Atur gener: UGT reclama noves polítiques actives d’ocupació dirigides als col·lectius més castigats

constructionworkera1.jpg
Catalunya és la comunitat on més ha augmentat l’autr i ja concentra el 18% de l’augment total de persones desocupades del conjunt de l’Estat

Durant el mes de gener de 2010, Catalunya ha enregistrat un total de 583.883 persones desocupades, el que significa un increment de 22.122 persones, un augment d’un 3,94%. Respecte a l’any anterior, l’atur s’ha incrementat en més de 128.000 persones

En relació als diferents grups de població, hem de destacar principalment el canvi de tendència ja que aquest mes han sigut les dones les que han tingut un major increment. Concretament, les dones s’han incrementat un 4,54%, mentre que la població masculina desocupada ha disminuït un 3,94%. Això és degut que el sector més afectat aquest mes ha estat serveis, una activitat econòmica ocupada en gran mesura per persones del sexe femení, acumulant el 70% del total de persones desocupades. Concretament s’ha incrementat en un 4,76%, mentre que la construcció i la indústria han tingut increments que s’han situat al voltant del 2,5%.

Pel que fa a les persones joves (menors de 25 anys), després d’alguns mesos de respir, les dades han tornat a ser força negatives, ja que han patit un increment, d’un 4,58%. Pel que respecta a la població estrangera, s’han enregistrat 128.170 persones estrangeres, el que representa un increment del 4% respecte al mes anterior. És a dir, 4.907 persones més, provinents majoritàriament del sector serveis.

Per províncies, on més s’ha incrementat l’atur ha estat a Lleida, amb un increment d’un 6%, seguit de Tarragona i Girona amb un 5,13% i 4,69% respectivament. En xifres absolutes, Barcelona és la província que ha experimentat un major creixement, amb 14.893 persones.

Les dades de contractació a Catalunya durant aquest mes de gener han estat força negatives. Concretament s’han realitzat 142.453 nous contractes, un 9% menys que a l’any anterior. La campanya de Nadal ha finalitzat i això s’ha deixat sentir, ja que s’han realitzat un 16% menys de contractes temporals que en el mes anterior, el que representen 24.277 contractes menys.

Tanmateix, respecte a la taxa de cobertura econòmica, a Catalunya gairebé 5 de cada 10 persones desocupades no rep la prestació contributiva per desocupació (54,6%). Per últim, la taxa de cobertura econòmica total a Catalunya ha estat d’un 86%. S’ha de destacar que en els últims mesos el nivell de cobertura total està augmentant, mentre que el nivell de cobertura per prestació contributiva va disminuïnt. Aquest increment de cobertura total s’explica per al bon funcionament de Programa temporal de protecció per desocupació i inserció. No obstant, no hem d’oblidar que amb 420 euros es fa difícil, per no dir impossible, poder viure de forma digna.

Davant del panorama actual, la UGT de Catalunya exigeix al Govern que desenvolupi noves polítiques actives d’ocupació dirigides als col·lectius més castigats per la crisi, com són les persones estrangeres i les persones més joves, i no eliminar-les com en el cas de les Escoles Taller, Cases d’Ofici  i Tallers d’Ocupació.

Tanmateix demanem un augment de la despesa pública per impulsar l’economia productiva i combatre l’atur i l’exclusió social, i el retorn social del capital públic injectat al sector financer, exigint la concessió de crèdits a empreses i particulars.

La UGT de Catalunya reclama que es posin en marxa diferents "plans renove" per incentivar el consum. En aquest sentit, el nostre sindicat en proposa tres: un pla renove per al moble, un pla renove de rehabilitació d’habitatges i un pla renove de productes de la llar.
{mxc}

Comments are closed.