Catalunya ha perdut 1.674 autònoms menors de 30 anys durant el 2012

L’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) dels menors de 30 anys a Catalunya va disminuir en 1.674 persones durant l’any 2012, el que representa una taxa de creixement negativa del 6,23%. 

IV TRIM 2012 (28/12/2012)

Franja d’edat

Homes

Dones

TOTAL

Entre 16 i 19 anys

649

351

1.000

Entre 20 i 24 anys

6.090

3.149

9.239

Entre 25 i 29 anys

15.554

9.014

24.568

Entre 16 i 29 anys

22.293

12.514

34.807

 

IV TRIM 2011 (31/12/2011)

Franja d’edat

Homes

Domes

TOTAL

Entre 16 i 19 anys

658

343

1.001

Entre 20 i 24 anys

6.269

3.081

9.350

Entre 25 i 29 anys

16.677

9.453

26.130

Entre 16 i 29 anys

23.604

12.877

36.481 

Pel que fa referència al conjunt de l’Estat, l’afiliació de treballadors autònoms joves va disminuir en 9.440 afiliats l’any passat, és a dir, una reducció del 4,16%. L’anàlisi desagregat per franges d’edat mostra també com la pèrdua es va produir a tots els segments d’edat del col·lectiu, tot i que els autònoms d’entre 25 i 29 anys són els que concentren el 85,92% de la disminució en valors absoluts, amb una pèrdua de 8.111 afiliats.

Ja són 12 trimestres consecutius de reducció del pes específic dels menors de 30 anys sobre el total d’autònoms, situant-se en el 9,3%, i amb una disminució en els darrers tres anys del 2,36%.

Des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) considerem que no ens podem permetre aquesta sagnia d’emprenedors i d’ocupació, no només per l’alt nombre de baixes, sinó també perquè l’entrada al sistema de nous autoempleats joves és molt reduïda. Creiem que el nou Pla d’Emprenedoria Jove pot animar aquesta incorporació, especialment per les deduccions a les quotes de la Seguretat Social, però necessita complementar-se amb iniciatives financeres més eficaces i, sobretot, amb un bon sistema d’assistència tècnica.

D’altra banda, considerem imprescindible el desenvolupament a Catalunya de les mesures del Pla de recolzament a joves i emprenedors, així com l’aprovació de la llei d’emprenedors anunciada fa mesos pel president de la Generalitat.

Comments are closed.