Atur registrat agost: ni es crea ocupació, ni estem en recuperació econòmica

atur-registrat-agostVegeu les dades de l’atur del mes d’agost en la següent infografi

La UGT de Catalunya denuncia que les alarmants dades d’afiliació a la Seguretat Social i de protecció social demostren que encara no hem tocat fons

A Catalunya, al mes d’agost l’atur torna a incrementar-se en 1.229 persones, situant en 611.658 el nombre de persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un increment d’un 0,20% respecte al mes anterior i un descens d’un 1,80% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 11.224 persones menys en situació de desocupació.

A l’Estat espanyol, l’atur s’ha reduït únicament en 31 persones, i són 4.698.783 el total de les persones en situació de desocupació, una reducció d’un 0% respecte al mes anterior, però un increment interanual d’un 1,58% (73.149 persones més en situació de desocupació respecte al mes d’agost de l’any 2012).

Pel que fa al territori, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes excepte a Lleida, on s’ha reduït en 665 persones (2,36%). A Barcelona, ha augmentat en 1.856 persones (+0,40%); a Girona, en 37 persones (+0,07%) i a Tarragona, en 1 persona (+0%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha baixat a totes les províncies: a Barcelona l’atur s’ha reduït en 8.994 persones (-1,90%), a Girona, en 737 persones (-1,39%), a Lleida, en 1.078 persones (-3,77%) i a Tarragona en 415 persones (-0,62%).

En relació als diferents grups de població, observem que, respecte el mes de juliol, l’atur s’ha incrementat tant entre els homes, amb 740 homes aturats més que el mes anterior (+0,24%), com entre les dones, amb489 dones més, (+0,16%). Si comparem l’atur registrat del mes d’agost d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur masculí s’ha reduït, amb 13.387 homes menys en situació d’atur (-4,19%), mentre que l’atur femení s’ha incrementat, amb 2.163 dones més en situació de desocupació (+0,71%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes d’agost en 36.266. Aquesta xifra representa un descens respecte al mes anterior del 3,73%, amb 1.405 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes d’agost de l’any anterior del 16,46%.

Pel que fa a la població estrangera, el mes d’agost registra un total de 116.062 persones en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 2,9% respecte al mes anterior (-3.516 persones) i d’un 8,9% respecte al mateix període de l’any anterior (-11.371 persones). 59.939 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 26.359 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes d’agost el 18,97% del total de l’atur a Catalunya.

L’atur del mes d’agosts’ha incrementat als serveis, amb 3.345 persones més en situació d’atur (+0,87%) i a la indústria, amb 727 persones més en situació de desocupació (+0,80%). L’atur s’ha reduït a la construcció, amb 392 persones menys (-0,44%) a l’agricultura, amb 540 persones menys aturades (-4,66%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.911 persones desocupades menys (-6,06%). Pel que fa a la variació interanual, destaca l’increment en 4.043 persones en situació de desocupació que provenen del sector serveis (+1,05%) i la reducció de 10.827 persones en situació d’atur provinents de la construcció (-10,78%).

En relació a la contractació, aquest mes d’agost s’han signat un total de 145.432 contractes, 97.378 menys que al mes anterior (-40,10%), i 3.873 menys que ara fa un any (-3,38%).La contractació ha caigut a totes les províncies: Barcelona, amb 71.027 contractes menys (-41,43%), Girona, 13.274 menys (-46,82%), Lleida, 4.644 contractes menys (-24,49%) i Tarragona, 8.433 contractes menys (-35,03%). Respecte el mes d’agost de l’any anterior també ha caigut la contractació a totes les províncies excepte a Girona (+1,80%).

Aquest mes d’agost s’ha reduït tant la contractació indefinida (-44,62%) com la temporal (-39,67%). Respecte l’any 2012, la contractació indefinida ha caigut un 16,39% mentre que la caiguda de la temporal ha estat d’un 1,15%.

El 91,86% de la contractació d’aquest mes d’agost ha estat temporal. La contractació indefinida aquest mes d’agost ha representat el 8,14% del total, mentre que l’any passat representava el 9,49%.

A més, cal tenir en compte que més del 90% de la contractació efectuada durant aquest mes d’agost ha estat en el sector serveis.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya durant el mes d’agost hi havia 2.907.527 persones afiliades, xifra que representa un descens de 29.052 persones afiliades (-0,99%) respecte al mes de juliol, i un descens de 82.014 persones (-2,74%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Pel que fa el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 66,4%. En aquest sentit, són 205.015 les persones registrades a les oficines de treball, un 33,6%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

a

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya valorem negativament aquestes dades, a causa de  l’increment de l’atur i de la caiguda de la contractació i de l’afiliació a la Seguretat Social.

Novament les dades confirmen el que la UGT de Catalunya ve denunciant des de fa temps: ni la reforma laboral, ni les polítiques d’austeritat estan contribuint a millorar la situació econòmica ni el mercat de treball del país. La crisi ha estat l’excusa dels governs per precaritzar el nostre mercat de treball i les condicions laborals de les persones treballadores, sense que cap mesura hagi servit per reactivar la nostra economia i crear ocupació de qualitat.

La lleugera reducció de l’atur a Catalunya dels últims mesos ha estat únicament un miratge i s’ha degut a la temporada estiuenca i a les rebaixes que, una vegada finalitzen, ens confirmen que l’ocupació creada novament ha estat temporal, estacional i precària, i ens retorna a la realitat d’un mercat de treball amb més atur, més precarietat i més desigualtats entre les persones treballadores.

Estem davant una crisi de consum que requereix polítiques i mesures que generin confiança en les persones i creïn ocupació de qualitat. És necessari abandonar les polítiques de retallades socials i dels serveis públics fonamentals i garantir els drets laborals, la cohesió social i l’Estat del Benestar de les persones.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Prioritzar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació en l’agenda política dels governs.
  • Posar en marxa veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.
  • Desenvolupar polítiques actives d’ocupació, que combinin formació i treball, adreçades als col·lectius més afectats per la crisi: les persones que ja han exhaurit les seves prestacions i ja no disposen d’ingressos, les persones majors de 45 anys, els joves.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació.
  • Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal, amb una reforma del sistema fiscal per generar més ingressos i recobrar l’equilibri pressupostari.

Comments are closed.