CCOO, FETE-UGT i USTEC-STEs donen suport a les mobilitzacions contra les retallades en educació

La Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya celebra que els governs català i central hagin arribat a un acord i que, finalment, l’Estat hagi decidit retirar el recurs contra la convocatòria de 1.245 places de professors de Secundària per part de la Generalitat, així com que es mantingui el nombre de places convocades.

El nostre sindicat considera que aquestes places són molt necessàries per a l’estabilitat del professorat de l’ensenyament públic i, per tant, per a la qualitat del serveiue s’ofereix a la ciutadania.

 

aula-amplio2

Des de Catalunya donem ple suport a tots i totes els que fan front amb mobilitzacions a les retallades contra els serveis públics educatius protagonitzades per diverses autonomies governades pel Partit Popular i la dreta. Entenem perfectament els i les docents d’aquests territoris, ja que Catalunya ve patint les retallades en l’educació sobretot amb el canvi de Govern de gener de 2011, contra les quals s’ha mobilitzat al professorat i tota la comunitat educativa.

Es per això que, en solidaritat amb els companys i companyes de la resta de l’Estat i en defensa de l’escola pública, tornem a fer pública la declaració unitària signada el maig del 2011 per una àmplia majoria de les entitats i organitzacions de la comunitat educativa:


“Pel futur de l’educació pública a Catalunya”

Les entitats i organitzacions sotasignants, totes elles vinculades a la societat i a l’educació del nostre país, volem manifestar la nostra preocupació per la situació de l’educació pública davant les retallades de pressupostos que planteja el Govern.

En la situació actual de greu crisi econòmica, les polítiques que vagin en detriment de tots els serveis públics provoquen que el pes de la crisi recaigui sobre les esquenes dels sectors més desafavorits. En moments en què l’increment de l’atur i la precarietat laboral fa que moltes famílies pateixin risc d’exclusió social, els serveis públics han de ser la garantia per mantenir la dignitat i contribuir a la igualtat d’oportunitats en la vida de totes les persones.

En aquest context pensem que l’atenció al centre, a l’aula i, el que és més important, a l’alumnat ha de ser prioritària en la inversió pública. En un moment en què el concepte d’educació al llarg de la vida s’està instaurant com a imprescindible, cal fer efectiu el dret a l’educació des de la infantil de primer cicle fins a tota la resta d’etapes educatives. Tenint en compte la necessitat actual de facilitar que molts joves puguin reintegrar-se al sistema educatiu i no abandonar prematurament els estudis, cal una planificació i una oferta pública adequades i suficients per atendre tota la demanda.

Els darrers anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya ve realitzant retallades que incideixen en l’atenció a l’alumnat, els centres, els i les professionals i els serveis educatius; en definitiva, en tota la comunitat i, el que és més important, acaben per incidir en la qualitat educativa.

L’educació és la millor eina que tenim per superar l’actual situació de crisi econòmica i social. I l’educació pública és l’única que pot garantir la cohesió social, els valors de solidaritat, de no discriminació –per raó de nivell social, sexe, llengua, creença o cultura- i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i ciutadania en general.

Emplacem, doncs, el Govern de Catalunya i el Departament d’Ensenyament perquè prenguin decisions encaminades a consolidar l’educació pública de qualitat com un dret de tota la ciutadania del nostre país. Manifestem la nostra voluntat i el nostre compromís de treballar per contribuir a la millora i a l’enfortiment de l’educació pública fent arribar aquelles mesures concretes que creiem necessàries en aquests moments i a fer propostes per fer-les possible.

Perquè això sigui possible, cal dotar del valor que es mereix i fomentar la coresponsabilitat del professorat, les famílies, l’alumnat, l’administració local i l’entorn del centre, afavorint de manera especial la conciliació de la vida laboral de les famílies amb el ritme i el funcionament dels centres educatius.

Per tal de materialitzar totes aquestes mesures, les entitats treballarem en el marc dels òrgans institucionals on som presents però, alhora, fem una crida a tota la ciutadania i a la societat civil del nostre país a adherir-se i implicar-se en la defensa de l’educació pública. Sabem que això només serà possible amb la participació i consens de tothom.

Comments are closed.