Atur setembre: Les dades constaten l’estacionalitat del nostre mercat de treball i que la crisi no és passat

info2013-09

Infografia sobre les dades d’atur

 

L’afiliació a la Seguretat Social continua en descens, amb 72.605 persones menys (-2,45%) que l’any anterior

 

Ja són 203.354 les persones registrades a les oficines del SOC que no cobren prestació o subsidi per desocupació (33,2%)

 

A Catalunya, al mes de setembre l’atur torna a incrementar-se en 9.253 persones, situant-se en 620.911 el nombre de persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un increment d’un 1,51% respecte al mes anterior i un descens d’un 1,83% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 11.546 persones menys en situació de desocupació.

En termes absoluts, Catalunya ha estat la Comunitat Autònoma on més s’ha incrementat l’atur aquest mes de setembre.

 

A l’Estat espanyol, l’atur s’ha incrementat també en 25.572, i són 4.724.355 el total de les persones en situació de desocupació, un increment d’un 0,54% respecte al mes anterior, i d’un 0,41% respecte al mes de setembre de l’any 2012 (19.076 persones més en situació de desocupació).

Pel que fa al territori, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes: a Barcelona ha augmentat en 3.736 persones (+0,80%); a Girona, en 2.985 persones (+5,71%), a Tarragona, en 2.044 persones (+3,05%) i a Lleida, en 488 persones (+1,77%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha baixat a totes les províncies: a Barcelona l’atur s’ha reduït en 8.255 persones (-1,73%), a Girona, en 528 persones (-0,95%), a Lleida, en 1.599 persones (-5,40%) i a Tarragona en 1.164 persones (-1,66%).

En relació als diferents grups de població, observem que, respecte al mes d’agost, l’atur s’ha incrementat tant entre els homes, amb 4.496 homes aturats més que el mes anterior (+1,47%), com entre les dones, amb4.757 dones més, (+1,56%). Si comparem l’atur registrat del mes de setembre d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur masculí s’ha reduït en 13.782 persones (-4,25%), mentre que l’atur femení s’ha incrementat en 2.236 (+0,73%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de setembre en 41.076 persones. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior del 13,26%, amb 4.810 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mes de setembre de l’any anterior del 13,17%. 

Pel que fa a la població estrangera, el mes de setembre registra un total de 119.016 persones en situació de desocupació, el que representa un increment d’un 2,5% respecte al mes anterior (+2.954 persones) i una reducció d’un 8,6% respecte al mateix període de l’any anterior (-11.174 persones). 62.817 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i 26.076 de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de setembre el 19,17% del total de l’atur a Catalunya.

 

Per sectors, l’atur del mes de setembres’ha incrementat als serveis, amb 9.068 persones més en situació d’atur (+2,33%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.560 persones desocupades més (+5,27) i a  l’agricultura, amb 232 persones més aturades (+2,10%). L’atur s’ha reduït a la construcció, amb 1.042 persones menys (-1,16%) i a la indústria, amb 565 persones desocupades menys (-0,61%). Pel que fa a la variació interanual, destaca l’increment en 3.989 persones en situació de desocupació que provenen del sector serveis (+1,01%) i la reducció en 11.080 persones en situació d’atur provinents de la construcció (-11,12%).

En relació a la contractació, aquest mes de setembre s’han signat un total de 194.990 contractes, 49.558 més que al mes anterior (+34,04%),i 17.417 més que ara fa un any (+9,81%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies excepte a Lleida, on s’han signat 2.094 contractes menys que al mes anterior (-14,62%). Així, a Barcelona s’han signat 46.732 contractes més (+46,55%); a Girona, 1.865 contractes més (+12,37%), i a Tarragona, 3.055 contractes més (+19,53). Respecte al mes de setembre de l’any anterior, la contractació s’ha incrementat a totes les províncies, entre el 7,33% de Lleida i el 13,04% de Girona.

 

Al mes de setembre s’ha incrementat tant la contractació indefinida, amb 11.072 contractes més que l’agost (+93,51%), com la temporal, amb 38.486 contractes més (+28,81%). Respecte a l’any 2012, la contractació indefinida ha caigut un 5,04%, amb 1.217 contractes menys,  mentre que la contractació temporal s’ha incrementat d’un 12,14%, amb 18.634 contractes més.

 

El 88,25% de la contractació del mes de setembre ha estat temporal. La contractació indefinida ha representat l’11,75% del total, mentre que l’any passat representava el 13,59%.

 

A més, cal tenir en compte que el 85% de la contractació efectuada durant aquest mes setembre ha estat en el sector serveis.

 

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya durant el mes de setembre hi havia 2.893.914 persones afiliades, xifra que representa un descens de 13.612 persones afiliades (-0,47%) respecte al mes d’agost, i un descens de 72.605 persones (-2,45%) respecte al mateix període de l’any anterior.

 

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 66,8%. En aquest sentit, són 203.354 les persones registrades a les oficines de treball, un 33,2%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

 

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 

L’increment de l’atur i la caiguda l’afiliació a la seguretat social fa que des de la UGT de Catalunya valorem les dades de l’atur del mes de setembre negativament. La finalització del període estival i la finalització dels contractes vinculats a aquest període, malgrat l’increment de la contractació que s’ha produït aquest mes, no s’han vist compensats amb la creació d’ocupació ni amb la reactivació econòmica i, per tant, el nombre de persones en situació de desocupació continua augmentant.

 

Des de la UGT de Catalunya no compartim l’optimisme del Govern de l’Estat i del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, que afirmen que estem davant la sortida de la crisi i la recuperació econòmica, i tampoc observem millores significatives en la situació del mercat de treball que ens faci preveure l’increment en la creació d’ocupació a curt termini. Tot el contrari: no entenem perquè ni la Generalitat de Catalunya, ni el Govern de l’Estat espanyol han adoptat cap mesura realment dirigida a reactivar l’economia, ni a crear ocupació de qualitat: les darreres mesures aprovades estan basades en més retallades, pujades d’impostos i “copagaments” que retardaran encara més la recuperació econòmica, augmentaran l’atur i perjudiquen directament les persones treballadores. A més, els PGE i, presumiblement, els pressupostos de la Generalitat van en contra de la recuperació econòmica, perquè continuen retallant i no hi ha partides destinades a la inversió, la reactivació i la creació d’ocupació.

 

Davant aquesta situació, des de la UGT de Catalunya reclamem al Govern de la Generalitat que agilitzi l’inici de les actuacions formatives i les polítiques actives d’ocupació de l’any 2013 dirigides a les persones en situació de desocupació del nostre país ja que, a hores d’ara, moltes d’elles encara no s’han publicat al DOGC.

 

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

·         Prioritzar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació en els pressupostos dels governs.

·         Posar en marxa de veritables polítiques de reactivació econòmica i endegar una reforma en profunditat del sistema financer, que generi confiança, incentivi el consum i la creació de llocs de treball.

·         L’adopció, per part dels governs, de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable.

·         L’inici immediat de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya: orientació, formació, acompanyament per a la inserció, i tots els programes previstos per l’any 2013.

·         El reforçament del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país.

Comments are closed.