Atur setembre 2014: l’escassa ocupació creada és estacional, temporal i precària

atur-registart-agost-2014

Fes click per ampliar la infografia

L’atur entre els menors de 25 anys ha crescut en 4.064 persones, el 96,85 del total del creixement d’atur al setembre

Tot i que la taxa d’atur estatal és del 24,5% -22,2% a Catalunya-, els PGE redueixen en un 15% la partida destinada a les prestacions per desocupació

A Catalunya, al mes de setembre l’atur torna a incrementar-se en 4.196 persones, situant-se en 575.812 el nombre de persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un increment d’un 0,73% respecte al mes anterior i un descens d’un 7,26% respecte al mateix període de l’any passat, amb 45.099 persones menys en situació de desocupació.

En termes absoluts, Catalunya ha estat la segona Comunitat Autònoma on més s’ha incrementat l’atur aquest mes de setembre, després d’Andalusia.

A l’Estat espanyoll’atur s’ha incrementat també en 19.720 persones, i són4.447.650 el total de les persones en situació de desocupació, un increment d’un 0,45% respecte al mes anterior i un descens d’un 5,86% respecte al mes de setembre de l’any 2013 (276.705 persones menys en situació de desocupació).

Pel que fa al territori, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes, a excepció de Barcelona, on s’ha reduït en 1.316 persones (-0,30%). Així, a Gironaha augmentat  en 2.568 persones (+5,23%); a Tarragona, en 1.933 persones (+3,03%), i a Lleida, en 1.011 persones (+3,84%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha baixat a totes les províncies: a Barcelona l’atur s’ha reduït en 37.501 persones (-8%); a Girona, en 3.630 persones (-6,57%); a Lleida, en 677 persones (-2,42%), i a Tarragona, en 3.291 persones (-4,76%).

En relació als diferents grups de població, observem que respecte al mes d’agost, l’atur s’ha incrementat tant entre els homes, amb 2.878 homes aturats més que el mes anterior (+1,03%), com entre les dones, amb 1.318 dones més, (+0,45%). Si comparem l’atur registrat del mes de setembre d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur masculí s’ha reduït en 29.522 persones (-9,50%), i el femení en 15.577 (-5,02%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de setembre en 38.136 persones. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior del 11,93%, amb 4.064 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mes de setembre de l’any anterior del 7,16%.

Pel que fa a la població estrangera, el mes de setembre registra un total de 107.452 persones en situació de desocupació, el que representa un increment d’un 2,3% respecte al mes anterior (+2.384 persones) i una reducció d’un 9,7% respecte al mateix període de l’any anterior (-11.564 persones). El 53% d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i gairebé el 20% de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de setembre el 18,66% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, l’atur del mes de setembre s’ha incrementat als serveis, amb 4.179 persones més en situació d’atur (+1,12%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.356 persones desocupades més (+4,28) i a  l’agricultura, amb 688 persones més aturades (+5,44%). L’atur s’ha reduït a la construcció, amb 1.504 persones menys (-2,05%) i a la indústria, amb 523 persones desocupades menys

(-0,65%). Pel que fa a la variació interanual, s’ha incrementat en 2.061 persones l’atur al sector de l’agricultura (+18,27%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 1848 persones més en situació de desocupació (5,42%). Per contra, s’ha reduït en 21.597 persones al sector serveis (-5,42%), 16.536 persones a la construcció (-18,67%) i 10.875 persones al sector de la indústria (-11,90%).

En relació a la contractació, aquest mes de setembre s’han signat un total de 225.717 contractes, 68.067 més que al mes anterior (+43,18%), i 30.727 més que ara fa un any (+15,76%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies excepte a Lleida, on s’han signat 1.598 contractes menys que al mes anterior

(-10,97%). Així, a Barcelona s’han signat 62.222 contractes més (+56,90%); a Girona, 2.987 contractes més (+18%), i a Tarragona, 4.456 contractes més (+26,02%). Respecte al mes de setembre de l’any anterior, la contractació s’ha incrementat a totes les províncies, entre el 6,14% de Lleida i el 16,62% de Barcelona.

Al mes de setembre s’ha incrementat tant la contractació indefinida, amb 14.763 contractes més que l’agost (+103,88%), com la temporal, amb 53.304 contractes més (+37,16%). Respecte a l’any 2013, la contractació indefinida s’ha incrementat un 26,46%, amb 6.062 contractes més,  i la contractació temporal un 14,33%, amb 24.665 contractes més.

El 87,16% de la contractació del mes de setembre ha estat temporal. La contractació indefinida ha representat el 12,84% del total.

A més, cal tenir en compte que el 66,78% de la contractació efectuada durant aquest mes setembre ha estat en el sector serveis i temporal.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya durant el mes de setembre hi havia 2.958.705 persones afiliades, xifra que representa un descens de 7.789 persones afiliades (-0,26%) respecte al mes d’agost, però un increment de 64.791 persones (+2,24%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació dedesocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 61,57%. En aquest sentit,són 219.675 les persones registrades a les oficines de treball, un 38,43%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 48,79% del total de les persones que reben una prestació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

L’increment de l’atur i la caiguda l’afiliació a la seguretat social fa que des de la UGT de Catalunya valorem les dades de l’atur del mes de setembre negativament: malgrat l’increment de la contractació que s’ha produït aquest mes, no ha estat suficient per a reduir el nombre de persones registrades com a demandants d’ocupació.

Cal destacar que aquest mes també s’ha incrementat el nombre de joves sense ocupació i la població estrangera en situació d’atur.

Malgrat aquest escenari, ens trobem amb uns Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, presentats fa uns dies, que ignoren l’actual situació de gran desocupació, gran desigualtat i escassa protecció social de la nostra ciutadania. Uns pressupostos que redueixen un 15% la partida destinada a les prestacions per desocupació, quan tenim una taxa d’atur  a Catalunya del 22,2% i el 24,5% a Espanya, i cada vegada és més gran el nombre de persones en situació d’atur que exhaureixen la seva prestació per desocupació.

I amb una inversió en polítiques actives d’ocupació que reflecteixen clarament la voluntat de subvencionar el sector privat, ja que l’increment pressupostari queda absorbit per l’augment de les partides destinades a les agències privades de col·locació i a les bonificacions a les empreses mitjançant els incentius a la contractació.

Des de la nostra organització considerem del tot imprescindible que, tant el govern de l’estat espanyol com el de la Generalitat de Catalunya, prenguin nota de les darreres recomanacions de l’Organització Internacional del Treball, que coincideixen amb el que des de la UGT de Catalunya venim reclamant els darrers anys:

  • Incrementar la inversió en les polítiques actives d’ocupació: l’orientació, la formació, la intermediació pública.
  • Reforçar i millorar els serveis públics d’ocupació amb ofertes de treball i formació adequades a cada persona en situació de desocupació.
  • Millorar la cobertura social per a les persones que han exhaurit les prestacions per desocupació.
  • Ampliar els criteris per accedir a la renda activa d’inserció i de la renda mínima d’inserció.
  • Dissenyar i aplicar programes específics a persones en situació d’atur de llarga durada més grans de 45 anys.

La UGT de Catalunya considera que les darreres reformes laborals han estat la causa de la rebaixa dels salaris de les persones treballadores i ens ha conduït a la pèrdua del poder adquisitiu dels ciutadans i ciutadanes dels nostre país i, a conseqüència de tot això, treballadors i treballadores més pobres.

En aquest sentit, des del nostre sindicat apostem per la reactivació de la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball. En aquesta línia, hem presentat la campanya “Rescatem el salaris”, amb l’objectiu de recuperar el poder adquisitiu que els treballadors i les treballadores, així com situar el salari mínim interprofessional dins dels estàndards europeus.

Reclamem també de nou la retirada immediata de la reforma laboral, imposada, injusta, inútil i ineficaç, que està tenint conseqüències nefastes per les persones treballadores en situació d’atur, per les persones en situació de més vulnerabilitat i per a les persones treballadores ocupades.

Finalment, instem al govern a posar en marxa de manera immediata el Pla de Garantia Juvenil de Catalunya.

Clicant aquí pots veure una infografia amb algunes de les dades.

Comments are closed.