Atur febrer: Exigim responsabilitat al sistema financer en la circulació de crèdit i la reactivació de l’economia

desempleoContinuen tancant empreses i augmentant l’atur, la temporalitat i les persones sense feina que no cobren cap prestació

A Catalunya durant el mes de febrerl’atur s’ha incrementat en 3.359 persones, i ja són 665.176 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un increment d’un 0,51% respecte al més anterior, i un increment interanual d’un 3,62%, amb 23.228 persones més en situació de desocupació respecte al mes de febrer de l’any anterior.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, aquest s’ha incrementat en 59.444 persones (+1.19%) respecte al mes de gener, i en 328.124 persones (+6,96%) respecte al mateix període de l’any anterior, i ja se situa en 5.040.222 persones.

Novament, aquest mes a totes les províncies catalanes s’ha incrementat el número de persones en situació d’atur: Tarragona en un 0,97% (77.424 persones en situació d’atur), Lleida en un 0,74% (33.217), Barcelona en un 0,47% (492.508) i Girona en un 0,08% (62.027).Comparant amb el mateix període de l’any anterior, Barcelona i Tarragona han experimentat un increment al voltant del 4% en la variació interanual, Lleida s’ha incrementat d’un 3% i Girona d’un 1,40%.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha incrementat l’atur tant en els homes com entre les dones. L’increment de l’atur masculí ha estat lleugerament superior al femení. Així, aquest mes de febrer s’han registrat 1.929 homes més en situació de desocupació que en el mes anterior (+0,57%), mentre que les dones, amb 1.430 aturades més, presenten un creixement del 0,45%. Si comparem l’atur registrat del mes de gener amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’increment de l’atur femení és d’un 5,44% i el masculí d’un 1,97%.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de febrer en 46.534 joves. Aquesta xifra representa increment respecte al mes anterior d’un 0,66%, amb 355 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mes de febrer de 2012 d’un 13,56%.

Pel que fa a la població estrangera, el mes de febrer registra un total de 138.752 persones estrangeres en situació de desocupació, el que representa un increment  d’un 0,6% respecte al mes anterior, i un descens d’un 4,2% respecte al mateix període de l’any anterior. 73.511 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 3.636 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de febrer el 20,86% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur ha augmentat al sector dels serveis, amb 2.596 persones més en situació d’atur (+0,62%); en les persones sense ocupació anterior, 492 persones més (+1,61%); en l’agricultura, amb 444 persones més en situació de desocupació (+3,32%), i en la construcció, amb 22 persones més aturades (+0,02%). Pel que fa a la indústria, l’atur s’ha reduït en 195 persones (-0,20%). Pel que fa a la variació interanual, destaca també el sector serveis, amb un increment de 28.410 persones en situació de desocupació, respecte al mes de febrer de l’any anterior (+7,20%), i l’agricultura, amb un augment interanual d’un 11,85% (1.463 persones més). La construcció i les persones sense ocupació anterior han experimentat una reducció de 5.382 persones (-5,15%) i 2.035 persones (-6,15%), respectivament.

En relació a la contractació, aquest mes de febrer s’han signat un total de 146.079 contractes, 23.681 contractes menys que al mes anterior (-13,95%).La contractació ha caigut a totes les províncies, bàsicament a Barcelona, amb 18.812 contractes menys (-13,98%), seguida de Lleida, amb 2.045 contractes menys (-24,71%), Tarragona, amb 1.518 menys (-10,50%), i Girona, amb 1.306 contractes menys que al gener (-10,46%).

 

La contractació indefinida s’ha reduït d’un 12,10% respecte al mes anterior, representa el 12,73% del total de la contractació del mes de febrer. El 87,27% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.

 

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes de febrer hi havia 2.851.718 persones afiliades, xifra que representa una pèrdua de 2.474 persones afiliades i una reducció d’un 0,09% respecte al mes de gener, i un descens de 121.074 persones (-4,07%) respecte el mateix període de l’any anterior.

 

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 67,9% En aquest sentit, 212.630 de les persones registrades a les oficines de treball, un 32,1%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

 

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 

Des de la UGT de Catalunya valorem molt negativament aquestes dades, ja que ens trobem davant un nou rècord històric, el segon consecutiu des de l’inici de l’any 2013, en quant a atur registrat a les oficines de treball del SOC, que ja a arriba a 665.176 persones.

 

Per segon mes consecutiu s’ha tornat a incrementar l’atur entre la població jove menor de 25 anys, trencant la tendència de reducció de l’atur entre aquest col·lectiu. La seguretat social torna a perdre afiliats: 2.474 persones respecte el mes de gener i 121.074 persones respecte el mateix període de l’any anterior. Cau la contractació, gairebé un 14% respecte el mes de gener.

 

Des de la UGT de Catalunya  considerem que les darreres mesures impulsades pel Govern de l’Estat espanyol es basen en una política econòmica que té com a principal objectiu l’ajust dels comptes públics i no l’impuls de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació, i es fonamenten en una reforma laboral imposada de manera unilateral pel govern de l’estat que des de la UGT de Catalunya rebutgem. Tanmateix, cal que el sistema financer assumeixi part de la seva responsabilitat i, després dels fons públics que ha rebut, faci circular el crèdit a famílies i, sobretot, a empreses; només així es podrà reactivar l’economia i l’ocupació.

 

Així mateix, la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’assolir el dèficit imposat, novament castiga els treballadors i treballadores públics amb noves retallades salarials, en un moment en el que els serveis públics són més necessaris que mai per a una població amb més atur i més desigualtats socials.

 

Des de la UGT de Catalunya apostem per polítiques de reactivació econòmica pròpies, i no imposades des d’Europa, que generin confiança, incentivin el consum i generin ocupació.

 

Són necessàries propostes innovadores per pal·liar l’atur juvenil, més enllà de les mesures de l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove, així com un pla de xoc contra l’atur de llarga durada, que ja representa el 40% de l’atur a Catalunya.

 

Cal desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.

 

S’han de destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i no a bonificacions a les empreses, que està comprovat que no serveixen per incrementar les plantilles. Les empreses contractaran quan existeixi necessitat de personal, i no pas perquè es bonifiqui la contractació.

 

És necessari reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal. La incentivació perquè les ETT contractin més persones no és la solució adequada ni resoldrà el problema, sinó tot el contrari: permetre a aquestes empreses realitzar contractes de formació i aprenentatge només servirà per agreujar la precarietat laboral juvenil.

 

Amb tot això, animem a les persones treballadores i a la població catalana en general a participar en les manifestacions convocades per al proper 10 de març, que tenen com a lema “contra l’atur i la corrupció”, per fer evident al carrer, un cop més, el malestar i la indignació dels ciutadans i les ciutadanes i per mostrar el nostre el rebuig a les polítiques que s’estan imposant a Europa, a l’estat espanyol i a Catalunya.

Comments are closed.