Atur maig: A Catalunya, més de 200.000 persones registrades a les oficines de treball ja no cobren ni prestació ni subsidi

desempleoLa reducció del nombre d’aturats durant el mes de maig, tradicionalment bo per a l’ocupació, és cada cop menys significativa

A Catalunya, el mes de maig, l’atur s’ha reduït en 4.789 persones, situant en 630.932 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 0,75% respecte el mes anterior, però un increment interanual d’un 5,98%, amb 35.590 persones més en situació de desocupació respecte el mes de maig de l’any anterior.

A l’estat espanyol, l’atur es redueix també en 30.113 persones, i són 4.714.122 persones en situació de desocupació, una reducció d’un 0,63% respecte el mes anterior, però un increment interanual del 12,52%, 524.463 persones més en situació de desocupació respecte el mes de maig de 2011.

Pel que fa a les províncies catalanes, l’atur s’ha reduït a totes elles respecte el mes anterior: Tarragona, en 1.977 persones (-2,75%), Lleida, en 1.213 persones
(-3,74%), Girona en 1.097 (-1,91%) persones i Barcelona en 502 persones (-0,11%); però totes les províncies han incrementat el nombre de persones en situació de desocupació respecte el mes de maig de l’any 2011 en més d’un 4,50%, destacant Lleida, amb un 7,84% més i Barcelona, amb un 6,17% més.

En relació als diferents grups de població, observem que la reducció de l’atur s’ha donat entre els homes, ja que han experimentat una major reducció, amb 4.466 homes aturats menys que el mes anterior (-1,35%). L’atur femení, en canvi, es manté i contempla una reducció de tan sols 323 dones, un 0,11% menys que el mes de d’abril. Però si comparem l’atur registrat del mes de maig d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha incrementat a tots dos gèneres: l’atur femení en un 6,43% i el masculí en un 5,56%.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de març en 49.869. Aquesta xifra representa un descens respecte al mes anterior del 2,50%, amb 1.280 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte el mes de maig de l’any anterior d’un 4,98%.

Pel que fa a la població estrangera, el mes de maig registra un total de 137.335 persones estrangeres en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 2,6% respecte el mes anterior i un increment d’un 0,8% respecte al mateix període de l’any anterior. 69.070 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 33.882 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes el 21,77% del total de l’atur a Catalunya.

L’atur del mes maig s’ha reduït bàsicament al sector dels serveis, amb 2.086 persones menys (-0,54% respecte el mes anterior), seguit de l’agricultura, amb 1.147 persones menys en situació d’atur (-9,39% respecte el mes anterior), la construcció, amb 1.120 persones menys en situació d’atur (-0,54% respecte el mes de març) i la indústria, amb 469 persones menys en situació d’atur (-0,48% respecte el mes anterior.

Malgrat aquestes dades, cal remarcar que, pel que fa a la variació interanual, destaca l’increment en un 8,85% de les persones aturades que provenen del sector dels serveis, amb 31.423 noves persones desocupades respecte el mes de maig de l’any anterior, i l’increment del 7,27% en el sector de l’agricultura.

En relació a la contractació, aquest mes maig s’han signat un total de 180.690 contractes, 26.723 més el mes anterior (17,36%), però 14.426 menys que ara fa un any (-7,39%). Cal destacar l’increment de la contractació d’aquest mes a la província de Barcelona (+17,28% i 19.715 contractes més) i Lleida (+104,46% i 6.762 contractes més). Tarragona també ha incrementat la seva contractació el mes de maig respecte l’anterior, amb 707 contractes més (+3,97%), però Girona presenta menys contractació que el mes anterior, amb 461 contractes menys que el mes d’abril (-2,97%).

La contractació indefinida s’ha incrementat en un 3,04% respecte el mes anterior, però s’ha reduït en un 6,05% respecte el mes de maig de l’any anterior. Pel que fa a la contractació temporal, també s’ha incrementat aquest mes maig en un 19,45% respecte el mes anterior, però també s’ha reduït respecte l’any anterior en un 7,56%. El 88,81% de la contractació realitzada aquest mes maig ha estat temporal.

Pel que fa a la contractació acumulada en el que portem d’any, l’any anterior, al mes de maig, ja s’havien signat 843.874 contractes. Aquest mes de maig de 2012 s’han signat 790.505 contractes, la qual cosa representa un descens de la contractació d’un 6,32% (53.369 contractes menys).

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 67,9% En aquest sentit, ja són 203.858 les persones registrades a les oficines de treball, un 32,1%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya entenem que la reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC respon a l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant aquests mesos, amb l’inici de la temporada turística i l’inici de la campanya agrària a la Lleida.

Tradicionalment el mes de maig és un bon mes per a l’ocupació però aquest any la reducció de persones en situació d’atur ha estat molt menys significativa que l’any anterior.

Res ens fa pensar que estem davant l’inici de la recuperació ni que la reforma laboral imposada pel govern estigui donant els seus resultats, sinó tot el contrari: les polítiques dels governs impulsades fins ara basades en l’austeritat, retallades socials i dels serveis públics fonamentals  no estan reactivant la nostra economia, ni generant  confiança a les persones, ni creant ocupació de qualitat.

Ja és hora de pensar més en les persones, les veritables perjudicades d’aquesta situació. En aquest sentit, la sortida de crisi no pot justificar la destrucció de l’Estat del Benestar. Ara més que mai, el treball conjunt, el diàleg i la concertació social són imprescindibles per trobar el camí de la reactivació econòmica i de la creació d’ocupació.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya:

  • Exigim la retirada immediata de una reforma laboral imposada, inútil per a l’economia, injusta per a les persones treballadores i ineficaç per a la creació d’ocupació.
  • Reclamem una reforma laboral dialogada i consensuada amb els agents socials que realment sigui justa per a les persones treballadores, útil per a l’economia i que realment fomenti la creació d’ocupació.
  • Demanem la posada en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.
  • Proposem una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: la creació de nous impostos sobre grans fortunes, la lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.
  • Exigim que s’acabin les retallades als serveis públics, especialment en sanitat, educació i serveis socials, per tal d’evitar la pèrdua de drets socials de les persones i de més llocs de treball.
  • Demanem alternatives a l’increment de les taxes i els impostos per tal d’augmentar els ingressos públics, ja que això únicament perjudica les persones treballadores, i afecta principalment les rendes més baixes, precaritzant encara més la seva situació.
  • Reclamem que es destinin més recursos a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys a bonificacions i incentius fiscals a les empreses, que ja s’ha demostrat que no serveixen per crear ocupació.

Demanem reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

Comments are closed.