Catalunya lidera el nombre d’expulsats hipotecaris

lacaixa
En tres anys, els bancs han fet fora de casa 40.000
famílies catalanes
per impagament d’hipoteca

Avui la UGT de Catalunya, l‘AICEC-ADICAE (Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya) i la Unió de Consumidors de Catalunya han presentat en roda de premsa l’informe El banc em fa fora de casasobre les anomenades “execucions hipotecàries” i la necessitat d’una nova regulació que protegeixi el dret a l’habitatge.

Una execució hipotecària és el fet de perdre l’habitatge per impagament del crèdit hipotecari. El banc es queda amb l’habitatge per un preu molt inferior al preu pel qual es va signar la hipoteca, i també pot reclamar el pagament del deute restant.

File Icon “El banc em fa fora de casa” Informe sobre una nova regulació que garanteixi el dret a l’habitatge

L’informe aporta dades sobre el nombre d’expulsats hipotecaris arreu de l’Estat, per províncies, i per comunitats autònomes. A més, constata un augment del 485% d’execucions en els darrers tres anys a Catalunya Al nostre país, les xifres arriben a les cotes més altes de tot l’Estat.  Així, per exemple, de les més de 90.000 execucions hipotecàries el 2009 al conjunt del país, una de cada cinc va tenir lloc a Catalunya.

Aquesta realitat creixent des de l’esclat de la crisi ha esdevingut una nova causa d’exclusió social  i financera. És per això que la UGT de Catalunya  i les associacions autores de l’estudi reclamem canvis en la normativa perquè el deute per la compra de l’únic bé bàsic dels ciutadans es diferencïi i es protegeixi el dret a l’habitatge.

Comments are closed.