Atur setembre: la fi de la temporada estiuenca i de campanyes agràries dispara el drama de l’atur

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

Gairebé un 30% de les persones registrades a les oficines de no cobren prestació o subsidi per desocupació

La UGT de Catalunya fa una crida a la participació a la manifestació del dijous: “El treball digne no és un privilegi”

Al mes de setembre, el nombre de persones desocupades a Catalunya a tornat a créixer, aquesta vegada en 16.282 persones més registrades a les oficines de Treball, situant-se la xifra total d’aturats i aturades del nostre país en 600.930 persones. Aquestes dades representen un increment d’un 2,78% respecte el mes anterior, i un 7,84% més respecte el mateix període de l’any 2010.

Per províncies, Lleida és la que més ha notat el creixement de l’atur, amb un increment d’un 8,89% respecte el mes anterior (16.022 persones en situació d’atur), seguida per Tarragona, amb un increment d’un 5,08% (35.983 persones en situació d’atur), Girona, 7,16% (29.462 persones en situació d’atur) i, finalment, Barcelona, amb un increment d’un 2,72% (229.488 persones en situació d’atur). Destaca la variació interanual a la província de Lleida, amb un increment de l’atur d’un 13,41% respecte el mateix període de l’any anterior.

En relació als diferents grups de població, els homes han patit un major creixement de l’atur, si ho comparem amb el més anterior, amb un increment d’un 3,70%, front l’increment del 1,82% de les dones, però la variació interanual femenina ha estat d’un 9,12% davant d’un 6,67% dels homes.

És important destacar que les persones menors de 25 anys, són novament els més perjudicats, amb un creixement de l’atur d’un 16,13% respecte el mes anterior.

Pel que fa a la població estrangera, s’han enregistrat 134.994 persones, la qual cosa representa un increment d’un 4,4% respecte el mes anterior, i un 9,4% respecte el mateix període de l’any anterior. La meitat d’aquestes persones procedeix del sector serveis i una quarta part de la construcció. Destaca l’increment  d’un 15% de la població aturada estrangera a Lleida, respecte el mes anterior, i d’un 19,4% respecte el mateix període de l’any anterior.

Segons els sectors, destaca l’increment de l’atur en el sector agrari en un 16,02%, fruit de la finalització d’algunes campanyes agràries, seguit de les persones sense ocupació anterior, amb un increment d’un 7,62%.

En relació a la contractació, malgrat aquesta a crescut respecte el mes d’agost, la variació interanual (-3,50%) demostra que aquest mes de setembre s’han fet menys contractes que fa un any, i aquesta contractació ha estat principalment temporal, ja que el 88,45% dels contractes signats el mes de setembre han estat temporals. Si analitzem la contractació acumulada al llarg d’aquest any 2011, només un 11,30% de la contractació ha estat indefinida.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 71,7%, la qual cosa representa que gairebé un 30% de les persones registrades a les oficines de treball no cobren prestació o subsidi per desocupació.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya valora molt negativament l’increment de persones en situació de desocupació. La finalització de la temporada estiuenca i de moltes de les campanyes agràries ha influït de manera important en el creixement del nombre de persones que han estat expulsades del mercat de treball. Malgrat l’increment de contractació d’aquest mes aquesta no ha estat suficient per donar l’impuls necessari per crear ocupació neta.

Des de la UGT de Catalunya continuem denunciant que les mesures impulsades, tant pel govern central com pel govern de la Generalitat de Catalunya, basades en una reforma laboral injusta i en retallades als serveis públics fonamentals, especialment la sanitat i l’educació, no són les eines necessàries i adequades per sortir d’aquesta crisi, sinó tot el contrari, estan retardant encara més la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, augmentant l’atur i debilitant els drets laborals i socials de les persones, que tants anys i esforços hem invertit per assolir-los. Els treballadors i treballadores de Catalunya diem prou!

En aquest sentit, animem a la població catalana a secundar la manifestació del proper dijous, 6 d’octubre, que té com a lema “El treball digne no és un privilegi”, amb l’objectiu de reivindicar l’ocupació de qualitat i les prestacions socials, defensar els serveis públics fonamentals, en particular l’educació i la salut, el dret a la negociació col·lectiva i una sortida justa de la crisi.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

 

  • La creació de polítiques de reactivació econòmica i no de control del dèficit que generin confiança i incentivin el consum, fent que el crèdit arribi a famílies i empreses. Només crearem ocupació, si les empreses i les famílies tenen liquiditat.
  • Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
  • Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a l’orientació, la formació, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
  • La reforma efectiva de les polítiques actives d’ocupació per tal que realment serveixin per  millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació de les persones en situació de desocupació, així com incrementar la permanència en el lloc de treball i possibilitar la promoció de les persones treballadores.
  • Immediatesa en l’inici dels cursos de formació per a l’ocupació destinats prioritàriament a persones en situació de desocupació que porten a terme les entitats locals i les entitats sense ànim de lucre.
  • No es pot retardar més la convocatòria de reconeixement i acreditació de les competències professionals adquirides per experiència professional, procediment que, acompanyat d’una oferta suficient d’accions de formació, ajudarà a millorar les competències de les persones treballadores i mantenir la seva ocupabilitat adaptant-la a les necessitats del mercat de treball.
  • Accelerar i facilitar el màxim possible el funcionament del Programa de requalificació professional per a les persones que hagin exhaurit la seva prestació per desocupació, que inclou la participació en un itinerari d’orientació i formació i la percepció d’un ajut econòmic d’acompanyament de 400 euros, ja que cada vegada són més les persones en situació de desocupació que no tenen dret a cap prestació.
  • La reforma del sistema fiscal que permeti acabar amb els paradisos fiscals, gravar les rendes altes de capital, crear nous impostos sobre grans fortunes i per les transaccions internacionals i eradicar l’economia submergida i el frau fiscal dels poderosos.

Comments are closed.