BB serveis no paga els seus treballadors ie es ven les contractes d’atenció domiciliaria

dependencia
El passat divendres la UGT de Catalunya i CCOO es van reunir amb els responsables de la empresa BB Serveis i Fiaz per tal de buscar una solució al problema de pagament que tenen amb els seus treballadors i treballadores d’atenció  domiciliària,  repartits en diferents poblacions de Catalunya: SAD Lleida, SAD CC Urgell, SAD Tarragona, SAD y Centro de atención a personas mayores La Roca, SAD Sant Pol, SAD Teià SAD Mataró, SAD Mollet, SAD Barbera del Vallès i SAD CC Alt Penedès.

L’empresa BB Serveis deu als seus treballadors i treballadores les tres últimes nòmines i, en alguns casos, la paga extra. A més, l’empresa ha subrogat els treballadors a l’empresa FIAZ (compradora de les contractes del servei que l’empresa BB Serveis té amb diferents Ajuntaments) sense informar els sindicats, ni els treballadors, ni els propis Ajuntaments -amb qui té el contracte-, vulnerant així la llei, tant l’Estatut dels Treballadors com la llei de Contractes amb  l’Administració.

Tan BB Serveis com la empresa FIAZ van mantenir durant la reunió una actitud de prepotència i d’irresponsabilitat, sense fer cap proposta de compromís per tal que els treballadors i les treballadores puguin cobrar les nòmines que se’ls hi deuen. Cal destacar que aquests contractes són serveis municipals d’atenció domiciliària a gent gran, persones amb manca d’autonomia o amb dificultats familiars especials, i que els Ajuntaments contracten empreses privades per a la seva  realització.

Des de la UGT de Catalunya i CCOO reclamen a l’empresa BB Serveis que faci efectiu a tots els treballadors i treballadores el deute contret. I als Ajuntaments afectats, els demanem un posicionament responsable i clar en defensa d’aquests treballadors i dels serveis, ja que són serveis de titularitat municipal i, per tant, són coresponsables d’aquesta situació. Si la situació no se soluciona, els sindicats iniciarem les denúncies i accions necessàries per arribar a una solució satisfactòria per als treballadors i les treballadores.

Comments are closed.