Atur febrer: El 70% de la contractació durant el mes de febrer ha estat temporal i al sector serveis

oficina-paro1El 35% dels aturats (222.663 persones) no cobren prestació o subsidi per desocupació. La meitat de les persones que reben una prestació cobren una assistencial o la renda activa d’inserció

A Catalunya, al mes de febrer l’atur s’ha reduït en 4.285 persones, situant en 629.586 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa una reducció d’un 0,68% respecte al més anterior, i una rebaixa interanual d’un 5,35%, amb 35.590 persones menys en situació de desocupació respecte al mes de febrer de l’any anterior.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, aquest s’ha reduït en 1.950 persones (-0,04%) respecte al mes de gener, i ha baixat en 227.736 persones (-4,52%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.812.486 persones.

Aquest mes totes les províncies catalanes han reduït el número de persones en situació d’atur respecte al gener, a excepció de Tarragona, on s’ha incrementat en un 0,94%, situant-se el nombre de persones en situació d’atur en 74.813. Així, a Girona s’ha reduït en un 1,34% (59.264 persones en situació d’atur), a Barcelona en un 0,86% (464.314) i a Lleida en un 0,52% (31.195). Comparat amb el mateix període de l’any anterior, totes les províncies han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 6,09% de Lleida i el 3,37% de Tarragona.

Amb relació als diferents grups de població, observem que s’ha reduït l’atur tantentre els homes com entre les dones. Ha baixat més entre els homes, amb una reducció de 2.609 persones (-0,82%), mentre que hi ha 1.676 dones menys en situació d’atur (-0,53%). Si comparem l’atur registrat del mes de febrer amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha reduït un 7,45% entre els homes i un 3,12% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de febrer en 42.055 joves. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior del 2,67%, amb 1.092 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al febrer de 2013 d’un 9,63%.


Respecte a la població estrangera, aquest mes registra un total de 125.441 persones en situació de desocupació, 29 persones més respecte al mes anterior, però un descens d’un 9,6% respecte al mateix període de l’any anterior (-13.311 persones). 68.294 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 24.206 de la construcció. La població estrangera representa el 19,92% del total de l’atur a Catalunya.


Aquest mes, l’atur s’ha reduït fonamentalment al sector dels serveis, amb 3.353 persones menys en situació d’atur (-0,81%),
seguit pel sector de la indústria, amb 1.428 persones menys en situació d’atur (-1,57%) i la construcció, amb 1.044 persones menys aturades (-1,23%). Per contra, l’atur ha augmentat a l’agricultura, amb 372 persones més en situació d’atur (+2,65%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.168 persones més aturades (+3,78%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït a la construcció en 15.465 persones (-15,61%), als serveis, amb 13.310 persones aturades menys (-3,15%) i a la indústria, amb 8.478 persones menys (-8,63%). Les persones sense ocupació anterior en situació d’atur s’han incrementat en 1.044 (+3,36%) i a l’agricultura en 619 persones (+4,48%).


Amb relació a la contractacióaquest mes de febrer s’han signat un total de 161.681 contractes, 20.932 menys que al mes anterior (-11,46%), però 15.602 contractes més que ara fa un any (+10,68%). Aquest mes la contractació ha caigut a totes les províncies. Barcelona ha registrat 14.922 contractes menys que al mes de gener (-10,42%), Tarragona, 2.567 contractes menys (-15,55%), Lleida, 1.935 contractes menys (-21,39%) i Girona 1.508 menys (-10,89%).

20.671 dels contractes signats han estat indefinits (el 12,79% del total), davant de 141.010 contractes temporals (el 87,21% del total de la contractació del mes de febrer).


La contractació indefinida
 s’ha reduït un 2,07% respecte al mes de gener (436 contractes menys), però s’ha incrementat un 11,15% respecte al mateix període de l’any anterior (2.073 contractes més). La contractació temporal s’ha reduït un 12,69% respecte al mes de gener, però s’ha incrementat un 10,61% respecte l’any anterior.


Al mes de febrer, la contractació al sector dels serveis ha caigut en un 17,20% amb 26.616 contractes menys, i a l’agricultura, en un 11,19%, amb 333 contractes menys. Per contra, la contractació a la indústria s’ha incrementat en un 36,18% amb 5.606 contractes més i a la construcció, en un 4,37%, amb 411 contractes més. Gairebé el 70% del total de la contractació del mes de febrer han estat contractes temporals del sector serveis (111.267 contractes).


Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes de febrer hi havia 2.859.696 persones afiliades, xifra que representa un increment de 11.858 persones afiliades (+ 0,42%) respecte al mes de gener, però si comparem aquesta dada amb el mes de febrer de l’any passat, aquest increment ha estat d’un 0,28% (7.978 persones més afiliades).


Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya s’ha situat en el 64,87% En aquest sentit, 222.663 de les persones registrades a les oficines de treball, un 35,13%, no cobren prestació o subsidi per desocupació. Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció representen pràcticament el 50% de les persones que reben una prestació.


Valoració i propostes de la UGT de Catalunya


Des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament aquestes dades, ja que malgrat la reducció de l’atur i l’increment de l’afiliació a la seguretat social, aquest mes de febrer ha baixat la contractació i aquesta cada vegada és més temporal i precària.


Probablement el congrés de la telefonia mòbil celebrat a Barcelona aquest mes de febrer ha tingut a veure amb la baixada de l’atur, però no ha estat suficient per a impulsar la contractació. Recordem també que l’atur registrat no comptabilitza les persones que deixen de renovar la demanda d’ocupació perquè ja no cobren prestacions, les persones que suspenen la demanda perquè marxen a l’estranger en recerca d’oportunitats laborals, les persones en situació d’atur que realitzen cursos de formació per a l’ocupació gestionats pel SOC o les persones estrangeres que retornen al seu país d’origen davant la falta d’expectatives de trobar una feina.


Novament l’atur registrat juvenil s’incrementa i més del 35% de les persones registrades en situació d’atur no cobren prestacions.


També hem de tenir en compte que el mes de febrer de l’any 2013 van presentar la pitjor dada d’atur de la sèrie històrica, per la qual cosa, la comparació interanual d’aquest mes de febrer de 2014 difícilment podrà ser negativa.


Des de la UGT de Catalunya considerem que, més enllà dels discursos triomfalistes, electoralistes i irreals d’un Govern que viu allunyada de la realitat de la classe treballadora, és necessari situar l’increment de la precarietat laboral i les desigualtats socials com el resultat d’unes mesures que, amb l’excusa de treure’ns de la crisi, ens han retallat els drets socials, els laborals i els individuals sense cap impunitat.


Actualment, els ciutadans i ciutadanes tenim menys protecció social, menys sanitat i educació pública, menys ajudes a la dependència, pitjors pensions i pitjor cobertura per desocupació. Des de la UGT de Catalunya ens preguntem: on està els senyals de recuperació econòmica?

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya continuem reclamant:

  • Prioritzar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació.
  • Posar en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.
  • L’adopció, per part dels governs, de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.
  • Prioritzar les polítiques actives d’ocupació que tenen a veure amb l’orientació, la formació, i l’acompanyament per a la inserció laboral.
  • El reforçament del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país.
  • La reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.  

 

Comments are closed.