Atur març: tornem a superar la barrera dels 600.000 sense feina “gràcies” a la reforma laboral

jobs
Només 4 de cada 10 persones desocupades està rebent la prestació contributiva d’atur

Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits

Catalunya comença l’any amb mal peu essent la segona comunitat autònoma on més s’ha incrementat l’atur. Durant aquest mes de febrer, ha registrat un increment de 12.988 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 602.611, el que representa un increment d’un 2,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeïnt: aquests dos primers mesos de l’any han estat encara pitjors que els del any anterior.

Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,95%, mentre que entre les dones ha crescut un 2,49%. Això es deu a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 1,1%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,2%.

Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 7,38%. Entre les persones immigrants desocupades (135.771), l’atur s’ha incrementat en un 2,8% i un 5,1% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Per províncies, respecte al mes anterior, Lleida és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 6,82%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 2,02%, mentre que  a Girona l’atur ha disminuït un 0,42%. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.

Pel que fa la contractació, s’han realitzat 150.924 nous contractes, 711 contractes menys que al febrer de l’any passat. Tot i aquest descens, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,07% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,53%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 5,65% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però tots aquests han estat de caràcter temporal.

El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 44,2% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 79,8%.

Valoració i propostes

Des del mes d’octubre de 2010 l’atur havia enregistrat petits descensos mes rere mes, concretament va passar de 566.496 persones desocupades a 562.673 persones a les llistes de l’atur al desembre de 2010. Des de alguns àmbits ens volien enganyar dient que aquest fet era gràcies a la reforma. Ara després de la finalització de la campanya de Nadal, tornem a la crua realitat. De fet, hem tornat a superar la barrera de les 600.000 persones desocupades.  

Ho diem cada mes i ho seguirem dient fins que el Govern reaccioni. La reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.

Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya reclama posar en marxa de manera immediata el Pla de xoc per a l’ocupabilitat 2011-2012 contemplat a l’Acord social i econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions, subscrit pels agents econòmics i socials i el govern, el passat 2 de febrer.

És necessari accelerar i facilitar el màxim possible el funcionament del Programa de requalificació professional per a les persones que hagin exhaurit la seva prestació per desocupació, que inclou la participació en un itinerari d’orientació i formació i la percepció d’un ajut econòmic d’acompanyament de 400 euros, ja que cada vegada són més les persones en situació de desocupació que no tenen dret a cap prestació.

Per una altra banda, fa uns dies el Govern va aprovar mesures urgents per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació. Des de la UGT de Catalunya considerem que es un pas endavant per tal d’adaptar aquestes polítiques actives a la realitat del mercat de treball i a les característiques del territori, ser més eficaces en la millora de l’ocupabilitat de les persones i posar en valor els serveis públics d’ocupació.

No obstant això, des de la UGT de Catalunya exigim acompanyar aquesta reforma de les polítiques actives d’ocupació amb els recursos humans i materials necessaris per tal de modernitzar i professionalitzar les oficines d’ocupació i apropar-nos a les ràtios europees, pel que fa al nombre d’efectius dels serveis públics d’ocupació que atenen a les persones en situació de desocupació, així com incrementar les dotacions pressupostàries destinades a aquest fi.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

– Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.

– Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.

-Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.

-L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.

-Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.

-Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.

– Facilitar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a la formació dirigida a persones ocupades.

-Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.

Comments are closed.