Atur juny: UGT denuncia que la reformalaboral suposa un gran pas enrere per l’ocupació de qualitat

escola-taller

El nostre sindicat adverteix que l’ocupació que s’està generant és precària i temporal. Gairebé 9 de cada 10 contractes realitzats són temporals

Durant aquest mes de juny Catalunya ha experimentat un descens molt considerable de persones desocupades. 
La xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur s’ha situat en 554.261 persones, el que representa un decrement de 20.475 persones (-3,56%). Tot i que no es pot obviar que aquesta xifra és positiva, no hem d’oblidar que el mes de juny acostuma a ser un bon mes per a l’ocupació, a causa de la campanya d’estiu. En aquest sentit, el sector serveis acumula el 63,4% del total de persones que han deixat d’estar a l’atur.

 

Per províncies, respecte al mes anterior, Girona i Tarragona són les províncies on l’atur ha disminuït més, concretament un 5,89% i un 4,56% respectivament. En xifres absolutes, Barcelona és la província que ha experimentat un major decrement, amb una disminució de 13.432 persones.

En relació als diferents grups de població, cal destacar que 6 de cada 10 persones que han deixat d’estar a les llistes de l’atur són homes. Pel que respecta a les persones joves (menors de 25 anys), aquest mes han tornat a tenir un petit decrement, concretament d’un 9,3%. Del total de persones que s’han reincorporat al mercat laboral, 2 de cada 10 han estat persones joves.

Pel que fa a la població estrangera, s’han enregistrat 124.888 persones, el que representa un decrement d’un 3,4% respecte al mes anterior, és a dir, 4.411 persones menys.

En relació a la contractació, cal remarcarr que, tot i que en el que portem d’any s’ha contractat més que al mateix període de l’any anterior, aquesta contractació és totalment temporal, ja que la contractació indefinida ha caigut de forma considerable. A Catalunya aquest mes s’han realitzat 203.736 nous contractes, dels quals només un 11,92% han estat contractes indefinits. En aquest sentit, tot i que la contractació total s’ha incrementat un 4%, respecte a l’any anterior, la contractació indefinida continua disminuint, concretament un 9% respecte l’any passat. Respecte a la contractació acumulada, en el que portem d’any, malgrat que s’han realitzat més contractes, la contractació indefinida ha caigut un 9,3% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, seguint la dinàmica dels últims mesos, el nivell de cobertura a Catalunya segueix disminuint respecte el mes passat de forma alarmant. Concretament, només 45,7% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total també ha disminuït continua el seu descens, per situar-se en un 79,8%.

Miratge en un mercat de treball malalt

La nostra organització valora positivament aquest descens de persones desocupades. No obstant això, aquest fet no deixa de ser un miratge en un mercat de treball malalt. I el gran problema que tenim és que les decisions del Govern (Reforma laboral, tisorada, etc.) només agreujaran aquesta situació.

La UGT de Catalunya rebutja contundentment reforma laboral plantejada pel Govern de l’Estat, és una reforma que no ajudarà a donar sortida aquesta crisi, que no generarà nous llocs de treball, no ajudarà al canvi de model productiu. Al contrari, la reforma laboral té l’objectiu de retallar les condicions de treball, augmentar la precarietat laboral del nostre mercat de treball, abaratir l’acomiadament, precaritzar els serveis públics d’ocupació, debilitar la negociació col·lectiva, etc. És a dir, continuar castigant les famílies treballadores i no als veritables responsables de la crisi,  no reduiran l’atur i ralentirà la recuperació económica.

Aquestes mesures, la reforma laboral juntament amb la tisorada, provoquen una pèrdua de poder adquisitiu d’un grup important de població i en conseqüència generaran encara més desconfiança i provocaran que els ciutadans i les ciutadanes s’apretin encara més el cinturó. La UGT de Catalunya torna a reclamar que generi confiança i incentivi el consum fent que el crèdit arribi a famílies i empreses. Només d’aquesta manera aconseguirem sortir d’aquesta crisi, que és bàsicament de consum.

Tant el Govern de l’estat com la Generalitat han decidit eximir novament als principals culpables de la situació econòmica del país de qualsevol responsabilitat vers la crisi que han generat, i ha determinat escurar les butxaques de les persones treballadores i pensionistes per pagar els plats trencats de la crisi.

En aquest sentit la nostra organització exigeix:

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació.
  • Polítiques actives d’ocupació dirigides als col·lectius més castigats per la crisi, com són les persones estrangeres, les persones més joves i les persones majors de 45 anys.
  • Millorar la intermediació pública en el mercat de treball, tant en quantitat com en qualitat i no donar via lliure a les ETT o agencies de col·locació.
  • Retorn social del capital públic injectat al sector financer, per facilitar la concessió de crèdits a empreses i particulars, cosa que no han fet.
  • Millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

Comments are closed.