Avui s’han iniciat les mobilitzacions dels treballadors d’Endesa per denunciar el bloqueig del conveni col·lectiu

Els sindicats denunciem el desmantellament de l’empresa i el bloqueig del conveni col·lectiu per part de la direcció amb la intenció de reduir drets econòmics i laborals de la plantilla.

El passat mes de juny de 2017, la direcció d’Endesa va presentar denúncia del IV Conveni Col·lectiu Marc d’Endesa. A la Comissió Negociadora creada per a la negociació del V Conveni, la direcció va plantejar una proposta que té com a únic objectiu reduir drets laborals, econòmics i socials dels treballadors i les treballadores que conformen la plantilla d’Endesa.

I tot això, en un marc d’excel·lents beneficis per a la companyia, que -atenent a la política establerta pel Consell d’Administració- són repartits 100% en dividends. Els resultats econòmics provenen principalment de la reducció de costos, i en gran mesura dels costos laborals, i d’una reducció dràstica i continuada d’inversions que està provocant el desmantellament progressiu de la companyia.

Al llarg de tot el període de negociació, aprofitant-se de la reforma laboral, la direcció de l’empresa pràcticament no s’ha mogut dels seus plantejaments, atenent les exigències dels propietaris de la companyia, l’empresa italiana ENEL.

Gràcies a la regulació laboral actual, aquest mes de desembre finalitza el període d’ultraactivitat (vigència) del Conveni. Un temps que s’ha caracteritzat pel xantatge continu a la representació social.

També finalitza la vigència de l’Acord Marc de Garanties i de l’Acord Voluntari de Sortides, que són pilars fonamentals de l’estabilitat de l’ocupació a Endesa i d’una sortida acordada per al personal excedent. La direcció s’ha oposat a la seva renovació, tot i l’anunci de tancament de centres properament.

Les seccions sindical d’UGT FICA, CCOO i SIE a Endesa, que representen més del 95% de la representació sindical a l’empresa, han convocat la plantilla a un calendari de mobilitzacions per mostrar el rebuig a:

  1. L’estratègia de descapitalització, desmantellament i externalització de la companyia.
  2. La manca d’un projecte global de futur que permeti la viabilitat, sostenibilitat i estabilitat de l’empresa i que suposi una garantia en l’ocupació a llarg termini.
  3. La negativa de la direcció de l’empresa a prorrogar el Acords de Garanties i l’Acord Voluntari de Sortides, que doten d’un marc necessari d’estabilitat a tota la plantilla en moments d’especial dificultat per la previsió de tancament de centrals.
  4. La postura intransigent de la direcció a la Comissió negociadora del V Conveni, amb uns plantejaments de reducció de drets econòmics, laborals i socials, completament incoherents amb els excel·lents resultats que està obtenint l’empresa i que impedeix avançar en la negociació, tot tenint en compte que el període d’ultraactivitat finalitza el pròxim 31 de desembre de 2018.
  5. La manca d’un pla de reindustrialització per a les comarques afectades pels anunciats tancaments de centrals a causa de la transició energètica.

El calendari de mobilitzacions s’estén durant els mesos de desembre de 2018 i gener de 2019, i afecta la totalitat dels treballadors i les treballadores de centres de treball de les empreses del Grup Endesa, així com els treballadors i les treballadores de l’empresa ENEL Green Power España.

Avui tots els centres de treball estan fent aturades d’una hora per torn, d’11 a 12 hores, de 17 a 18 hores i de 22 a 23 hores. 

A partir de la setmana del 17 de desembre, les aturades es realitzaran per territoris i amb una durada de 30 minuts. A Catalunya les aturades seran el 18 de desembre de 2018 i els dies 9, 15, 22 i 29 de gener de 2019.

Comments are closed.