Barcelona ha perdut 22 negocis al dia durant el mes de Juliol

autonomsLa circunscripció de Barcelona esdevé la província que més autònoms destrueix de tot l’Estat

Les dades de l’atur del mes de juliol confirmen la tendència que ja apuntava la CTAC-UGT de Catalunya fa només uns dies quan va publicar-se l’EPA del segon trimestre: la progressiva destrucció de negocis i la pèrdua neta de treballadors per compte propi a Catalunya.

En aquest sentit, la CTAC-UGT de Catalunya destaca especialment el cas de Barcelona, on s’han perdut 622 efectius durant el mes de juliol (les altres províncies catalanes en guanyen). Barcelona  esdevé la província que més autònoms destrueix de tot l’Estat. Pel que fa al conjunt de l’Estat espanyol, la tendència es repeteix, amb la pèrdua de 2.734 autònoms en el darrer mes.

juny-15 juliol-15 Variació Mensual
Barcelona 385.295 384.633 -662
Girona 61.577 61.825 248
Lleida 39.959 40.021 62
Tarragona 54.778 54.943 165
CATALUNYA 541.609 541.422 -187
Estat 3.181.086 3.178.352 -2.734

Destrucció de treball autònom juliol 2015

La CTAC-UGT de Catalunya veu aquesta tendència amb gran preocupació. Durant la història del RETA sempre s’ha produït un repunt en el nombre d’autònoms en moments de recuperació econòmica, cosa que fa que aquest canvi de tendència pugui atribuir-se a una possible desacceleració de l’economia.

Aquesta situació se suma a un entorn poc propici per iniciar negocis: manca de crèdit, morositat, pujada de l’energia, manca d’inversió pública, etc; i augura un clar escenari de retrocés de la inciativa emprenedora en els propers mesos.

En aquest sentit, la CTAC-UGT de Catalunya torna a exigir a les administracions que abordin de manera seriosa i consensuada les diferents reformes que la nostra economia necedssita per equiparar els processos d’autoocupació i emprenedoria amb la resta dels països de la UE. Cal de manera urgent que s’endegui la promesa reforma fiscal i la revisió del sistema de cotitzacions a la Seguretat Social, fent avanços en l’objectiu de pagar en funció dels ingressos reals.

Així mateix, la CTAC-UGT de Catalunya recorda que la manca de crèdit continua sent una de les principals traves per iniciar una activitat a casa nostra, a més d’una de les principals causes de fracàs empresarial.

Comments are closed.