sector de l’agricultura (40 persones més en situació d’atur).

Malgrat aquestes dades, cal remarcar que, pel que fa a la variació interanual, destaca l’increment en un 7,34% de les persones aturades que provenen del sector dels serveis, amb 26.781 noves persones desocupades respecte el mes de març de l’any anterior, i l’increment del 11,30% en el sector de l’agricultura.

En relació a la contractació, aquest mes de març s’han signat un total de 156.325 contractes, 12.100 més que el mes anterior (+8,39%), però 21.710 menys que ara fa un any (-12,19%). Cal destacar l’increment de la contractació d’aquest mes a les províncies de Girona (+26,10% i 2.782 contractes més) i Tarragona (+16,58% i 2.092 contractes més). Lleida ha incrementat la seva contractació en un 7,65% respecte el mes anterior, amb 484 contractes més, i Barcelona en un 5,88%, amb 6.742 contractes més. Totes les províncies, però, presenten un descens de la contractació respecte el mateix període de l’any anterior, que va des d’un 2,84% en el cas de Barcelona, a un 16,74% en el cas de Lleida.

La contractació indefinida s’ha incrementat  en un 33,58% respecte el mes anterior, però s’ha reduït en un 10,18% respecte el mes de març de l’any anterior. Pel que fa a la contractació temporal, també s’ha incrementat aquest mes de març en un 5,32% respecte el mes anterior. El 86,62% de la contractació realitzada aquest mes de març ha estat temporal.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 70,9% En aquest sentit, 186.574 de les persones registrades a les oficines de treball, un 29,1%, no cobren prestació o subsidi per desocupació, 2 punts percentuals més que el mes anterior.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya entenem que la reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC és un miratge i que respon bàsicament a les contractacions efectuades amb motiu de l’inici de les vacances de Setmana Santa, ja que tant la reducció d’atur com l’increment de la contractació s’han produït a les províncies de Girona i Tarragona, que obren la temporada turística, i comparant les dades d’aquest mes de març amb les del mateix període de l’any anterior res ens fa pensar que es tracta de l’inici d’una etapa de recuperació.

Les dades que es presenten a Catalunya contrasten amb les de la resta de l’estat espanyol, on l’atur s’ha incrementat en un 0,82%,  amb 38.769 persones més en situació de desocupació, superant així els 4,75 milions de persones que busquen feina i no la poden trobar. En aquest sentit, des de la UGT de Catalunya exigim al Govern que prengui nota de les desenes de milers de persones que el passat 29 de març van sortir al carrer per rebutjar la reforma laboral imposada, que ja s’està demostrant que és inútil per a l’economia, injusta per a les persones treballadores i ineficaç per a la creació d’ocupació.

Aquesta reforma laboral només està contribuint a precaritzar encara més el mercat de treball, facilitant i abaratint l’acomiadament, debilitant la negociació col·lectiva i reduint encara més els drets laborals i socials de les persones treballadores.

Per una altra banda, les polítiques d’austeritat, les retallades socials i la pèrdua de drets laborals no són, en absolut, la resposta que els ciutadans i les ciutadanes, els treballadors i treballadores del nostre país necessiten ja que,  més enllà de millorar la situació, han tingut i continuaran tenint efectes devastadors en l’activitat econòmica i l’ocupació, deteriorant els serveis públics fonamentals, especialment l’educació, la sanitat i els serveis socials, i posant en perill l’Estat del Benestar.

Des de la UGT de Catalunya considerem que, ara més que mai, el diàleg i la concertació social són imprescindibles per trobar solucions que ens dirigeixin cap a la reactivació de la nostra economia i sortir de la crisi.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya:

  • Rebutgem de manera contundent la reforma laboral imposada, que ja s’està demostrant que és inútil per a l’economia, injusta per a les persones treballadores i ineficaç per a la creació d’ocupació.
  • Reclamem una reforma laboral dialogada i consensuada amb els agents socials que realment sigui justa per a les persones treballadores, útil per a l’economia i que realment fomenti la creació d’ocupació.
  • Demanem la posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.
  • · Proposem una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: la creació de nous impostos sobre grans fortunes, la lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.

 

  • Exigim que s’acabin les retallades als serveis públics, especialment en sanitat, educació i serveis socials, per tal d’evitar la pèrdua de drets socials de les persones i de més llocs de treball.
  • Reclamem la posada en marxa immediata de les polítiques actives d’ocupació adreçades a les persones que es troben en situació de desocupació: l’orientació, la qualificació professional, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones que volen treballar i no troben una feina.
  • Demanem reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

Comments are closed.