Catalunya registra 1.309 treballadors autònoms més durant el mes de febrer

autonomsL’afiliació a la Seguretat Social en el RETA ha crescut en 5.559 actius durant el darrer any, un 1,03%

La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) valorem positivament l’increment del nombre d’autònoms durant el darrer mes. El mes de febrer ha deixat un increment de 1.309 treballadors per compte propi més que al mes anterior. L’evolució per territoris ha estat la següent:

  Gener 2017 Febrer 2017 %
Barcelona 388.922 390.014 0,28
Girona 60.725 60.911 0,31
Lleida 39.505 39.487 -0,05
Tarragona 53.588 53.637 0,09
Total Catalunya 542.740 544.049 0,24

Tot i que el creixement global es positiu, la demarcació de Lleida té 18 baixes d’actius (-0,05%).

Pel que fa a la variació interanual, durant el darrer any el col·lectiu d’autònoms ha crescut en 5.559 nous actius:

 

  Febrer 2016 Febrer 2017 %
Barcelona 385.234 390.014 1,24
Girona 59.935 60.911 1,63
Lleida 39.779 39.487 0,99
Tarragona 53.542 53.637 0,18
Total Catalunya 538.490 544.049 1,03

El sector de comerç i hostaleria continuen essent les dues grans locomotores del treball autònom, malgrat la seva pèrdua d’actius. Es mantenen i creix la construcció, l’educació, les activitats sanitàries i els serveis socials.

Des de la CTAC – UGT de Catalunya continuem reclamant:

  • Establir un mínim exempt de cotització a la Seguretat Social per als treballadors i treballadores independents, sempre que els seus rendiments nets no arribin al llindar del salari mínim interprofessional. És a dir, creiem que un sistema viable i sostenible seria un pagament progressiu en funció dels ingressos de l’activitat dels treballadors autònoms, i una forma de què la caixa de les pensions fos més sostenible. Que aportin més aquells que tenen més ingressos.
  • Una millora en les condicions per als majors de 55 anys. Una de les propostes és el relleu generacional, on els treballadors d’entre 45 a 55 anys puguin continuar treballant en aquells negocis que regenten persones properes a la jubilació. Així doncs, crearíem treball per a aquest col·lectiu i així podríem mantenir la continuïtat d’aquests comerços i/o serveis.
  • Joves: detectar les noves activitats tecnològiques i d’economia social per poder-les regularitzar degudament.
  • Volem major protecció, més qualitat i no quantitat, i posar fi a la precarietat laboral derogant les darreres reformes laborals.

Comments are closed.