Catalunya tanca el 2007 amb més de 567.000 autònoms, liderant l’autoocupació a l’estat

currelaautonomo.gifLa CTAC-UGT preveu que aquesta tendència a l’alça continuarà durant el 2008

Catalunya ha tancat el 2007 amb 576.164 persones en el registre del Règim Especial de Treballadors Autònoms, convertint-se en la Comunitat Autònoma més emprenedora de l’Estat. El seu creixement interanual s’ha situat en el 2,47%, amb més de 14.000 noves altes. Per províncies, destaquen els 414.764 autònoms de Barcelona, seguits pels gairebé 64.000 de Girona, els 58.054 de Tarragona i els 39.350 de Lleida.

Des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya) considerem que la tendència de fort creixement prosseguirà durant aquest 2008. Per una banda, perquè s’espera la propera aprovació de les noves normes reguladores de ajudes al foment de l’autoocupació que ha d’incrementar les ajudes individuals per aquest concepte en les Comunitats Autònomes. De l’altra, perquè s’espera una major presència d’immigrants en el col·lectiu que podrien acollir-se a les noves normes d’accés al permís de treball per compte propi que establí el Reglament d’Estrangeria.

A més, amb la recent entrada en vigor de la Llei de l’Estatut del Treball Autònom i l’immediat desenvolupament del seu reglament, en especial en allò que es refereix als models de de contractes dels Trades i del seu registre corresponent, representarà un impuls en la posada en marxa de nous projectes emprenedors per la seguretat jurídica i protecció que la nova norma significa per al sector.

En aquest sentit, a Catalunya s’espera que durant el present mes de gener es publiqui el Pla Integral de Foment del Treball Autònom, que doni resposta i faciliti l’accés a l’autoocupació i al treball autònom en general. La CTAC-UGT destaca que les Comunitats amb major increment de treballadors per compte propi durant 2007 han estat, precisament, aquelles Comunitats Autònomes que ja tenen en marxa aquest tipus d’iniciatives, registrant taxes de creixement de més del 5% interanual, en alguns casos.

{mxc} 

Comments are closed.