Atur març: La davallada conjuntural de l’atur no modifica les perspectives ni a curt ni a mig termini

desempleoLa Generalitat abandona les polítiques actives d’ocupació, deixant el SOC amb només 40 tècnics orientadors a tot Catalunya

A Catalunya, l’atur s’ha reduït en 1.126 persones el mes de març. Actualment, 664.050 persones es troben en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 0,17% respecte el més anterior, però un increment interanual d’un 4,04%, amb 25.803 persones més en situació de desocupació respecte el mes de març de l’any anterior.

Pel que fa a l’atur registrat a l’Estat espanyol, aquest s’ha reduït en 4.979 persones (-0,10%) respecte al mes de març,però s’ha incrementat en 284.376 persones (+5,99%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 5.035.243 persones.

Per províncies, el mes de març l’atur s’ha reduït a Girona, en un 2,24% (60.637 persones en situació d’atur), Tarragona, en un 1,73% (76.083 persones aturades) i Lleida, en un 0,17% (33.160 persones en situació d’atur), mentre que a Barcelona l’atur s’ha incrementat en un 0,34%, amb 494.170 persones en situació d’atur. Però comparant amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat un increment de l’atur superior al 2%: Barcelona, +4,32%; Tarragona, +4,11%; Lleida, +3,27%; i Girona, +2,15%.

En relació als diferents grups de població, observem s’ha reduït l’atur tant en els homes com entre les dones. Així, aquest mes de març, l’atur entre les dones s’ha reduït en un 0,20% (641 dones menys en situació d’atur) i en un 0,14% entre els homes (485 menys en situació d’atur). Però si comparem l’atur registrat del mes de març amb el mateix període de l’any anterior, observem que aquest s’ha incrementat en un 5,72% en el cas de les dones (17.416 dones aturades més) i un 2,51% en el dels homes (8.387 aturats més).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de març en 46.259 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 0,59%, amb 275 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte el mes de març de 2012 d’un 12,26%, amb 6.466 joves menys aturats.

 

Pel que fa a la població estrangera, el mes de març registra un total de 137.807 persones estrangeres en situació de desocupació, el que representa una reducció  d’un 0,7% respecte al mes anterior, i un descens d’un 3,6% respecte al mateix període de l’any anterior. 72.743 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 30.445 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de març el 20,75% del total de l’atur a Catalunya.

 

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors, excepte les persones sense ocupació anterior, que s’ha incrementat en un 1,24% (385 persones més en situació d’atur). Així, l’atur al sector dels serveis s’ha reduït en 1.145 persones (-0,27%), la indústria, en 263 persones (-0,27%), la construcció, en 92 persones (-0,09%) i l’agricultura en 11 persones (-0,08%). Però pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha incrementat en els serveis, amb 30.409 persones més en situació de desocupació, respecte el mes de març de l’any anterior (+7,77%), en l’agricultura, amb un augment interanual d’un 11,40% (1.412 persones més) i en la indústria, amb 636 persones més en situació d’atur que l’any anterior (-0,65). S’ha reduït l’atur a la construcció, amb 4.860 persones menys en situació de desocupació respecte el mes de març de l’any anterior (-4,68%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.794 persones menys aturades (-5,40%).

 

En relació a la contractació, aquest mes de març s’han signat un total de 153.180 contractes, 7.101 contractes més que al mes anterior (4,86%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies, excepte a Lleida, amb 110 contractes menys (-1,77%). Així a Barcelona, s’han signat 2.678 contractes més que el mes anterior (+2,31%), a Girona, 2.644 contractes més (+23,64%) i a Tarragona, 1.889 contractes més (+14,60%). Però si comparem aquestes dades amb el mes de març de l’any anterior, observem que la contractació ha caigut un 4,67%, amb 7.508 contractes menys, baixant a totes les províncies excepte Girona, que presenta un increment interanual del 0,27%.

 

La contractació indefinida s’ha incrementat en un 11,04% respecte al mes anterior, però ha caigut un 13,18% respecte el mes de març de 2012. La contractació indefinida representa el 13,48% del total de la contractació del mes de març. El 86,52% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.

 

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya, al mes de març hi havia 2.857.923 persones afiliades, xifra que representa un increment de 6.205 persones afiliades (+0,22%) respecte al mes de març, però un descens de 117.503 persones (-3,95%) respecte el mateix període de l’any anterior.

 

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 66,4%. En aquest sentit, 223.601 de les persones registrades a les oficines de treball, un 33,61%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

 

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 

Des de la UGT de Catalunya valorem negativament aquestes dades, ja que entenem que la reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC respon únicament a les contractacions efectuades bàsicament al sector dels serveis amb motiu de l’inici de les vacances de Setmana Santa, que ha coincidit amb el final de mes, i que només han servit per reduir en 1.126 les persones en situació d’atur del nostre país.

 

Tot i que aquest any la Santa ha caigut al mes de març (l’any 2012 va ser a l’abril), les dades no mostren una millora respecte l’any anterior, ni pel que fa el nombre de persones a l’atur (aquest mes de març, 25.803 persones -+5,99%- més que el mateix període de l’any anterior), ni pel que fa la contractació (4.374 contractes menys que l’any anterior, -3,19%). Aquesta  baixada conjuntural no modifica gens ni mica les perspectives a curt i mig termini.

Des de la UGT de Catalunya denunciem novament que cap de les mesures adoptades pels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, basades en polítiques econòmiques restrictives per calmar els mercats financers, estan servint per impulsar l’activitat econòmica, ni per frenar la destrucció d’ocupació, ni per crear ocupació, ni per pal·liar els efectes de la crisi que continuen patint les persones treballadores i la població en general.

Per una altra banda, novament el govern de l’Estat, de manera unilateral, obviant el diàleg social i el Pacte de Toledo, ha impulsat una nova reforma amb l’objectiu “d’afavorir la continuïtat de la vida laboral de les persones treballadores de més edat i promoure l’envelliment actiu”, però que en realitat pretén evitar que les persones treballadores puguin jubilar-se anticipadament i dificultar l’accés al subsidi de desocupació a les persones de més de 55 anys, incrementant la desprotecció social de les persones treballadores de més edat.

Des de la UGT de Catalunya reclamem la creació d’espais de concertació social on l’administració i els agents econòmics i socials puguem arribar a acords amb l’objectiu de reactivar l’economia i generar ocupació; hem de ser capaços, amb el treball conjunt, de planificar polítiques que permetin el creixement econòmic del país, aprofitant els seus recursos i afavorint les seves potencialitats.

 

En aquest sentit, és imprescindible aturar la destrucció d’ocupació, element clau de qualsevol recuperació econòmica i fomentar, mitjançant polítiques que atreguin la inversió privada, un teixit productiu de qualitat, basat en la innovació i la recerca.

 

És necessari engegar polítiques que afavoreixin el desenvolupament econòmic, el desenvolupament tecnològic dels nostres productes, la competitivitat de les nostres empreses i la internacionalització del nostre mercat, sense deixar de banda l’estat del benestar: la sanitat, l’educació i els serveis públics, com a pilars del nostre sistema social, i el respecte als drets de les persones.

Cal endegar polítiques d’ocupació (orientació, qualificació professional, acompanyament a la inserció laboral) centrades en les persones que tenen més dificultats davant la situació actual: persones en situació d’atur de llarga, persones que no cobren cap tipus de prestació, joves, persones majors de 45 anys o persones en risc d’exclusió social. A Catalunya, la Generalitat ha decidit deixar els aturats catalans a l’estacada. El 23 de març ha finalitzat el contracte de 233 tècnics orientadors del Servei d’Ocupació de Catalunya, de manera que aquest servei públic queda amb només 40 orientadors per atendre 885.100 catalans i catalanes en situació de desocupació, segons les darreres dades de l’EPA. Això significa 22.127 aturats per a cada tècnic del SOC.

És necessari reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques.

Comments are closed.