Atur gener: La Reforma Laboral “continua funcionant”

jobs
La contractació indefinida es precaritza: creixen els indefinits amb 33 dies d’acomiadament
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de gener

Catalunya comença l’any amb mal peu sent la comunitat autònoma on més s’ha incrementat l’atur. Durant aquest mes de gener, ha enregistrat un increment molt important de persones desocupades (+26.950 persones respecte el mes anterior), concretament la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur s’ha situat en 589.623 persones, el que representa un increment d’un 4,80% respecte el mes anterior i d’un 1% respecte l’any anterior.

Respecte el mes de desembre, l’atur entre els homes s’han incrementat un 4,64%, mentre que entre les dones ha crescut un 4,95%. Això es deu a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis. Els joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 8,73%. Pel que fa a les persones immigrants desocupades (135.771), s’han incrementat en un 3,4%.

Per províncies, respecte al mes anterior, Lleida és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 5,93%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 5,68%. Barcelona i Girona han tingut increments sensiblement inferiors, concretament un 4,65% i un 4,22% respectivament. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.

Pel que fa la contractació, s’han realitzat 159.782 nous contractes, 17.329 contractes més que al gener de l’any passat, el que representa un increment d’un 12,16%. De la totalitat de contractes, un 13.50% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (13,60%).

Destacar, que la contractació indefinida que s’ha fet és més precària (“gràcies” a la reforma laboral). Mentre que els contractes de foment de la contractació indefinida (indefinit de 33 dies) s’han incrementat en un 92,8%, el contracte ordinari (45 dies) ha disminuït un 6,65%.

El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant. Concretament, només el 45,7% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 81,6%.

Valoració i propostes

Des del mes d’octubre de 2010 l’atur havia enregistrat petits descensos mes rere mes, concretament va passar de 566.496 persones desocupades a 562.673 persones a les llistes de l’atur al mes passat. Des de alguns àmbits ens volien enganyar dient que aquest fet era gràcies a la reforma. Ara desprès de la finalització de la campanya de Nadal, tornem a la realitat.

La reforma no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.

Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, a les persones que menys tenen.  En aquest sentit la nostra organització exigeix al Govern de l’Estat que deixi de portar a terme mesures que només perjudiquen als treballadors i treballadores:

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col·locació.
  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Exigim al Govern que realitzi polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col•lectius més vulnerables, com són les persones estrangeres, les persones més joves i les persones majors de 45 anys.
  • Impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional i la promulgació d’una Llei de Formació Professional de Catalunya.
  • Millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

Comments are closed.