Camil Ros assistirà demà al debat d’aprovació de la Renda Garantida de Ciutadania al Parlament de Catalunya

Logo ILP Renda Garantida
Des de la UGT de Catalunya, membre de la comissió promotora,  ens felicitem per la creació d’aquest nou dret social, aconseguit després de més de quatre anys de mobilització social

Demà dimecres, 12 de juliol, a la tarda, el Ple del Parlament farà el debat final de la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania (RGC), fruit de la ILP presentada el 2013 amb el suport de 121.191 signatures ciutadanes, i que arriba al Ple sense cap esmena. Diosdado Toledano i Sixte Garganté, en nom de la comissió promotora de la ILP, obriran el debat.

La UGT de Catalunya forma part de la comissió promotora de la ILP, de manera que el nostre secretari general, Camil Ros, assistirà com a convidat a la sessió de debat i aprovació de la RGC.

Des de la UGT de Catalunya ens felicitem per la creació de la RGC, aconseguit després de més de quatre anys de mobilització social, i que representa un nou dret social i el primer acord de país després de la crisi econòmica.

Considerem que la RGC és molt important sindicalment perquè ens permetrà lluitar contra la pobresa, la desigualtat i la precarietat laboral: gràcies a aquest nou dret evitarem que cap llar catalana es quedi sense ingressos o sense ingressos suficients, i els treballadors pobres amb feina parcial podran complementar els seus ingressos. En aquest sentit, la implementació de la compatibilitat de la RGC amb les rendes del treball derivades de contractes a temps parcial on la quantia sigui inferior a la de I’IRSC s’iniciarà a I’entrada en vigor de la llei, és a dir, al setembre de 2017, amb les famílies monoparentals amb fills a càrrec, i finalitzarà amb la generalització de la compatibilitat de la RGC amb totes les rendes de treball derivades de contractes a temps parcial.

Volem destacar que la RGC serà una prestació de dret subjectiu i universal, en cap cas estarà limitada en funció del pressupost i, en aquest sentit, substituirà i superarà l’actual Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI). La RGC és un exemple del que es pot aconseguir amb unitat i mobilització social.

Després de l’aprovació al Parlament, es preveu que comenci la seva aplicació al mes de setembre amb un 85% de la prestació (564 euros en cas d’un membre; 836 euros per a dos membres; i 75 euros per fill, amb un màxim de tres). La implementació es durà a terme durant quatre anys, fins a l’abril de 2020, quan les famílies beneficiàries ja en cobraran el 100% (664 euros en cas d’un membre; 996 euros per a dos membres; i 100 euros per fill, amb un màxim de tres).

Podran obtenir la RGC totes aquelles persones majors de 23 anys amb dos anys de residència a Catalunya i que hagin esgotat totes les prestacions i no tinguin un patrimoni superior a la primera residència. Existeixen algunes compatibilitats amb ajuts socials, com les prestacions derivades de la llei de dependència i les beques de transport i menjador escolar. A més, les famílies monoparentals amb contractes a temps parcial que tinguin una renda inferior a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) també podran rebre la prestació fins a arribar a aquest topall. La porta d’entrada a la RGC seran les Oficines de Treball de la Generalitat, on també es traçarà un pla d’inserció laboral per a aquestes persones.

Des de la UGT de Catalunya vetllarem per la seva implementació i desplegament complet en la comissió que es creï per avaluar i fer el seguiment de la RGC.

Comments are closed.