Atur setembre: La UGT denuncia els acomiadaments fraudulents durant l’estiu per part dels empresaris

construccion1El nostre sindicat reivindica un Pacte social per la Formació Professional perquè es produeixi el canvi de model productiu a la nostra economia i la millora de la qualitat de l'ocupació

L'atur a Catalunya va baixar el passat mes de setembre un 3,45%, el que ens deixa un total de 258.234 persones registrades a l'atur. Aquesta reducció, però, no absorbeix tot l'atur produït el mes d'agost (gairebé 12.000 persones), ens marca molt bé quin és el model  productiu i de contractació que s'impulsa a Catalunya: l'ús fraudulent de l'acomiadament per part del empresaris, que fan fora els treballadors i les treballadores durant l'estiu (mesos d'escassa producció o de tancament de l'empresa) per tornar-los a contractar el mes de setembre. De fet, el mes de setembre es van signar un 33% més de contractes que el mes d'agost.

 

En aquest sentit trobem dos col·lectius que tornen a augmentar la seva presència a les borses d'aturats: els menors de 25 anys i els que no tenen una ocupació anterior, és a dir, joves que han acabat els seus estudis i que busquen una oportunitat al mercat de treball. Pel que fa a les dones, l'atur s'ha reduït durant el mes de setembre en un 4,95% mentre que en els homes només en un 1,3%, el que demostra que són més les dones acomiadades de manera fraudulenta durant les vacances.

 

Per províncies, cal comentar que Girona és l'única on l'atur augmenta, un 2,4%. I per sectors, baixa amb més intensitat a la construcció (5,1%) i a la indústria (4,5%), sectors que comencen l'activitat al setembre després d'un mes de baixa productivitat, tot i que el sector serveis és on més s'ha reduït l'atur, en més de 6.000 persones.

 

Pel que fa a la contractació, durant el mes de setembre es van realitzar 245.057 contractes, dels quals només el 17,7% van ser indefinits. Cal dir que després d'uns mesos en què la contractació indefinida estava perdent gas, ara sembla que torna a agafar empenta, tot i que el creixement és encara molt lent i insuficient.

 

Des de la UGT de Catalunya considerem que mes rere mes les dades de l'atur ens mostren  un mercat de treball poc equitatiu, sense estabilitat, amb continus altibaixos, molta temporalitat i col·lectius específicament desafavorits, com les dones i la gent jove.

 

Des de la nostra organització reivindiquem la Formació Professional, la seva millora, planificació i adaptació a la realitat i a la demanda del mercat, com un element estratègic per al canvi de model productiu al nostre país, per crear més ocupació i més producció qualificada i de valor afegit, amb millors salaris i més estabilitat. En definitiva, un element clau i prou atractiu per la implantació d'empreses i l'arrelament del nostre teixit industrial, de manera que la nostra competitivitat es basi sobre l'eix de la qualitat, i no sobre els baixos salaris. Per això demanem un veritable Pacte social per la Formació Professional a partir de l'Acord estratègic.

{mxc} 

Comments are closed.