Atur novembre: Les polítiques econòmiques dels governs continúen enfonsant la contractació i la reactivació econòmica

desempleoLes retallades en la dependència provoquen que 37.983  cuidadores no professionals a tot l’Estat passin a l’atur

Ja són 220.838 les persones registrades a l’atur que no cobren prestació o subsidi per desocupació, el 34,3% del total

Al mes de novembre, l’atur s’ha incrementat a Catalunya en 5.785 persones,  situant-se en 652.091 el total de les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC, el que suposa, per segon mes consecutiu, un nou rècord històric. És el quart mes consecutiu que l’atur creix a Catalunya i aquesta xifra representa un increment d’un 0,9% respecte al mes anterior, i un increment interanual d’un 5,92%, amb 36.422 persones més en situació de desocupació respecte al mes de novembre de l’any anterior.

 

A l’Estat espanyol, l’atur s’incrementa també en 74.296 persones, de les quals 37.983 són cuidadores no professionals de persones en situació de dependència, degut a l’extinció dels convenis especials obligatoris de Seguretat Social (segons dades del propi Ministeri). Ja són 4.907.817 les persones en situació de desocupació, un augment d’un 1,54% respecte al mes anterior i un increment interanual d’un11,02%, 487.355 persones més en situació de desocupació respecte al mes de novembre de l’any 2011.

Aquest mes de novembre, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes: a Barcelona, en 2.689 persones (+0,56%); a Girona, en 1.327 persones (+2,24); a Tarragona, en 1.300 persones (+1,78%), i a Lleida, en 469 persones (+1,49). És rellevant que totes les províncies han incrementat el nombre de persones en situació de desocupació respecte al mes de novembre de l’any 2011, destacant Barcelona, amb un increment d’un 6,25%, i 28.565 persones més en situació d’atur, Lleida amb un 5,92%, Tarragona amb un 5,87% i Girona amb un 3,33% més d’atur respecte al mateix període de l’any anterior.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha incrementat fonamentalment entre les dones, ja que el 92,22% de les persones que han perdut la seva feina el mes de novembre han estat dones, en concret 5.335 dones, que representa un increment d’un 1,70% respecte el mes anterior, davant els 450 homes aturats més que al mes anterior (+0,14%). Si comparem l’atur registrat del mes de novembre d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha incrementat a tots dos gèneres, però de manera més significativa entre les dones (7,87%) que entre els homes (4,11%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de novembre en 45.462 persones. Aquesta xifra representa un descens respecte al mes anterior del 7,90%, amb 3.901 joves menys en situació d’atur.

La població estrangera al mes de novembre registra un total de 136.506 persones en situació de desocupació, el que representa un increment d’un 1,1% respecte al mes anterior i una reducció d’un 3% respecte al mateix període de l’any anterior. 71.951 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 30.703 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes d’octubre el 20,93% del total de l’atur a Catalunya.

 

L’atur del mes de novembre s’ha incrementat fonamentalment al sector dels serveis, amb 6.871 persones més en situació de desocupació respecte al mes de d’octubre (+1,69%) i amb un increment interanual d’un 9,58%. L’atur també ha augmentat a la indústria, amb 791 persones més en situació d’atur (+0,82). Pel que fa a les persones sense ocupació anterior, l’atur s’ha reduït en 947 persones (-3,04%) i en  la construcció, en 720 persones (-0,78%).

 

En relació a la contractació, aquest mes de novembre s’han signat un total de 166.760 contractes, 42.250 menys que el mes anterior (-20,21%), i 9.398 menys que ara fa un any (-5,33%).En aquest sentit ha caigut tant la contractació indefinida com la temporal respecte el mes anterior: aquest mes de novembre s’han signat 6.481 contractes indefinits menys que el mes anterior (-24,61%) i 35.769 contractes temporals menys (-19,58%). Respecte al mateix mes de l’any 2011, s’ha incrementat la contractació indefinida en un 16,04% i ha caigut la contractació temporal en un 7,63%. Si comparem la contractació acumulada d’aquest any amb la de l’anterior, observem que en el que portem d’any s’han signat 73.640 contractes menys que l’any 2011.

 

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 65,8%. En aquest sentit, són 220.838 les persones registrades a les oficines de treball, un 34,3%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

 

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Estem novament i per segon mes consecutiu davant d’un rècord històric pel que respecte al nombre de persones registrades a l’atur: 652.091 persones en situació de desocupació inscrites a les oficines de treball del SOC, xifra no coneguda en les sèries històriques.

I no només creix l’atur, sinó que també cau la contractació, per la qual cosa, des de la UGT de Catalunya continuem valorant molt negativament, les dades de desocupació corresponents al mes novembre de 2012.

Ens preocupa especialment la situació de vulnerabilitat en que queden les cuidadores de persones dependent, després de la baixa d’aquestes de la Seguretat Social, des del dia 1 de novembre, i que mostra una vegada més la falta de sensibilitat del govern pel col·lectiu de les persones dependents i les persones que es fan càrrec d’elles.

També ens preocupa el fet que, a Catalunya, en un mes s’hagin produït 32.730 baixes en l’afiliació a la Seguretat Social i 115.947 baixes respecte el mateix període de l’any anterior.

Des de la UGT de Catalunya continuem denunciant que les mesures impulsades tant pel govern de l’Estat com pel de la Generalitat de Catalunya, basades en polítiques d’austeritat i les retallades, que estan afectant els serveis públics fonamentals -especialment la sanitat, l’educació, els serveis socials i l’atenció a la dependència-, no són les adequades per superar la crisi, ni per reactivar l’economia, ni per crear ocupació, sinó tot el contrari: generen més atur, més destrucció d’ocupació, més desigualtats socials, més pobresa i més risc d’exclusió social.

Són necessàries mesures efectives, dirigides a les persones treballadores, que són les que realment estan patint la crisi, que contemplen com els bancs són rescatats contínuament amb injeccions de milions d’euros.

Per tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Veritables polítiques de reactivació econòmica que generin confiança i incentivin el consum, fent que el crèdit arribi a famílies i empreses. Només crearem ocupació si les empreses i les famílies tenen liquiditat.
  • L’adopció, per part dels governs, de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.
  • Aturar les retallades als serveis públics, en sanitat, en educació, en serveis socials i atenció a la dependència, per tal d’evitar la pèrdua de drets socials de les persones i de més llocs de treball.
  • L’increment dels recursos destinats a les polítiques actives d’ocupació.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.
  • L’inici immediat de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya: orientació, formació, acompanyament per a la inserció, i tots els programes previstos per l’any 2012.
  • El reforçament del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país.

Comments are closed.