Atur febrer: Catalunya ja frega les 600.000 persones desocupades

otg1.jpg

Catalunya és la tercera comunitat on més ha augmentat l’atur concentrant el 16% de l’increment total de persones desocupades del conjunt de l’Estat

Barcelona torna a ser la província que ha experimentat un major creixement de persones desocupades

La taxa de cobertura econòmica per prestació contributiva a Catalunya, ha patit un decrement de 9 punts percentuals respecte a l’any anterior

Catalunya al mes de febrer de 2010, ha registrat un total de 597.287 persones a les llistes de l’atur, el que significa un increment de 13.404 persones, un augment d’un 2,30%. Respecte a l’any anterior, l’atur s’ha incrementat en 117.800 persones.

Per províncies, on més s’ha incrementat l’atur ha estat a Tarragona, amb un increment d’un 3,68%, seguit de Lleida amb un 2,98%. En xifres absolutes, Barcelona és la província que ha experimentat un major creixement a tot l’Estat, amb 9.264 persones.

En relació als diferents grups de població, les dones per segon mes consecutiu, han patit un major increment que els homes. Concretament, del total de noves persones desocupades aquest més, el 54% han estat persones de sexe femení. Com al mes anterior, això es degut a que el sector més afectat aquest mes ha estat serveis, una activitat econòmica ocupada en gran mesura per persones del sexe femení, acumulant el 59% del total de persones desocupades.

Pel que fa a les persones joves (menors de 25 anys), aquest mes han patit de nou les conseqüències de la crisi, ja que han patit un increment, d’un 4,18%. Del total de noves persones desocupades, 2 de cada 10 persones han estat joves.

Pel que respecta a la població estrangera, s’han enregistrat 132.728 persones estrangeres, el que representa un increment del 3,6% respecte al mes anterior. És a dir, 4.558 persones més, provinents majoritàriament del sector serveis. Val a dir, que del total de noves persones desocupades, les persones immigrants han representat el 34%.

 

A Catalunya aquest mes s’han realitzat 151.635 nous contractes dels quals només un 14,53% has estat contractes indefinits. En aquest sentit, tot i que la contractació total s’ha incrementat un 4%, destacar que respecte a l’any passat s’han realitzat un 13% menys de contractes indefinits.
Tanmateix, respecte a la taxa de cobertura econòmica, a Catalunya 5 de cada 10 persones desocupades no rep la prestació contributiva per desocupació (53%). Pel que respecte la taxa de cobertura econòmica total, s’ha mantingut estable. 

Davant del panorama actual, la UGT de Catalunya torna a exigir al Govern que desenvolupi noves polítiques actives d’ocupació dirigides als col•lectius més castigats per la crisi, com són les persones estrangeres i les persones més joves. Ens sembla una inacceptable que hagin eliminat polítiques com les Escoles Taller, Cases d’Ofici  i Tallers d’Ocupació i no hagi proposat noves polítiques especifiques dirigides a les persones amb més dificultats.

Tanmateix demanem un augment de la despesa pública per impulsar l’economia productiva i combatre l’atur i l’exclusió social, i el retorn social del capital públic injectat al sector financer, exigint la concessió de crèdits a empreses i particulars.

En aquest sentit, la nostra organització considera que s’ha de fer un replantejament respecte a la reorganitzar de la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions als empresaris  i empresàries.

La UGT de Catalunya torna a reclamar que es posin en marxa diferents “plans renove” per incentivar el consum. En aquest sentit, el nostre sindicat en proposa tres: un pla renove per al moble, un pla renove de rehabilitació d’habitatges i un pla renove de productes de la llar.

Comments are closed.