Avalot i les entitats d’estudiants i sindicats juvenils diuen “NO” a la proposta de llei d’educació

foto_notes_maragall.gifI reclamen una educació moderna, pública i de qualitat


L’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya, juntament amb Acció Jove – Joves de CCOO, Associació d’Estudiants de la Formació Professional (AEFP), Associació d’Estudiants Progressistes (AEP), Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) i Estudiants en Acció (EA), han presentat aquesta tarda la seva oposició al document de bases de la Llei d’Educació de Catalunya, així com les accions unitàries de rebuig que realitzaran durant les properes de setmanes. 
 

Els sindicats juvenils i les entitats d’estudiants rebutgen la LEC perquè consideren que no inclou una inversió insuficient en educació, genera desigualtat i fracàs, no garanteix una escola laica, oblida l’educació dels 0 als 6 anys i la postobligatòria, ignora el paper educatiu de les famílies, l’entorn i l’educació no formal, i és una llei que no neix del diàleg.

 

Per tot això, les organitzacions juvenils reclamen: 

  1. El compliment del compromís de millorar la inversió pública en educació fins al 6% del PIB.
  2. El reforçament del sistema públic d’educació mitjançant la suficiència de places públiques. I, en la mesura en que són necessaris, el compromís dels centres concertats en la no discriminació en l’escolarització, la millora de la qualitat, la gratuïtat i la democratització del funcionament.
  3. Un clar compromís per la laïcitat de l’escola pública sostinguda amb fons públics com a garantia d’una educació racional per la llibertat de consciència.
  4. El plantejament integral del procés educatiu de les persones entre els 0 i els 18 anys millorant l’oferta i la qualitat de l’educació de 0 a 6 anys i atenent les necessitats en FP i Batxillerat.
  5. La igualtat d’oportunitats per a totes les persones d’accedir a l’educació no formal i extraescolar, el reforçament del paper educatiu de les famílies i el reconeixement del paper educatiu de l’associacionisme. L’aprofitament dels equipaments educatius més enllà de l’activitat escolar i la coordinació dels diversos agents educadors en cada àmbit local al voltant del projecte educatiu.
  6. La millora de la participació democràtica d’alumnes, professorats, mares i pares i de la seva implicació en els centres escolars. El reconeixement universal dels drets de participació de l’alumnat sense supeditació a l’arbitri de la direcció dels centres i la gestió pública dels centres públics.
  7. La retirada de la proposta de Bases presentada pel Govern de la Generalitat i l’inici d’un veritable procés de diàleg amb tots els actors de la comunitat educativa per a l’elaboració d’una Llei d’Educació que respongui als reptes reals i parteixi d’un ampli consens social. 

Per això, les entitats signants donen suport a la vaga d’estudiants, treballadores i treballadors de l’educació del proper 14 de febrer.

pdf Manifest_contra la LEC 31,68 Kb

{mxc} 

Comments are closed.