Catalunya tanca el 2012 amb una pèrdua de 10.649 treballadors autònoms


La destrucció d’ocupació per compte propi al nostre país representa el 22,6% del total de l’Estat

Un any més, el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) continua oferint xifres negatives, amb la pèrdua de 4.142 treballadors autònoms durant el mes de desembre a tot l’Estat, el que suposa 138 autònoms menys cada dia. L’Estat espanyol tanca el 2012 amb una pèrdua neta total de 47.017 treballadors i treballadores per compte propi, un -1,5%. La pèrdua total d’autònoms a Espanya durant el 2011 va ser de 32.579.

Pel que fa als sectors d’activitat, els més afectats per la pèrdua d’ocupació autònoma el 2012 han estat la construcció (-32.607 autònoms, -8,2%), la indústria (-6.973 autònoms, -2,9%) i l’agricultura (-5.556 autònoms, -2%). És a dir, que 7 de cada 10 autònoms perduts l’any passat (69,3) pertanyien al sector de la construcció. 

Pel que fa a Catalunya, el nostre país ha tancat el 2012 amb 10.649 baixes netes, el que representa un descens del -2%. La pèrdua d’autònoms catalans representa el 22,6% del total de l’Estat. El gruix de l’ocupació autònoma destruïda es concentra a Barcelona (7.442), seguida de Tarragona (1.322), Lleida (984) i Girona (901).

Des de l’any 2008, a Catalunya han desaparegut 76.505 autònoms, el que representa el 12,83% del total del col•lectiu.

Els principals factors que han contribuït a la destrucció de treball autònom són l’eliminació de programes per a la creació i foment de l’autoocupació, la manca de finançament per a projectes empresarials, l’elevada ràtio de morositat de l’Administració i entre empreses, i l’excés de burocràcia i la manca d’agilitat en la creació d’empreses.

Comments are closed.