Catalunya hauria de disposar d’un Parc de Lloguer social d’uns 500.000 habitatges, actualment només comptem amb 60.000

justicia-i-pau

La creació d’un Fons Social d’Habitatges, no comporta cap tipus de despesa, no necessita pressupost, ni la creació de noves infraestructures

La UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya, Justícia i Pau i l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya han presentat una campanya per reclamar al Parlament i al Govern de la Generalitat un parc de lloguer social a Catalunya.

La campanya, promoguda per la Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne, ha alertat a les diferents administracions, Govern Central, Generalitat de Catalunya, administracions locals i l’administració de justícia, de la necessitat d’evitar els desnonaments destinant pressupostos superiors als ajuts al lloguer i de la necessitat urgent de crear un parc d’habitatges de lloguer social.

La realitat és que actualment el Fondo Social de Viviendas disposa de 6.000 habitatges, dels quals 900 són a Catalunya. aquests habitatges son d’entitats intervingudes, amb un preu de menys de 100.000 €, o de entitats no intervingudes de qualsevol preu. Les entitats financeres tenen 120.000 habitatges buits, nous i de segona ma.

Per aquest motiu demanem al Govern de la Generalitat la creació del Fons Social d’Habitatges de Catalunya, integrat pels habitatges que no estiguin ni al Fondo Social ni a la SAREB. I establir el lloguer forçós dels habitatges buits, propietat de les entitats financeres procedents de promocions no venudes o de procediments hipotecaris, per destinar-los a lloguer social, amb una renda de 150 a 450 €, sempre què no superi el 30% dels ingressos familiars.

En aquest moment, les persones desnonades per manca de pagament del lloguer són les grans oblidades hem de tenir en compte que, segons dades proporcionades pel Jutjat Degà i el propi Ajuntament, a la ciutat de Barcelona i àrea metropolitana, que és on es concentra la major part d’habitatges de lloguer, el 80% dels desnonaments que es produeixen ho són per manca de pagament del lloguer i el 20% restant ho són com a conseqüència de procediments hipotecaris.

Segons els estàndards europeus, Catalunya hauria de disposar d’un parc de lloguer social d’uns 500.000 habitatges. Actualment els parcs públics i socials de lloguer representen uns 60.000 habitatges. La diferència dona una idea de la magnitud d’habitatges de lloguer social que Catalunya necessita per homologar-nos al nostre entorn europeu.

La creació d’aquest Fons Social d’Habitatges de Catalunya, no comporta cap tipus de despesa, no necessita pressupost, ni la creació de noves infraestructures, l’Agència de l’Habitatge, els municipis i les entitats socials ja les tenen creades i en funcionament.

El Govern de la Generalitat té competències per legislar en matèria d’habitatge, pot, per tant, crear el Fons Social d’Habitatges a gestionar concertadament entre la pròpia Generalitat, les administracions locals i les entitats socials.

L’objectiu que mou la Plataforma és promoure un front d’entitats socials per fer conjuntament pressió als poders públics (Govern i Parlament) per aconseguir un parc de lloguer social pel país.

A continuació trobeu el manifest i la carta que s’ha enviat des de la Plataforma als grups parlamentaris.

Manifest

Carta pels grups parlamentaris

 

Comments are closed.