AVALOT proposa un any de cotització pel grau mig de FP, dos anys pel superior i 3 pel universitari

avalot_1

Actualment  la meitat dels joves catalans entre 16 i 29 anys no cotitza a la Seguretat Social

En el marc del “Acuerdo Social i Económico” i concretament en el “Acuerdo para la Reforma y Fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones”, s’obre per primer cop l’oportunitat del reconeixement de períodes de cotització per qüestions que afecten i dificulten tenir carreres llargues de cotitzacions. En l’àmbit de joves s’incorpora per primer cop el reconeixement dels programes formatius o d’investigació. En el marc d’aquesta novetat i amb la voluntat d’aprofundiment i de donar resposta a la situació sociolaboral dels i les joves al nostre país, l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya realitza la següent proposta:

  • El reconeixement d’un any de cotització per a tots aquells joves que hagin finalitzat un grau mig de Formació Professional.
  • El reconeixement de dos anys de cotització per a tots aquells joves que hagin finalitzat un grau superior de Formació Professional.
  • El reconeixement de tres anys de cotització per a tots aquells joves que hagin finalitzat un grau universitari.

 

Aquest reconeixement es realitzaria al final de la vida laboral en cas de necessitat per arribar al 100% de la pensió.

Aquesta proposta s’emmarca en experiències d’altres països europeus com Alemanya i França, on hi ha un reconeixement de cotitzacions pel període d’estudis.

 

Objectius de la proposta:

  • Posar en valor la importància de la formació entre els joves, especialment la Formació Professional, i començar a modificar la nostra actual estructura educativa, sobredimensionada entre joves que no acrediten formació o únicament acrediten formació bàsica obligatòria, i entre joves universitaris, i amb una clara mancança de joves que acreditin Formació Professional .
  • Fer front als alts índexs d’abandonament escolar i universitari.
  • Evitar que penalitzi el fet de formar-se i incorporar-se més tard al món del treball de cara a arribar a cobrar el 100% de la pensió.
  • Evitar que els alts índexs de precarietat laboral juvenil (atur, entrada i sortida contínua del mercat laboral, economia submergida…) penalitzi la possibilitat d’arribar al 100% de la pensió.

 

Realitat que justifica la necessitat d’incorporar aquesta proposta

La situació de precarietat laboral juvenil, el retard de l’edat mitjana d’incorporació al món laboral, la taxa d’abandonament escolar… Tots aquest elements fan necessari plantejar respostes que ens permetin a la vegada modificar la nostra estructura educativa, facilitar el canvi de model productiu i facilitar el dret dels joves a poder gaudir del Sistema Públic de Pensions.

En aquest sentit les següents dades justifiquen absolutament aquesta proposta:

Pobació entre 16 i 29 anys a Catalunya

Població total

1.144.600

 

Població activa

770.600

 

Població ocupada

545.200

 

Població desocupada

225.400

 

Població inactiva

374.000

 

 

 

 

Persones que cotitzen

571.999

49,97%

Persones que no cotitzen

572.601

50,03%

Elaboració pròpia a partir de dades de la EPA

 

 

Podem observar clarament que, de tota la població jove catalana, més la meitat en l’actualitat no cotitza a la Seguretat Social.

Un altre element a tenir en compte és el fet que 3 de cada 4 joves desocupats no està cotitzant. És a dir, han exhaurit la prestació contributiva de l’atur o encara no han generat el dret.

Comments are closed.