Atur juny 2007: vinculem la qualitat del mercat laboral a la millora de la FP

El canvi de model productiu al nostre país s'ha de basar en la qualitat de la producció i no en els baixos salaris

 

 

Després de dos anys en què el juny l'atur es reduïa, el passat mes ha augmentat en 677 persones, tot situant-se el nombre total de persones desocupades en 245.490. Aquesta dinàmica és molt diferent a la de l'Estat Espanyol, on l'atur ha baixat en 7.362 persones (-0,37%). També a Madrid ha descendit en un 0,69% i al País Basc un 2,67%, de manera que tornem a perdre possibilitats de generar tanta ocupació com la resta dels motors de l'Estat.

 

Per sectors, el que més persones desocupades ha registrat ha estat la construcció (351 persones), un sector que, com sempre hem avisat, genera molta ocupació però sempre inestable, amb baixos salaris i poca qualificació.

 

Per territoris, Barcelona i Lleida han estat les províncies que han influenciat en l'augment de persones registrades a l'atur, ja que a Girona i a Tarragona l'atur ha disminuït, segurament per l'activació de la temporada d'estiu en ser províncies costeres i molt turístiques. Hem d'alertar de l'atur a Lleida, en especial en el sector agrícola, ja que dels 124 nous desocupats en aquesta província, 56 són del sector.

 

També hem de donar un toc d'alerta, com és habitual, respecte a la desocupació femenina. Mentre que l'atur masculí ha disminuït un 1% respecte al mes de maig (1.021 homes menys), les dones registrades a l'atur han augmentat en un 1,2% (1.698 dones més). Com ha passat a les dades de l'atur general, a les úniques províncies on no han augmentat les dones aturades han estat Tarragona i Girona. De nou es fa palès la necessitat de polítiques personalitzades per a col·lectius amb necessitats específiques per a la entrada i manteniment en el mercat laboral, com és el cas de les dones.

 

Pel que fa a la contractació, Aquest juny s'han realitzat 249.011 contractes, gairebé 7.400 contractes menys que el mateix mes de l'any passat. Tot i que la contractació indefinida ha augmentat enguany (un 15,7% el juny del 2007 davant del 13,2% el juny del 2006), detectem una petita desacceleració respecte als primers mesos de l'any, símptoma que esperem que s'arregli per continuar amb l'empenta i l'evolució positiva que estava registrant l'ocupació estable. Girona és la província amb la contractació indefinida més elevada (18,8%), mentre que a Lleida, no tan dinàmica, els contractes indefinits només han representat el 12,8%.

 

Pel que fa a la contractació indefinida acumulada en el que portem d'any, aquesta és del 17,89%, un 2,62% més elevada que en el mateix període del 2006, tot i que encara creiem que els efectes de la Reforma Laboral podem incrementar aquests resultats positius en l'ocupació de qualitat.

 

Des de la UGT de Catalunya considerem que aquesta etapa de creació d'ocupació i de quasi atur tècnic és el millor moment per treballar en la necessària millora de la qualitat de l'ocupació, el principal problema del nostre mercat de treball. Des del nostre sindicat creiem que aquesta millora passa ineludiblement per la millora de la formació, no només dels treballadors que ja estan en actiu, sinó també dels i de les joves que encara no han entrat al món laboral.

 

Per això reivindiquem la Formació Professional, la seva millora, planificació i adaptació a la realitat i a la demanda del mercat, com un element estratègic per al canvi de model productiu al nostre país, per crear més ocupació i més producció qualificada i de valor afegit, amb millors salaris i més estabilitat. En definitiva, un element clau i prou atractiu per la implantació d'empreses i l'arrelament del nostre teixit industrial, de manera que la nostra competitivitat es basi sobre l'eix de la qualitat, i no sobre els baixos salaris.

{moscommen} 

Comments are closed.