Atur octubre: Les reformes laborals i la política d’austeritat extrema baten un nou rècord històric d’atur a Catalunya i a l’estat espanyol

desempleoJa són 646.306 aturats a Catalunya i 4.833.521 a l’Estat

 

Ja són 223.419 les persones registrades a les oficines de treball (el 35,3%) que no cobren prestació o subsidi per desocupació

 

Al mes d’octubre, l’atur s’ha incrementat a Catalunya en 13.849 persones,  situant-se en 646.306 el total de les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC, el que suposa un nou rècord històric.És el quart mes consecutiu que l’atur creix a Catalunya i aquesta xifra representa un increment d’un 2,19% respecte al mes anterior, i un increment interanual d’un 5,00%, amb 30.748 persones més en situació de desocupació respecte al mes d’octubre de l’any anterior.

 

A l’Estat espanyol, l’atur s’incrementa també en 128.242 persones i ja són 4.833.521 les persones en situació de desocupació, un augment d’un 2,73% respecte al mes anteriori un increment interanual d’un 10,84%, 472.595 persones més en situació de desocupació respecte al mes d’octubre de l’any 2011.

 

Aquest mes d’octubre, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes:a Barcelona, en 5.838 persones (+1,22%); a Girona, en 3.439 persones (+6,16); a Tarragona, en 2.685 persones (+3,82%), i a Lleida, en 1.887 persones (+6,38).És rellevant que totes les províncies han incrementat el nombre de persones en situació de desocupació respecte al mes d’octubre de l’any 2011, destacant Barcelona, amb un increment d’un 5,58%, i 25.517 persones més en situació d’atur, i Tarragona amb un 4,21%. Girona ha incrementat l’atur en un 2,99% i Lleida en un 1,82% respecte al mateix període de l’any anterior.

 

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha incrementat més entre els homes, amb 8.158 homes aturats més que al mes anterior (+2,51%), que entre les dones, on l’atur s’ha incrementat en 5.691 dones, un 1,85% més que al setembre.Si comparem l’atur registrat del mes d’octubre d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur s’ha incrementat a tots dos gèneres, però de manera més significativa entre les dones (5,97%) que entre els homes (4,09%).

 

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes d’octubre en 49.363 persones. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior del 4,35%, amb 2.057 joves més en situació d’atur.

 

La població estrangera al mes d’octubre registra un total de 134.992 persones en situació de desocupació, el que representa un increment d’un 3,7% respecte al mes anterior i una reducció d’un 4,2% respecte al mateix període de l’any anterior.69.669 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 31.298 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes d’octubre el 20,89% del total de l’atur a Catalunya.

 

L’atur del mes d’octubre s’ha incrementat fonamentalment al sector dels serveis, amb 11.940 persones més en situació de desocupació respecte al mes de setembre (+3,03%), amb un increment interanual d’un 8,55%.Més del 85% de les noves persones en situació d’atur provenen del sector serveis.L’atur també ha augmentat en l’agricultura, amb 1.929 persones més en situació d’atur (+17,01%), i en la indústria, amb 895 persones desocupades més (+0,94). Pel que fa a les persones sense ocupació anterior, l’atur s’ha reduït en 193 persones (-0,62%) i en  la construcció, en 722 persones (-0,72%).

 

En relació a la contractació, aquest mes d’octubre s’han signat un total de 209.010 contractes, 36.202 més que el mes anterior (+20,95%), i 22.305 més que ara fa un any (+11,95%).La contractació, però, ha estat fonamentalment temporal, amb 182.670 contractes temporals signats (el 87,40% del total) enfront els 26.340 contractes indefinits. La contractació indefinida s’ha incrementat en 5.041 contractes respecte al mes anterior (+23,67%), i en 6.660 contractes (+33,84%) respecte al mateix mes de l’any 2011. La contractació temporal també s’ha incrementat aquest mes d’octubre en 31.161 contractes (+20,57%) respecte el mes anterior, i en 15.645 contractes (+9,37%) respecte l’any anterior. Si comparem la contractació acumulada d’aquest any amb la de l’anterior, observem que en el que portem d’any s’han signat 64.242 contractes menys que l’any 2011.

 

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 64,7%. En aquest sentit, són 223.419 les persones registrades a les oficines de treball, un 35,3%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

 

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 

Estem davant d’un nou rècord històric pel que respecte al nombre de persones registrades a l’atur: 646.306 persones en situació de desocupació inscrites a les oficines de treball del SOC, xifra no coneguda en les sèries històriques.

 

Malauradament i una vegada més, des de la nostra organització continuem valorant molt negativament, les dades de desocupació corresponents al mes d’octubre de 2012. Les persones que s’afegeixen a les llistes de l’atur continuen sumant, sense que s’intueixi que aquest fet sigui reversible a curt i mig termini.

 

Malgrat les darreres declaracions de representants dels governs central i autonòmic, on s’afirma que s’està començant a sortir d’aquesta situació, l’evidència és que fa quatre mesos seguits que el nombre de desocupats i desocupades augmenta.

 

Així mateix, el nombre de persones registrades a les oficines de treball del SOC que no cobren prestació ni subsidi s’incrementa de manera alarmant.

 

No podem deixar d’insistir en que ni les mesures que està duent a terme el govern central ni les mesures que està implementant el govern de la Generalitat de Catalunya ajuden en cap moment a reactivar l’economia i, per tant, a crear ocupació. Les continues retallades només fan que perjudicar el nivell adquisitiu de les persones treballadores del nostre país i per tant, el grau de consum i la recuperació econòmica. El que s’està clarament aconseguint amb les mesures de contenció i retallades, és una més clara segmentació de la població amb una progressiva i clara diferència entre qui té molts recursos i possibilitats de viure i treballar amb un nivell adquisitiu alt i qui cada cop més té menys recursos, amb moltes dificultats per arribar a final de mes i amb un futur que no sembla gaire encoratjador. Desgraciadament, aquest darrer grup de població es fa més nombrós quan més greu és la situació de crisi del nostre país.

 

Davant aquest escenari des de la UGT de Catalunya demanem a totes les persones treballadores, en particular, i a tota la ciutadania, en general, a secundar la vaga del 14 de novembre i participar en les mobilitzacions convocades aquell dia per mostrar el nostre rebuig a les polítiques de retallades i d’austeritat extrema dels governs de Madrid i de la Generalitat, i dirigides per les institucions europees.

 

Per tot això, des de la UGT de Catalunya, no ens cansem de reclamar i repetir que són NECESSÀRIES i IMPRESCINDIBLES polítiques d’orientació i formació adreçades al conjunt de la població. Des de la formació professional inicial fins a la formació i la qualificació professional al llarg de la vida.

 

Són inacceptables les retallades en els recursos que es destinen a l’educació, a la sanitat i als serveis públics i la reducció dràstica del nombre de persones treballadores dels pilars bàsics de l’estar del benestar.

 

Així mateix, també reclamem que els dirigents polítics que ens governen, comencin a implementar, d’una vegada per totes, veritables polítiques de reactivació econòmica i creació d’ocupació que, al nostre parer considerem que no han d’estar en absolut relaciones amb les polítiques de retallades i contenció actuals que s’estan duent a terme, sense que s’intueixi un canvi en aquestes polítiques.

 

  • És imprescindible l’adopció, per part dels governs, de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.

 

  • L’increment del pressupost destinat a les polítiques de foment de l’ocupació que contempla el projecte de Pressupost Generals de l’Estat, que inclou les polítiques actives d’ocupació, i del pressupost destinat a la política de desocupació, amb l’objectiu de protegir adequadament a aquelles persones en situació d’atur o que perden la seva feina.

Reclamem novament l’inici immediat de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya: orientació, formació, acompanyament per a la inserció, i tots els programes previstos per l’any 2012.

Comments are closed.