Atur juny: La contractació del mes de Juny torna a ser estacional, temporal i precària

increment

Infografia de l’atur registrat a juny

235.007 persones registrades a les oficines de treball (el 36,6% del total d’aturats) no cobren prestació ni subsidi per desocupació

Al mes de juny, a Catalunya, l’atur s’ha reduït en 24.878 persones. En l’actualitat, 617.288 persones es troben en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 3,87% respecte el mes anterior, però un increment interanual d’un 0,28%. És a dir, 1.712 persones més en situació de desocupació respecte el mes de juny de l’any anterior.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, s’ha reduït en 127.248 persones  respecte el mes de maig, però s’ha incrementat en 148.411persones respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.763.680 persones.

Catalunya ha estat la primera Comunitat Autònoma on més ha baixat l’atur. Durant el mes de juny,l’atur s’ha reduït en totes les províncies: a Lleida, en un 6,20% (29.299 persones en situació d’atur); a Girona, en un 5,75% (53.627 persones en situació d’atur); a Tarragona, en un 5,25% (68.552 persones en situació d’atur); i a Barcelona, en un 3,29% (465.810 persones aturades).Però comparant amb el mateix període de l’any anterior, únicament Lleida ha experimentat una reducció de l’atur d’un 1,40%. A les altres tres províncies l’atur s’ha incrementat: Tarragona, +2,55%; Girona, +0,57; i Barcelona, +0,03%.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur ha baixat tant entre els homes com entre les dones. Així doncs, aquest mes de juny, l’atur entre els homes s’ha reduït en un 4,53% i en un 3,19% entre les dones. Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de maig en 38.860 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte el mes anterior d’un 9,66%, amb 4.156 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte el mes de juny de 2012 d’un 13,61%, amb 6.122 joves aturats menys.

Pel que fa a la població estrangera, el mes de juny registra un total de 123.952 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció  d’un 4,2% respecte el mes anterior, i un descens d’un 6,8% respecte el mateix període de l’any anterior.El 51,43% d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i el 22,49% de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de juny el 20,08% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït en tots els sectors, excepte en les persones sense ocupació anterior, col·lectiu que s’ha incrementat en un 0,29%. Així, l’atur en el sector dels serveis s’ha reduït en 18.909 persones; mentre la construcció ho ha fet en 3.045 persones, la indústria, en 2.682 persones i l’agricultura en 333 persones.

Si no perdem de vista la variació interanual, no obstant, l’atur s’ha incrementat en els serveis, amb 12.374 persones més en situació de desocupació, respecte el mes de juny de l’any anterior (+3,29%), i l’agricultura ha experimentat un augment interanual de l’atur d’un 6,32% (+700 persones). S’ha reduït l’atur en la construcció, en la indústria, amb 2.701 persones menys aturades i entre les persones sense ocupació anterior, amb 655 persones menys en situació d’atur que l’any.

En relació a la contractació, durant aquest mes de juny s’han signat un total de 195.283 contractes, 8.687 contractes més que al mes anterior (+4,66%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies excepte a Lleida. Així a Barcelona, s’han signat 3.709 contractes més que el mes anterior (+2,74%); a Girona, 3.330 contractes més (+18,67%); i a Tarragona, 1.740 contractes més (+9,11%); mentre que a Lleida, s’han signat 92 contractes menys que el mes anterior (-0,65%), Però de nou les dades interanuals ens tornen a la realitat del nostre mercat de treball: si les comparem amb les del mes de juny de l’any anterior, la contractació s’ha reduït en un 9,68%, amb 20.920 contractes menys, per l’efecte dels 15.778 contractes menys que s’han signat a la província de Barcelona respecte l’any anterior, els 3.023 contractes menys a Tarragona, els 1.601 contractes menys a Girona i els 518 contractes menys a la província de Lleida.

La contractació indefinida s’ha reduït en un 10,93% respecte el mes anterior, amb 2.277 contractes menys indefinits, i en un 42,04% respecte el mes de juny de 2012, amb 13.460 contractes indefinits menys. La contractació indefinida representa el 9,50% del total de la contractació del mes de juny, 5,31 punts percentuals menys que el mateix període de l’any anterior.

La contractació temporal s’ha incrementat en un 6,61% respecte el mes de maig, però es redueix un 4,05% respecte el mateix període de l’any 2012. El 90,5% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.

A més, cal tenir en compte que el 87,56% de la contractació efectuada durant aquest mes de juny ha estat en el sector serveis.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya durant el mes de juny hi havia 2.918.126 persones afiliades, xifra que representa un increment de 21.799 persones afiliades (+0,75%) respecte al mes de maig, però que suposa un descens de 97.317 persones (-3,23%) respecte el mateix període de l’any anterior.

Tanmateix, durant el mes de maig, la taxa de cobertura de les persones en situació de desocupació s’ha situat en el 63,4%. En aquest sentit, 235.007 de les persones registrades a les oficines de treball, és a dir, un 36,6%,  no cobren prestació ni subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya considerem que aquest mes de juny a seguit la tònica general d’aquest període, on tradicionalment es produeix una reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC, com a conseqüència de la temporada estival i turística, i respon a l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant aquests mesos.

Es preocupa el fet que malgrat la reducció de l’atur del mes de juny, la contractació indefinida caigui un 11% respecte el mes anterior i més d’un 42% respecte l’any 2012, i que el 90,5% de la contractació del mes de juny sigui temporal, 5,3 punts percentuals més que l’any anterior.

En aquest sentit, la nova contractació del mes de juny torna a ser estacional, temporal i precària, sense que des de la nostra organització observem millores significatives en la situació del nostre mercat de treball, i encara queda molt lluny la recuperació econòmica que tan insistentment anuncia el govern estatal.

Des de la UGT de Catalunya novament denunciem que ni la reforma laboral imposada, ni les mesures adoptades pel govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, basades en polítiques d’ajust i retallades estan servint per sortir de la crisi ni per reactivar la nostra economia.

Estem davant una crisi de consum que requereix polítiques i mesures que generin confiança en les persones i creïn ocupació de qualitat. És necessari abandonar les polítiques de retallades socials i dels serveis públics fonamentals i garantir els drets laborals, la cohesió social i l’Estat del Benestar de les persones.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

Prioritzar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació en l’agenda política dels governs, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica.

Agilitar el màxim possible l’entrada en vigor del fons per a l’ocupació juvenil de la Unió Europea, amb l’objectiu de combatre l’atur en aquest col·lectiu.

Impulsar polítiques actives d’ocupació, que combinin formació i treball, adreçades a les persones que ja no cobren prestacions per desocupació, per tal de garantir la seva cobertura social.

Retirar de maneraimmediata la reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.

Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

Reformar el sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: eliminar els paradisos fiscals, lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i crear nous impostos sobre grans fortunes. 

Comments are closed.