Atur Maig: La contractació indefinida cau un 5% respecte a l’any passat

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

El descens de persones desocupades no deixa de ser un miratge en un mercat de treball malalt i totalment estacional. Al maig de l’any passat la baixada del nombre d’aturats va ser el triple

Durant el mes d’abril el nombre de persones desocupades a Catalunya s’ha situat en 595.342, el que representa un decrement de 6.199 persones respecte al mes anterior. Tot i que la xifra pugui semblar positiva, no hem d’oblidar que el mes de maig acostuma a ser un bon mes per a l’ocupació degut al començament de la campanya d’estiu. A més, al mes de maig de l’any passat la baixada del nombre d’aturats i aturades va ser el triple (18.920) que la d’enguany.

Per províncies, Lleida (-2,46%) i Girona (-1,99%) són els territoris on més ha disminuït l’atur aquest mes. A Barcelona, amb un decrement d’un 0,88%, i a Tarragona, amb un descens d’un 0,65%, no s’ha notat tant. En xifres absolutes, Barcelona és la província que ha experimentat un major decrement, amb una disminució de 3.938 persones respecte al mes anterior.

Pel que fa a les persones joves (menors de 25 anys), aquest mes han patit un decrement significatiu, concretament d’un 3% (1.581 joves menys a l’atur). Del total de persones que s’han reincorporat al mercat laboral, el 25% han estat persones joves. Això es pot explicar degut al començament de la campanya d’estiu, ja que molts joves treballen en aquest període per poder estudiar la resta de l’any i fer front a les seves despeses mentre no treballen.

Pel que fa a la població estrangera, s’han enregistrat a l’atur 136.271 persones, el que representa un decrement de l’1,6% respecte al mes anterior, és a dir, 2.162 persones menys.

Més temporalitat

A Catalunya aquest mes s’han realitzat 195.113 nous contractes, dels quals només un 11,05% han estat de caràcter indefinit. Respecte a la contractació acumulada, en el que portem d’any, tot i que s’han realitzat més contractes, la contractació indefinida ha caigut un 5% respecte al mateix període de l’any anterior, mentre que la contractació temporal s’ha incrementat un 4%.

El nivell de cobertura a Catalunya es troba en una situació crítica

Per últim, i seguint la dinàmica dels darrers mesos, el nombre d’aturats i aturades beneficiaris de prestacions per desocupació a Catalunya ha tornat a disminuir respecte al mes passat de forma alarmant. Concretament, 18.873 aturats i aturades menys respecte al mes d’abril són beneficiaris de qualsevol prestació per desocupació. Respecte a la prestació contributiva, hi ha 7.680 beneficiaris menys, una dada preocupant si tenim en compte que l’atur únicament ha disminuït en 6.199 persones.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya avisa que aquest descens de persones desocupades no deixa de ser un miratge en un mercat de treball malalt i totalment estacional. Les dades són especialment dolentes si las comparem amb les dades del més de maig de l’any passat, un any que va ser nefast per l’ocupació a Catalunya.

La UGT de Catalunya torna a rebutjar contundentment la reforma laboral plantejada pel Govern de l’Estat, ja que s’està demostrant que no ajuda a donar sortida aquesta crisi, que no genera ni generarà nous llocs de treball ni ajudarà al canvi de model productiu. Tot al contrari, la reforma laboral té l’objectiu de retallar les condicions de treball, augmentar la precarietat laboral del nostre mercat de treball, abaratir l’acomiadament, precaritzar els serveis públics d’ocupació, debilitar la negociació col•lectiva i, en definitiva, seguir debilitant les persones treballadores i no castigar els veritables responsables d’aquesta crisi. Ho demostra clarament l’evolució de la contractació indefinida i de la contractació temporal.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agències de col•locació.
  • L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
  • Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
  • Una Llei de Formació Professional de Catalunya, ja que la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
  • Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

Comments are closed.