Carta de drets i serveis de la UGT de Catalunya

Carta de drets i serveis de la UGT de Catalunya

La carta de drets i serveis de la UGT de Catalunya recull els serveis, àrees, organismes, serveis i equip que té la UGT a disposició dels seus afiliats.