‘Bústia contra el frau laboral’: La UGT recorda al Govern de l’Estat que ha de posar el mateix èmfasi en perseguir el frau laboral dels empresaris que vulneren els drets dels treballadors

buzon fraudeLa UGT considera que la iniciativa del Ministeri de Treball i Seguretat Social de crear una bústia web perquè la ciutadania denunciï anònimament qualsevol infracció o frau laboral torna a posar en el punt de mira els treballadors i, a més, de manera artificial, com si es produís un incompliment generalitzat de la norma. Alhora, el Govern fa la vista grossa quan es tracta de sancionar els incompliments laborals per part dels empresaris.

El nostre sindicat, com és lògic, no s’oposa a perseguir situacions de frau laboral, sigui qui sigui l’infractor, però subratlla que s’ha de posar el mateix èmfasi en la persecució i sanció de les actuacions irregulars dels empresaris, ja sigui en matèria laboral o de Seguretat Social, fiscal o qualsevol altra vulneració de l’ordenament jurídic.

A més, l’Estat hauria de controlar sobretot allà on es troben les veritables fonts de defraudació a les arques públiques, començant per les grans fortunes i grans empreses. I hauria de recordar la transferència de recursos públics cap a les entitats financeres, així com els beneficis empresarials, en un context de progressiva degradació de les condicions de treball, de la protecció social, i l’increment de la pobresa i de la desigualtat social, problemes on no trobem cap actuació governamental.

Crida l’atenció que el Govern de l’Estat faci projeccions sobre suposats infractors de la normativa de desocupació, quan la taxa de cobertura per atur continua baixant –al juny es va situar en el 61,98%- i cada cop són més les persones desocupades que no reben cap prestació pública, el que suposa desempara i drama social.

D’altra banda, el nostre sindicat adverteix que el procediment de denúncia anònima és un sistema perillós que pot posar en perill els drets dels ciutadans i les ciutadanes –per la vulneració de la presumpció d’inocència- o, fins i tot, podria emparar situacions perverses i convertir les administracions actuants en còmplices de denúncies falses. Per tant, la UGT demana al Ministeri que reconsideri aquest mecanisme, ja que les denúncies anònimes no tenen empara en el dret administratiu sancionador.

Comments are closed.