Atur maig: la contractació reflecteix un mercat de treball cada vegada més estacional, temporal i precari

Atur - Maig 2014 En aquest enllaç trobareu una infografía amb les principals dades.

4 de cada 10 aturats (250.000) ja no cobren prestació o subsidi per desocupació. El 51,98% dels aturats que encara reben una prestació tenen uns ingressos mitjans de 426 euros

Durant el mes maig a Catalunya l’atur s’ha reduït en 19.518 persones, situant-se en592.304 les persones que es troben en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 3,19% respecte al més anterior, i d’un 7,76% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 49.862 persones menys en situació de desocupació.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, s’ha reduït en 111.916 persones (-2,39%) respecte al mes d’abril, i en 318.543 persones (-6,51%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.572.385 persones.

Per províncies, al mes de maig l’atur s’ha reduït a totes: a Lleida, en un 7,26% (28.437 persones en situació d’atur); a Girona, en un 4,10% (52.610 persones en situació d’atur); a Tarragona, en un 3,16% (68.253 persones aturades), i a Barcelona, en un 2,81% (443.004 persones en situació d’atur). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 5,67% de Tarragona i el 8,96% de Lleida.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha reduït l’atur tant entre els homes com entre les dones: un 4,16% entre els homes (12.751 homes menys en situació d’atur) i un 2,22% entre les dones (6.767 menys en situació d’atur). Respecte a l’atur registrat del mes de maig de l’any anterior, observem que aquest també s’ha reduït: un 10,39% en el cas dels homes (34.095 aturats menys) i un 5,02% en el de les dones (15.767 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de maig en 37.938 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 6,84%, amb 2.787 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes de maig de 2013 d’un 11,80%, amb 5.078 joves menys aturats.

Pel que fa a la població estrangera, el mes de maig registra un total de 115.675 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció  d’un 4,8% respecte al mes anterior, i un descens d’un 10,6% respecte al mateix període de l’any anterior. 61.346 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 22.517 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de maig el 19,53% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors: un 9,40% a l’agricultura (-1.367 persones en situació d’atur), un 3,66% a la construcció (-2.988 persones aturades), un 3,09% als serveis (-12.222 persones), un 2,87% a la indústria (-2.491 persones en situació d’atur) i un 1,34% entre les persones sense ocupació anterior (-450 persones aturades). Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha incrementat en l’agricultura, en un 8,78% (1.063 persones més) i entre les persones sense ocupació anterior, en un 4,23% (1.346 persones més en situació d’atur). Per contra, s’ha reduït en els serveis, amb 24.523 persones menys en situació de desocupació (-6,02%); en la construcció, amb 16.668 persones menys aturades (-17,50%), i en la indústria, amb 11.080 persones menys en situació d’atur que l’any anterior (-11,61%).

En relació a la contractació, aquest mes de maig s’han signat un total de 207.404 contractes, 9.415 contractes més que al mes anterior (+4,76%). La contractació s’ha incrementat a Lleida, on s’han signat 6.546 contractes més que al mes anterior (+65,82%) i a Barcelona, amb 4.427 contractes més (+3,05%). Per contra, la contractació s’ha reduït a Girona, amb 1.353 contractes menys (-6,45%) i a Tarragona, amb 205 contractes menys (-0,93%). Si comparem aquestes dades amb el mes de maig de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 11,15%, amb 20.808 contractes més, augmentant a totes les províncies.

La contractació indefinida s’ha reduït en un 7,22% respecte al mes anterior, i s’ha incrementat un 21,57% respecte el mes de maig de 2013. La contractació indefinida representa el 12,21% del total de la contractació del mes de maig.

La contractació temporal s’ha incrementat en un 6,67% respecte al mes d’abril i el 9,84% respecte al mes de maig de l’any passat. El 87,79% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporalel 78% de la contractació ha estat del sector serveis i el 67,90% del total de la contractació del mes de maig ha estat temporal i del sector serveis.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes de maig hi havia 2.947.215 persones afiliades, xifra que representa un increment de 37.108 persones afiliades (+1,28%) respecte al mes d’abril, i 50.888 persones més (+1,76%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupacióla taxa de cobertura a Catalunya està en el 59,15%, 2,36 punts percentuals menys que el mes anterior. En aquest sentit, 249.916 de les persones registrades a les oficines de treball, el 40,85%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 51,98% del total de les persones que reben una prestació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament aquestes dades perquè entenem que la reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC al mes de maig respon a l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant aquests mesos, amb l’arribada del bon temps i l’inici de la temporada turística. En aquest sentit, tots els mesos de maig de tots els anys que portem de crisi, a excepció del de l’any 2008, han presentat reducció de l’atur.

Pel que fa a la contractació, aquest mes destaca, per una banda, la reducció de la contractació indefinida i, per una altra, els 7.545 contractes signats a Lleida en el sector de l’agricultura, que ha provocat l’increment d’un 65,82% de la contractació a la província, a conseqüència de les campanyes agràries.

Novament, i com passa des de la imposició de la reforma laboral, les dades de la contractació reflecteixen un mercat de treball cada vegada més estacional, temporal i precari. Potser es contracta més, però les persones treballadores cada vegada som més pobres perquè ni els salaris ni les condicions laborals són les mateixes que abans de la crisi.

Per una altra banda, s’ha incrementat el percentatge de persones que no cobren prestació o subsidi per desocupació, arribant aquest mes de maig gairebé a les 250.000 persones, 4 de cada 10 del total de persones en situació d’atur, ide les que sí en perceben, el 51,98% reben una prestació assistencial o renda mínima d’inserció, la qual cosa representa uns ingressos mitjans de 426 euros.

Des de la UGT de Catalunya rebutgem rotundament les darreres recomanacions del Fons Monetari Internacional que tenen a veure amb facilitar la rebaixa dels salaris i pujar els impostos indirectes que, sense tenir en compte les rentes de les persones, ens portaran a més desigualtats i més pobresa.

Des de la UGT de Catalunya reclamem polítiques i mesures que realment reactivin la nostra economia, generin confiança a les persones i creïn ocupació de qualitat.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • La priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació en l’agenda política dels governs.
  • Un canvi de rumb en les polítiques econòmiques que serveixin realment per impulsar l’activitat econòmica, situant les persones treballadores en situació d’atur com a objectiu prioritari de les polítiques i mesures que s’endeguin.
  • La retirada immediata d’una reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • Donar resposta a totes les persones treballadores que ja no cobren prestacions per desocupació, garantint la seva cobertura social.
  • L’increment de les partides pressupostàries destinades a les polítiques actives d’ocupació: l’orientació, la qualificació professional, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i la millora dels serveis públics d’ocupació, ja que en l’actualitat són del tot insuficients per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • Facilitar el crèdit a les petites i mitjanes empreses i especialment a les de nova creació per generar nous llocs de treball.
  •  Una reforma del sistema fiscal en profunditat que permeti generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: la creació de nous impostos sobre grans fortunes, la lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i eliminar els paradisos fiscals.

Comments are closed.