Catalunya suspèn els objectius de formació i laborals de l’Estratègia Europa 2020

Les dones obtenen millors notes en tots els ítems relacionats amb la formació, però suspenen en ocupació.

Només el 7,56% de la població de 16 a 64 anys cursa algun tipus de formació vinculada amb la millora de la seva ocupabilitat i amb la FP en algun dels seus subsistemes.

 Es continuen reproduint els estereotips de gènere de la nostra societat androcèntrica als estudis de FP.

Ahir, 31 de juliol es va celebrar la primera reunió de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, després de la seva constitució al mes de febrer. Aquesta Comissió Rectora, de la qual la UGT de Catalunya en forma part, juntament amb el govern de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives,  és l’òrgan rector de planificació estratègica i  avaluació de les polítiques del sistema de formació i qualificacions professionals a Catalunya.

En aquesta sessió s’ha aprovat el Document de bases de l’Estratègia Catalana de Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030), les 9 prioritats per a l’impuls del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2021) i el Document de bases del model català de formació professional en alternança.

Tot i que des de la UGT de Catalunya valorem positivament els esforços que s’estan realitzant des del govern de la Generalitat de Catalunya, juntament i de manera concertada amb els agents econòmics i socials més representatius, per posar en valor la Formació Professional al nostre país, considerem que encara ens falta molt camí per recórrer.

Ja fa temps que des de la nostra organització reclamem una governança única de formació i qualificació professionals que faci efectiva la integració real de l’FP inicial i per l’ocupació, així com situar la formació professional al nivell dels països més avançats del nostre entorn.

Tot i que en l’actualitat tenim més joves de 16 a 25 anys que cursen FP Inicial (16,32%) que Batxillerat (13,92%), encara estem molt lluny de les fites que ens plantegem:

 • Només el 7,56% de la població de 16 a 64 anys cursa algun tipus de formació vinculada amb la millora de la seva ocupabilitat i amb la FP en algun dels seus subsistemes.
 • Només el 9,85% de les persones registrades en situació d’atur realitzen programes de formació i requalificació del SOC.
 • Només el 4,51% del total de persones afiliades al RGSS realitzen formació per a l’ocupació contínua.
 • A falta d’un any de la finalització de l’Estratègia Europa 2020 encara estem a molta distància de l’assoliment dels objectius fixats, especialment pel que fa als aspectes relacionats per la formació.
 • Tot i que les dones obtenen millors percentatges que els homes en els aspectes relacionats amb la formació (menys taxa d’abandonament prematur, més dones amb estudis secundaris i terciaris i més participació en la formació permanent), la taxa d’ocupació és inferior.

Per tot això, la UGT de Catalunya reclama i reivindica una Formació professional que:

 • Contempli la possibilitat de tota la població a poder-se formar durant tota la seva trajectòria vital i professional de manera que es puguin anar assolint les competències i habilitats necessàries per actualitzar-se i adaptar-se als canvis professionals.
 • Integri els tres subsistemes de formació, la formació inicial, la formació per l’ocupació contínua i la formació per l’ocupació en els períodes de desocupació, per tal de donar resposta a les necessitats de formació i qualificació de les persones i de les empreses.
 • Ofereixi un sistema d’informació i orientació professionals amb perspectiva de gènere, que sigui comú i únic, públic, universal, de qualitat, transparent, accessible a qualsevol persona al llarg de la seva vida i adaptat a les seves necessitats en cada moment.
 • Inclogui en els seus plans formatius una Formació professional Dual que ofereixi un programa formatiu sistèmic de durada perllongada que alterni períodes en el centre educatiu o de formació amb períodes en un lloc de treball.
 • Aposti de manera clara i prioritària per l’acreditació de les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència professional i/o vies no formals de formació.
 • Disposi d’un finançament adequat per a fer viable el desenvolupament del model de formació professional que defensem des de la nostra organització. És imprescindible millorar els nivells de finançament i d’inversió actuals per situar-los en els que presenten els països europeus.

En aquest enllaç podeu consultar l’Informe sobre la situació de la Formació professional a Catalunya.

Comments are closed.