Atur octubre: El constant increment del nombre d’aturats demostra el fracàsde la reforma laboral

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

Les propostes de la CEOE continuen precaritzant el mercat laboral en lloc de facilitar el canvi de model productiu que necessita el país

Al mes d’octubre, el nombre de persones desocupades a Catalunya a tornat a créixer, aquesta vegada en 14.628 persones més registrades a les oficines de Treball, situant-se la xifra total d’aturats i aturades del nostre país en 615.558 persones. Aquestes dades representen un increment d’un 2,43% respecte el mes anterior, i un 8,66% més respecte el mateix període de l’any 2010 (49.062 persones més).

En aquest sentit, estem davant la xifra de persones en situació de desocupació més alta des d’abans de l’inici de la crisi.

Per províncies, Girona és la que més ha notat el creixement de l’atur, amb un increment d’un 5,74% respecte el mes anterior (57.537 persones en situació d’atur), seguida per Lleida, amb un increment d’un 4,70% (30.916 persones en situació d’atur), Tarragona, amb un increment d’un 4,68% (69.976 persones en situació d’atur) i, finalment, Barcelona, amb un increment d’un 1,55% (457.129 persones en situació d’atur). Destaca la variació interanual a la província de Lleida, amb un increment de l’atur d’un 13,50% respecte el mateix període de l’any anterior.

En relació als diferents grups de població, els homes han patit un major creixement de l’atur, si ho comparem amb el més anterior, amb un increment d’un 2,81%, front l’increment del 2,03% de les dones, però la variació interanual femenina ha estat d’un 9,67% davant d’un 7,75% dels homes.

Les persones menors de 25 anys desocupades al nostre país ha baixat un 3,06% respecte el mes anterior, però ha experimentat un increment del 5,64% respecte el mateix mes de l’any passat. Aquest mes un total de 52.110 joves es troben en situació de desocupació

Pel que fa a la població estrangera, s’han enregistrat 140.885 persones en situació de desocupació, la qual cosa representa un increment d’un 4,4% respecte el mes anterior, i un 8,9% respecte el mateix període de l’any anterior. 70.163 d’aquestes persones procedeix del sector serveis i 35.652 de la construcció. Destaca l’increment  d’un 15,7% de la població aturada estrangera provinent del sector agrari, respecte el mes anterior, i d’un 20,2% d’aquesta mateixa població respecte el mateix període de l’any anterior.

Segons els sectors, els serveis han expulsat 12.381 persones, la qual cosa representa un increment mensual d’un 3,42% i el 84,64% del total de les noves persones en situació de desocupació d’aquest mes. L’agricultura, amb 1.354 noves persones aturades ha experimentat un creixement mensual d’un 12,31% i representa el 9,26% de les noves persones desocupades.

En relació a la contractació, aquest mes d’octubre s’han signat un total de 186.705 contractes, 15.827 contractes menys que el mes anterior (-7,81%) i 6.008 contractes menys que ara fa un any (-3,12%). Ha caigut la contractació a totes les províncies excepte a Tarragona, on s’han signat 281 contractes més que el mes anterior, però únicament 33 d’aquests contractes han estat indefinits.

La contractació d’aquest mes ha estat principalment temporal, ja que el 88,78% dels contractes signats aquest mes han estat temporals. Si analitzem la contractació acumulada al llarg d’aquest any 2011, només un 11,22% de la contractació ha estat indefinida.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 68,3%, 1,4 punts percentuals menys que el mes anterior. En aquest sentit, 190.640 de les persones registrades a les oficines de treball, un 31,7%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya valora molt negativament l’increment de persones en situació de desocupació. Aquest és el quart més consecutiu que creix el nombre de persones en situació de desocupació i és la pitjor dada d’atur registrat a les oficines del SOC des d’abans de l’inici de la crisi.

Des de la nostra organització considerem que la finalització de la temporada turística i d’algunes de les campanyes agràries i les retallades als serveis públics són elements cabdals per entendre l’increment de l’atur que s’ha produït aquest mes d’octubre.

Per una altra banda, ens preocupa el fet de que cada vegada són més les persones en situació de desocupació desprotegides, que deixen de percebre prestacions per desocupació. A Catalunya ja són 190.640 persones.

Aquestes dades continuen posant de manifest la inutilitat d’una reforma laboral, que no està servint per crear ocupació, i les conseqüències de les retallades als serveis públics fonamentals, que l’únic que està produint és més destrucció de llocs de treball, la pèrdua de drets socials i laborals i més desigualtat en l’accés a la sanitat i l’educació pública.

Des de la nostra organització continuem denunciant que les mesures impulsades, tant pel govern central com pel govern de la Generalitat de Catalunya, no són les eines necessàries i adequades per sortir d’aquesta crisi, sinó tot el contrari, estan retardant encara més la recuperació econòmica i la creació d’ocupació.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

 

  • La creació de polítiques de reactivació econòmica i no de control del dèficit que generin confiança i incentivin el consum, fent que el crèdit arribi a famílies i empreses. Només crearem ocupació, si les empreses i les famílies tenen liquiditat.
  • El retorn social, per part de les entitats financeres, del capital públic injectat, i deixar de privatitzar els beneficis i socialitzar les pèrdues.
  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
  • Trobar alternatives efectives a les retallades als serveis públics que no suposin la pèrdua de drets socials de les persones.
  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a l’orientació, la formació, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi, com són els joves amb baixa qualificació professional,  les persones majors de 45 anys, o aquelles que han esgotat la seva prestació per desocupació, i adaptades a les necessitats dels territoris.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.
  • L’impuls dels processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència laboral.
  • La reforma del sistema fiscal que permeti acabar amb els paradisos fiscals, gravar les rendes altes de capital, crear nous impostos sobre grans fortunes i per les transaccions internacionals i eradicar l’economia submergida i el frau fiscal.

Comments are closed.