Atur Octubre: La reforma laboral “funciona”: augmenta l’atur i disminueix la protecció social

construction-worker

Només 45 de cada 100 persones desocupades està rebent la prestació contributiva per desocupació

Durant el mes d’octubre, Catalunya ha tornat a patir un increment de persones desocupades, concretament de 9.228, situant la xifra total de persones registrades a l’atur en 566.496 desocupatsCal destacar que, del total de noves persones desocupades, el 96% provenen del sector serveis.

Per províncies, respecte al mes anterior, Lleida ha estat la província és afectada, amb un increment d’un 9,95%, seguida de Girona i Tarragona amb uns increments que es situen al voltant del 6%.

En relació als diferents grups de població, cal destacar que mentre l’atur masculí s’ha incrementat en 5.182 persones (56%), el femení ha disminuït en 4.046 dones (44%). Pel que fa a les persones joves (menors de 25 anys), aquest mes l’atur ha incrementat un 2,60%. En referència a la població estrangera, s’han enregistrat 129.405 persones, la qual cosa representa un increment d’un 4,9% respecte al mes anterior. Concretament del total de noves persones desocupades aquest mes, el 65% són persones estrangeres.

En relació a la contractació, a Catalunya aquest mes s’han realitzat 192.173 nous contractes, dels quals només un 12,70% han estat contractes indefinits. La contractació ha estat, majoritàriament  temporal, ja que la indefinida ha caigut de forma considerable: respecte a la contractació acumulada en el que portem d’any, tot i que s’han realitzat més contractes, la contractació indefinida ha caigut un 9,27% respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, seguint la dinàmica dels últims mesos, el nivell de cobertura a Catalunya continua a uns nivells molt preocupants. Aquest mes el descens respecte al nivell de cobertura ha esta molt important. Concretament, només el 45,1% de persones desocupades rep la prestació contributiva (3,4 punts percentuals menys que el mes anterior), mentre que el nivell de cobertura total també ha disminuït, per situar-se en un 78,4% (2,8% punts percentuals menys que el mes anterior).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Durant els últims mesos, l’atur a Catalunya semblava disminuir de forma positiva, però la UGT de Catalunya advertia que aquest descens era enganyós, totalment estacional. I ara que ja s’ha acabat la campanya d’estiu i que la reforma laboral ja s’esta deixant sentir, Catalunya torna a la dura i crua realitat.

En aquest sentit, la nostra organització torna a rebutjar contundentment la reforma laboral del Govern de l’Estat, és una reforma que no ajudarà a donar sortida aquesta crisi, que no generarà nous llocs de treball, no ajudarà al canvi de model productiu. Tot el contrari, la reforma laboral té l’objectiu de retallar les condicions de treball, augmentar la precarietat laboral del nostre mercat de treball, abaratir l’acomiadament, incentivar l’acomiadament amb diners públics, precaritzar els serveis públics d’ocupació, debilitar la negociació col•lectiva, en definitiva per a acontentar els que ens han portat aquesta crisi i castigar les persones treballadores que no han estat les culpables.

En aquest sentit la nostra organització exigeix al Govern de l’Estat que deixi de portar a terme mesures que només perjudiquen als treballadors i treballadores:

  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació.
  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Exigim al Govern que realitzi polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col•lectius més castigats per la crisi, com són les persones estrangeres, les persones més joves i les persones majors de 45 anys, i no eliminar-les com ha passat amb les Escoles Taller.
  • Impulsar d’una vegada per totes els processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
  • Millorar la intermediació pública en el mercat de treball, tant en quantitat com en qualitat i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
  • Ja és hora que les entitats financeres retornin social del capital públic injectat, per facilitar la concessió de crèdits a empreses i particulars, cosa que no han fet.
  • Millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal

Comments are closed.