Atur maig: la UGT denuncia que la tisorada suposarà un pas enrere en l’ocupació

 

escola-taller

L’ocupació que s’està generant és precària i temporal. De la totalitat de contractes realitzats, gairebé 9 de cada 10 són temporals

Només el 46% de les persones aturades està rebent la prestació contributiva per desocupació

Catalunya, durant el mes de maig, ha tingut uns descens notable de persones desocupades, concretament de 18.920 persones (-3,19%), de manera que el nombre total d’aturats i aturades se situa en 574.736. Sense obviar que aquesta xifra és positiva, no hem d’oblidar que el mes de maig acostuma a ser positiu per a l’ocupació degut al començament de la campanya d’estiu. En aquest sentit, el sector serveis acumula el 62% del total de persones que han deixat d’estar a l’atur.

 

Lleida i Girona són les províncies on l’atur ha disminuït més respecte al mes anterior, un 5,29% i un 4,54%, respectivament. En xifres absolutes, Barcelona és la província que ha experimentat un major decrement, amb una disminució de 12.613 persones aturades.

En relació als diferents grups de població, hem de destacar que 6 de cada 10 persones que han deixat d’estar a les llistes de l’atur són homes. Pel que respecta a les persones joves (menors de 25 anys), aquest mes han tornat a tenir un decrement bastant considerable, concretament d’un 7,40%. Del total de persones que s’han reincorporat al mercat laboral, 2 de cada 10 són joves.

Pel que fa a la població estrangera, s’han enregistrat 129.299 persones, el que representa un decrement del 3,4% respecte al mes anterior, és a dir, 4.534 persones aturades menys.

En relació a la contractació, a Catalunya aquest mes s’han realitzat 184.185 nous contractes, dels quals només un 12,21% han estat indefinits. En aquest sentit, tot i que la contractació total s’ha incrementat un 11% respecte a l’any anterior, la indefinida continua disminuint, concretament un 4,76% respecte a l’any passat. Pel que fa a la contractació acumulada en el que portem d’any, la contractació indefinida ha caigut un 9,4% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, seguint la dinàmica dels últims mesos, el nivell de cobertura a Catalunya segueix disminuint respecte al mes passat de forma alarmant. Concretament, només el 46,1% de persones aturades rep la prestació contributiva per desocupació, mentre que el nivell de cobertura total també ha disminuït, per situar-se en un 80,2%.

Valoració de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya rebutja contundentment les mesures de retallada social que han presentat el Govern central i de la Generalitat, que a més de continuar castigant les famílies treballadores i no els veritables responsables de la crisi,  no reduiran l’atur i alentiran la recuperació.

La retallada salarial que patiran els nostres funcionaris i funcionaries (metges, mestres, infermeres, bombers, cossos de seguretat…) afectarà clarament la qualitat dels nostres serveis públics, alhora que provocarà una pitjor atenció i una pèrdua de prestacions per part dels serveis públics. D’aquesta forma el Govern està menyspreant els nostres drets fonamentals (educació, sanitat, seguretat…) i torna a perjudicar les víctimes d’aquesta crisi.

Aquestes mesures provocaran una pèrdua de poder adquisitiu d’un grup important de població i, en conseqüència, generaran encara més desconfiança i provocaran que els ciutadans i ciutadanes s’apretin encara més el cinturó. La UGT de Catalunya torna a reclamar s’incentivi el consum fent que el crèdit arribi a famílies i empreses. Només d’aquesta manera aconseguirem sortir d’aquesta crisi, que és bàsicament de consum.

Tant el Govern de l’Estat com la Generalitat han decidit eximir els principals culpables de la situació econòmica del país de qualsevol responsabilitat sobre la crisi que han generat, i han determinat escurar les butxaques de les persones treballadores i pensionistes per pagar els plats trencats de la crisi.

 

En aquest sentit, la nostra organització exigeix:

 

–         Polítiques actives d’ocupació dirigides als col·lectius més castigats per la crisi, com són les persones estrangeres, les persones més joves i les persones majors de 45 anys.

–         Impulsar d’una vegada per totes els processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.

–         Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació.

–         Millorar la intermediació pública en el mercat de treball, tant en quantitat com en qualitat.

–         Retorn social del capital públic injectat al sector financer, per facilitar la concessió de crèdits a empreses i particulars, cosa que no han fet.

–         Millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

Comments are closed.