Catalunya és la primera comunitat autònoma en nombre d’autònoms immigrants

currelaautonomo.gifCreixen en un 8,4% respecte l’any 2006

Catalunya és una de les Comunitats Autònomes amb més treballadors immigrants i destaca la presència de treballadors immigrants per compte propi, 41.775 durant el 2007.

Del total d’autònoms a Catalunya (576.161 a 31 de desembre), els immigrants representen ja el 7,25%. Des de la CTAC-UGT de Catalunya creiem que aquestes dades són molt significatives i destaquen la capacitat emprenedora del col·lectiu.

Pel seu país d’origen, cal resaltar els autònoms procedents de la Unió Europea: 5.124 romanesos, 3.568 italians, 3.223 procedents de França i 2.052 d’Alemanya. Dels països no comunitaris, destaquen: 4.505 marroquins, 4.269 xinesos, 1.370 argentins i 1.370 paquistanesos.

Per la seva distribució, els autònoms estrangers a Catalunya se situarien geogràficament:

 

     

Total dic 2007

BARCELONA

 27.808

GIRONA                  

6.539

LLEIDA                 

   2.675

TARRAGONA         

4.753

CATALUÑA         

 41.775

 

Des de la CTAC-UGT de Catalunya es treballa amb la integració al mercat laboral del col·lectiu de nouvinguts via autoocupació com una qüestió prioritària, unes línies que coincideixen amb les directrius del departament de Treball en el foment de l’autoocupació per aquest col·lectiu. Per a la CTAC-UGT, aquesta és una de les millors estratègies per reintroduir al mercat laboral estrangers que, d’altra manera, tindrien molt difícil treballar per compte aliè. a l’atur, via treball per compte propi.

{mxc} 

Comments are closed.