Atur registrat 2013: el segon pitjor any de la crisi quant a ocupació

infogr-2014

Infografia sobre l’atur registrat el 2013 a Catalunya

Catalunya tanca l’any amb 16.188 persones menys afiliades a la Seguretat Social, un 0,56% menys que fa un any

Catalunya ha tancat l’any 2013 amb un total de 624.872 persones desocupades al mes de desembre registrades a les Oficines de Treball del SOC, xifra que representa una reducció d’un 2,11% respecte al mes anterior (13.472 persones menys), i una reducció interanual d’un 3,41%, és a dir, 22.084 persones desocupades menys que el mes de desembre de l’any 2012.

A l’Estat espanyol, l’atur es redueix també en 107.570 persones, i tanca l’any amb un total de 4.701.338 persones en situació de desocupació, un 2,24% menys respecte al mes anterior, i un 3,04% menys respecte al desembre de l’any 2012, amb 147.385 persones registrades menys en situació d’atur.

Per províncies, respecte al mes anterior, a totes elles s’ha reduït l’atur: Lleida en un 2,39%  (amb un total de 30.571 persones en situació d’atur), Barcelona, en un 2,36% (463.474 persones), Girona, en un 1,43% (58.781) i Tarragona, en un 0,89% (72.046).Respecte l’any 2012, les quatre províncies també han reduït el nombre de persones registrades en situació d’atur: Lleida, en un 4,29% (-1.369 persones), Barcelona en un 3,67% (-11.222 persones), Tarragona, en un 2,66% (-1.969 persones) i Girona en un 1,85% (-1.108 persones).

En relació als diferents grups de població, l’atur entre les dones s’ha reduït en un 1,80% respecte a l’any anterior (5.650 dones menys en situació de desocupació que al desembre de 2012) i entre els homes la reducció ha estat d’un 4,94% (16.434 homes menys en situació d’atur respecte al mateix període de l’any anterior). Pel que fa a la variació mensual, l’atur s’ha reduït més entre les dones, amb 8.380 menys aturades que al mes anterior (-2,64%), que entre els homes, amb 5.092 menys aturats que al mes anterior (-1,59%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de desembre en 38.892 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 12,75%, i un descens respecte al mes de desembre passat d’un 10,59%.

L’any 2013 ha finalitzat amb un total de 123.724 persones estrangeres en situació de desocupació (19.80% del total d’aturats a Catalunya), un 1,9% menys que en el mes anterior, i un 8,9% menys que al mes de desembre de 2012. Del total, 67.447 procedeixen del sector serveis i 24.577 de la construcció.

Respecte al mes de novembre, l’atur s’ha reduït lleugerament a tots els sectors, destacant la reducció en els serveis (10.114 persones en desocupació menys que al mes anterior, -2,44%) i la reducció de l’atur entre les persones sense ocupació anterior d’un 5,70% (-1.834 persones). Respecte l’any 2012, l’atur s’ha reduït d’un 13,30% al sector de la construcció, amb 13.073 persones menys, d’un 6,74% a la indústria, amb 6.551 persones menys i d’un 0,94% als serveis, amb 3.830 persones menys; però s’ha incrementat a l’agricultura, amb 828 persones més en situació d’atur (+6,34%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 542 persones més aturades (+1,82%).

Durant aquest mes de desembre s’han signat 165.883 contractes, 5.925 menys que el mes anterior (-3,45%), però 22.024 contractes més que ara fa un any (+15,31%). La contractació, respecte l’any 2012, s’ha incrementat a totes les províncies: a Barcelona (+15.966 contractes), Girona (+1.311 contractes), Lleida (1.101 contractes) i Tarragona (+3.646 contractes), però el 90,51% dels contractes realitzats el mes de desembre de 2013 ha estat temporal. La contractació indefinida ha caigut un 16,48% respecte el mes de novembre, i únicament s’ha incrementat d’un 2,34% respecte el desembre de 2012 (360 contractes indefinits més).  La contractació temporal ha caigut d’un 1,84% respecte el mes de novembre i s’ha incrementat un 16,86% respecte el mes de desembre de 2012 (21.664 contractes més).

Al llarg del 2013 s’han signat 2.160.954 contractes, 33.029 més que l’any anterior (+1,55%), però 51.456 contractes indefinits menys (-17,98%) i 84.485 contractes temporals més (+4,59%).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, Catalunya tanca l’any amb 2.879.650 persones afiliades, xifra que representa una pèrdua de 16188 persones afiliades i un descens d’un 0.56% respecte al mes de desembre de l’any anterior.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 60,6%. En aquest sentit, són 251.317 les persones registrades a les oficines de treball, un 39,4%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Malgrat el lleuger descens de l’atur d’aquest mes de desembre, fruit de la campanya nadalenca i de l’inici de les actuacions ocupacionals adreçades a persones en situació d’atur, l’any 2013 ha estat el segon pitjor any des de l’inici de la crisi pels efectes que ha tingut sobre les persones treballadores del nostre país.

El 2013 ha estat l’any de les retallades en els drets de les persones treballadores, l’any de la precarització laboral, l’any de la pèrdua del poder adquisitiu dels ciutadans i ciutadanes, l’any de l’increment de la pobresa i de les desigualtats socials.

Tot i finalitzar l’any amb un atur registrat inferior al de l’any 2012, l’increment de la contractació temporal i la caiguda de l’afiliació a la seguretat social ens tornen a la realitat: no es redueix l’atur, sinó el nombre de persones en situació d’atur registrades oficialment i augmenta la precarietat laboral.

I l’any 2014 no comença millor per a les persones treballadores, amb la congelació del Salari Mínim Interprofessional i les reduccions salarials, ni per les persones pensionistes, amb un ridícul increment de les pensions d’un 0,25%, ni per a la ciutadania, amb una pujada preus als serveis bàsics, com la de la llum del 2,3% i l’encariment del transport públic per sobre de l’IPC.

Aquestes mesures, destinades a pressionar encara més les persones, no ens fan confiar que el 2014 esdevingui l’any de la recuperació i de la creació d’ocupació, com augura de manera triomfalista el govern de l’estat espanyol, sinó que incrementarà la situació de vulnerabilitat de milers de persones que ja es troben en una situació límit.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

·         La priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació en l’agenda política dels governs per l’any 2014.

·         L’adopció de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.

·         Posar en marxa polítiques de reactivació econòmica per tal que el crèdit arribi a les empreses i a les famílies, amb l’objectiu de generar confiança, incentivar el consum i crear ocupació.

·         Impulsar, d’una vegada per totes, el canvi de model productiu al nostre país, deixant de banda un model basat en la construcció i en sectors de poc valor que, ja s’ha comprovat, ens avoca al fracàs, i apostar per un nou model basat en la innovació, el desenvolupament i la investigació, en la producció d’alt valor afegit, la competitivitat de les empreses i la formació de les persones treballadores.

·         Incrementar el pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació: a l’orientació, la formació i la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.

·         Desenvolupar polítiques actives d’ocupació de qualitat dirigides als col·lectius més castigats per la crisi: les persones en situació d’atur de llarga durada que ja han esgotat la seva prestació per desocupació, els joves amb baixa qualificació professional, les persones majors de 45 anys o aquelles que provenen de sectors en crisi.

·         Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les agències privades de col·locació i a les empreses de treball temporal.

·         La reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.   

Clicant aquí pots veure una infografia amb algunes de les dades.

Comments are closed.